Židovské instituce

Židovská liberální unie v České republice

Sdružování občanů hlásících se k židovskému vyznání, národnosti nebo původu. Naše sdružení v duchu židovských tradic zajišťuje kulturní a společenský život svých členů a jejich sociální potřeby. Podporuje vzdělávání svých členů v židovských tradicích a pečuje …

Česká unie židovské mládeže

Provoz neziskové organizace sjednocující židovskou mládež. Rozvíjení a udržování židovské kultury a tradic.

Federace židovských obcí v České republice

Zabýváme se sdružováním jednotlivých židovských obcí a posilování vědomí sounáležitosti a solidarity mezi nimi na společných vzdělávacích konferencích.

Židovská obec Karlovy Vary

Pořádáme bohoslužby a duchovní setkání. Sdružujeme občany, hlásící se k židovskému vyznání, národnosti či původu. Zajišťujeme kulturní a společenské akce.

Židovská obec v Praze

Zajišťujeme pravidelné konání všedních i svátečních bohoslužeb, výuku judaismu, svatby, oslavy bar micva i pohřby. Provozujeme rituální lázně.

Bejt Praha

Nabídka vzdělávacích, kulturních a náboženských programů pro Židy. Programy jsou vedeny v češtině, angličtině a hebrejštině. Pořádáme koncerty.

Bejt Simcha

Provoz židovské liberální komunity sdružující jedince židovského původu a jejich přátele. Nabízíme kurz hebrejštiny pro mírně pokročilé a pro začátečníky.

Židovská obec Liberec

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání v synagoze. Tato synagoga byla postavena po 2. světové válce. Vybudována byla v letech 1997 – 2000.

Masorti Česká republika o.s.

Pořádání šabatových bohoslužeb. Nabídka kurzů základů judaismu a hebrejštiny.

Židovská obec Děčín

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 08:00)

Židovská obec Teplice

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání. Poskytujeme odborné sociální poradenství.

Židovská obec Olomouc

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Židovská obec v Ostravě

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 09:00)

Židovská obec Plzeň

Pořádání bohoslužeb, koncertů a duchovních setkání.

Bnei Miqra - Qaraim

Provozujeme mesiánské společenství Yeshua HaMashiach. Jsme součást mesiánského hnutí. Patříme k Ústřednímu duchovnímu výboru ruských a osmanských Qaraimů v zahraničí.

Občanské sdružení Krnovská synagoga

Snaha o obnovu a využití židovské synagogy a zřízení kulturního centra. Synagoga byla postavena v roce 1871 stavitelem Ernestem Latzelem. Jedná se o stavbu v novorománském slohu, inspirovanou stavbami sefardských židů, s interiérem v maurském stylu.