Neziskové organizace

Přidat / editovat záznam

Atlasfirem.info Instituce a organizace Neziskové organizace

Český červený kříž

Humanitární organizace

Nadace a nadační fondy

Organizace na ochranu zvířat

Organizace pro ženy

Pomoc dětem

Pomoc nemocným

Pomoc zdravotně postiženým

Útulky pro zvířata

Semináře EU Brno

Nadační fond Pro dětský smích pořádá ve spolupráci s neziskovou organizací Meridiem, o.p.s. kurzy a semináře pro neformální pečovatele.
www.info-brno.cz/novinka-172-.html

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR


Vypnout filtrování výsledků pouze pro lokalitu "Olomoucký kraj"Poradna při finanční tísni, o.p.s. - www.financnitisen.cz ZAVŘENO (Otevírá St 13:30)

Poradna při finanční tísni je obecně prospěšná společnost poskytující bezplatné poradenství spotřebitelům. Poradna se snaží poskytovat svým klientům informace o tom, jak se lze zadlužit zodpovědně, a tím předejít problémům s řádným a včasným splácením ...

Prostějov, Školní 3643/4 (II. poschodí – odbor sociálních věcí) + pobočky (7) - +420 595 532 740 , +420 800 722 722

PONTIS Šumperk o.p.s. - www.pontis.cz

Poskytování sociálních služeb ve městě Šumperk a okolních obcích – pečovatelská služba, denní stacionář, sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené, odborné sociální poradenství a půjčovna kompenzačních pomůcek, azylový dům pro rodiče s ...

Šumperk, Gen. Svobody 2800/68 - +420 608 774 468 , +420 583 211 766

Charita Prostějov - www.prostejov.charita.cz/ OTEVŘENO (Zavírá 15:30)

Jsme nestátní nezisková organizace. Poskytujeme zdravotní a pečovatelskou službu v domácnostech, stacionář pro osoby s duševním onemocněním, sociální pomoc a poradenství, půjčovnu kompenzačních pomůcek, sběr šatstva a organizaci Tříkrálové sbírky. Nově jsme …

Prostějov, Martinákova 3104/9 + pobočky (7) - +420 777 731 323 , +420 582 344 524

InternetPoradna.cz - www.internetporadna.cz/ - www.iporadna.cz/

Sdružení nabízí bezplatné sociální poradenství osobám se zdravotním znevýhodněním a seniorům. Posláním sdružení je za pomoci moderních informačních technologií přispívat ke vzdělávání a sociálnímu začleňování osob v nepříznivé sociální situaci, včetně ...

Olomouc, Ztracená 269/36 - +420 736 447 248 , +420 587 406 126

Novodobá Sanitka - www.novodobasanitka.cz

Nemáte nárok na sanitku a potřebujete se přepravit? Proto jsme tady! Zajišťujeme přepravu pro nemocné, pro seniory a matky s dětmi, pro potřebné i pro handicapované, přeprava zdravotnických pomůcek. Poskytujeme i nadstandardní služby zdarma. Pohodlně a ...

Olomouc + pobočky (5) - +420 732 301 691

Diakonie ČCE - středisko v Sobotíně – Útulný domov pro seniory - www.diakoniecce-sobotin.cz

Provozujeme domov pro seniory i domov se zvláštním režimem a odlehčovací službu pro klienty trpící Alzheimerovou chorobou. Rovněž provozujeme pro mladé lidi Dům na půl cesty.

Sobotín - Petrov nad Desnou, Petrov nad Desnou 203 - +420 736 627 699 , +420 583 237 176

Sociální služby Libina, příspěvková organizace - www.ddlibina.cz

Zajišťujeme poskytování pobytových sociálních služeb pro muže i ženy. V zařízení nabízíme ubytování, celodenní stravování a přímou obslužnou péči. Dále zabezpečujeme zdravotní péči, pomoc odborných pracovníků a základní sociální poradenství. Areál je tvořen …

Libina 540 - +420 731 569 514 , +420 583 233 203

Domov pro seniory Javorník - www.domovduchodcu.jesenicko.com

Posláním organizace je poskytovat klientům podle individuálních potřeb pomoc při dosahování cílů a prostřednictvím pobytové sociální služby zajistit bezpečné zázemí a důstojné podmínky k prožití spokojeného stáří. Služba je určena pro osoby, které se ocitly …

Javorník, Školní 104 - +420 725 933 591 , +420 584 440 306

Charita Kojetín - www.kojetin.charita.cz/ - www.facebook.com/charitakojetin/

Azylový dům pro matky s dětmi v tísni. Charitní ošetřovatelská služba. Rodinný klub Maria.

Kojetín - město, Kroměřížská 198 + pobočka - +420 581 761 828

Charita Hranice - www.hranice.charita.cz/

Charitní ošetřovatelská a pečovatelská služba. Osobní asistence. Denní centrum Archa. Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Fénix. Charitní šatník.

Hranice - město, Purgešova 1399/6 - +420 731 619 883 , +420 581 601 932

Arcidiecézní charita Olomouc - www.acho.charita.cz/ - www.facebook.com/Arcidiecezni.Charita.Olomouc/

Nezisková organizace, sociální péče, humanitární a rozvojová pomoc.

Olomouc, Křížkovského 505/6 - +420 739 526 262 , +420 585 229 380

Středisko psychosociální pomoci sv. Vincence a Kryštofa - olomouc.charita.cz/

Dům sv. Vincence. Bezbariérová tréninková kavárna Betreka. Podpora samostatného bydlení. Dluhová poradna. Krizové centrum.

Olomouc - Hodolany, Řezníčkova 808/8 + pobočky (3) - +420 585 313 897

Charita Zábřeh - www.zabreh.caritas.cz OTEVŘENO (Zavírá 15:30)

Nestátní nezisková organizace poskytuje sociální služby, zdravotní péči a organizuje humanitární pomoc v oblasti jižní poloviny okresu Šumperk. Charitativní činnost, služby osobní asistence, odlehčovací služby, programy a denní služby pro osoby s mentálním ...

Zábřeh, Žižkova 7/15 + pobočky (19) - +420 736 509 430 , +420 583 412 587

RAUDO - výrobní družstvo invalidů - www.raudo.cz OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Obchodní a servisní společnost se zaměřením na zákazníky z řad významných podniků a organizací v oblasti lesního hospodářství, dopravy, stavebnictví a veřejných služeb. Firma je také členem Asociace zaměstnavatelů zdravotně postižených ČR. Kompletní servis …

Šumperk, Uničovská 370/19 + pobočka - +420 583 285 016

Občanské Sdružení Pro Vás - www.provas-os.cz

Poskytujeme: bezpečné místo pro setkávání dětí, mládeže a rodičů s dětmi naději, pomoc a přátelství smysluplné trávení volného času vzdělávací a školící činnost práce s mládeží zahrnující prevenci sociálně patologických jevů, využívání ...

Olomouc, Dvořákova 838/42 - +420 773 980 992

Pionýrská skupina Psohlavci Vikýřovice

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

Vikýřovice - +420 583 218 225

Pionýrská skupina Plejády Šternberk - www.sweb.cz/psplejady

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

Šternberk, Husova 1518/6 - +420 777 632 545

Olomoucká krajská organizace Pionýra

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

Kojetín - město, Olomoucká 353 - +420 777 709 732

Monar o.s. - www.monar.cz

Protidrogová prevence v oblasti primární, sekundární i terciární.

Bohutín 148 - +420 583 247 553

Informační centrum pro mládež Prostějov - www.icmprostejov.cz OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Nabízíme bezplatné informace a poradenství z oblasti vzdělávání, práce, cestování, volný čas, sociálně patologické jevy, občan a společnost, mládež a EU.

Prostějov, Komenského 1592/17 - +420 582 302 553

Duha klub Dlažka - www.dlazka.cz

Pořádání akcí pro děti a mládež, rodiče s dětmi, dospělé. Organizace dětských táborů, kulturních a sportovních akcí.

Přerov, Palackého 77/1 - +420 603 886 644

Centrum pro volný čas mládeže - www.cvcm.cz

Po řádání letních i jarních táborů, víkendových pobytů, zimních lyžování. hry v přírodě a sporty pro děti a mládež

Přerov, Tyršova 17/2 - +420 604 680 231 , +420 581 211 720

Středisko sociální prevence Olomouc - www.ssp-ol.cz

Provozování linky důvěry pro děti a mládež. Nabídka krizové pomoci a rodinného poradenství.

Olomouc - Nová Ulice, Na Vozovce 622/26 + pobočka - +420 774 102 019 , +420 585 427 141

Domov pro opuštěná zvířata - IRA, o.s.

Provoz útulku pro zatoulaná a opuštěná zvířata.

Čelčice 81 - +420 721 741 983 , +420 582 384 181

Azyl Gaia o.s. - www.azylgaia.estranky.cz

Nabídka azylu pro malá zvířata.

Kopřivná, Lužná 19 - +420 739 145 662

Karla Tázlerová - www.kaira.wbs.cz

Provoz útulku pro psy a kočky.

Štěpánov, Za drahou 179/5 - +420 608 221 594

EFAS - sdružení pro ochranu a záchranu zvířat v tísni

Sdružení pomáhá zvířatům, která se dostala do nouze převážně vinou člověka.

Olomouc, Šemberova 67/7 - +420 721 700 420

Domov pro opuštěná zvířata Srbce o.s. - www.srbce.estranky.cz

Provoz útulku pro opuštěná a zatoulaná zvířata.

Srbce 13 - +420 603 220 256

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc - www.trendvozickaru.cz

Nabídka osobní asistence, půjčování kompenzačních pomůcek a poskytování poradenství. Pořádání vzdělávacích kurzů či volnočasových aktivit. Sociální rehabilitace.

Olomouc - Povel, Lužická 101/7 (východní pavilón mateřské školy, vchod z ulice v Křovinách boční brankou) + pobočky (2) - +420 582 777 701, +420 585 431 984

SPOLU Olomouc - www.spoluolomouc.cz OTEVŘENO (Zavírá 15:00)

Instituce se stará o děti, mládež a dospělé s mentálním kombinovaným postižením a poskytuje pomoc při volbě vhodného zaměstnání.

Olomouc, Dolní náměstí 27/38 + pobočka - +420 732 700 289 , +420 585 228 686

Nové Zámky - poskytovatel sociálních služeb, příspěvková organizace - www.novezamky.cz

Domov pro osoby se zdravotním postižením (kapacita 45 mužů a 3 ženy s mentálním postižením včetně přidružených vad) a domov se zvláštním režimem (kapacita 45 mužů s mentálním postižením a přidruženým psychickým onemocněním nebo s mentálním postižením ...

Mladeč - Nové Zámky, Nové Zámky 2 - +420 585 155 811

Milan Havlíček OTEVŘENO (Zavírá 19:00)

Záchrana rázu venkova, fauny a flóry podhůří Jeseníků.

Rapotín, U Lávky 34 (Zemědělský skanzen"U Havlíčků", pošta Vikýřovice) + pobočky (2) - +420 603 870 921 , +420 583 216 197

Oblastní charita Přerov - www.prerov.caritas.cz OTEVŘENO (Zavírá 15:30)

Nabídka pracovní činnosti pro lidi se zdravotním postižením.

Přerov - Město, Seifertova 2834/33 (Areál Visimpexu) + pobočky (5) - +420 776 305 195 , +420 581 808 312

Mateřské centrum Srdíčko Konice - www.konice.charita.cz/ - www.facebook.com/srdickokonice/

Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, volnočasové aktivity, zajištění kulturního programu, podpora fungování rodiny, sociální kontakt.

Konice, Kostelní 46 (prostory v přízemí zámku) + pobočky (3) - +420 739 246 019

Charita Šternberk - www.sternberk.charita.cz/ OTEVŘENO (Zavírá 15:30)

Domácí hospicová péče. Domácí zdravotní péče. Charitní pečovatelská služba. Nízkoprahové denní centrum Schod. Jiloro-Srdíčko. Charitní poradna nedlužím. Půjčovna kompenzačních pomůcek. Humanitární sklad. Charitní šatník.

Uničov, Šternberská 497 + pobočky (3) - +420 581 110 921, +420 585 054 519

Sociální služby Lipník nad Bečvou - www.socialnisluzby.com

Nabídka ubytování osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. K dispozici jsou pokoje se společnou kuchyní a sociálním zařízením.

Lipník nad Bečvou - město, Venedik 1426 + pobočky (2) - +420 725 528 761 , +420 581 773 783

Centrum sociálních služeb Uničov - www.cssunicov.cz

Popis: Poskytování pomoci občanům při zvládání jejich obtížných životních situací, které souvisí se ztrátou bydlení.

Uničov, Malé Novosady 406 + pobočky (2) - +420 602 370 884, +420 602 541 800

Sociální služby Šternberk - www.socialnisluzby.cz

Provoz azylového domu pro matky či otce v tísni.

Šternberk, Dalov 72 + pobočky (2) - +420 585 002 582

Člověk v tísni, o.p.s. - www.clovekvtisni.cz

Realizace humanitárních a rozvojových projektů v krizových oblastech světa, podpora snah o demokratizaci a dodržování lidských práv.

Olomouc - Nová Ulice, Litovelská 131/14 + pobočky (10) - +420 608 732 386

SPC Pramínek, o.p.s. - www.spcpraminek.cz

Poskytování poradenství pro děti s poruchami učení a chování, pro jejich rodiče a pedagogy. Reedukace poruch učení.

Šumperk, Gen. Svobody 2790/38 + pobočky (2) - +420 725 344 997, +420 736 126 640

REPARTO Zábřeh s.r.o. - www.reparto.cz

Sociální firma poskytuje lidem se zdravotním postižením, kteří žijí v oblasti Zábřežska, Mohelnicka a Litovelska možnost pracovního uplatnění v oblastech: papírenské kompletace, průmyslová výroba – vyrábíme molitanové fixační vložky do elektromotorů ...

Zábřeh, Žižkova 7/15 - +420 736 509 430 , +420 583 412 587

Oblastní spolek ČČK Prostějov - www.cervenykrizprostejov.cz

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

Prostějov, Milíčova 2634/3 - +420 723 005 411

Oblastní spolek Českého červeného kříže Šumperk - www.cckspk.cz

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

Šumperk, Nerudova 640/41 - +420 739 017 376 , +420 583 213 503

Oblastní spolek Českého červeného kříže Jeseník - www.cervenykriz.eu

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

Česká Ves, Jánského 63 + pobočky (33) - +420 777 591 794

Oblastní spolek ČČK Přerov - www.cckprerov.cz

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

Přerov - Město, U Bečvy 904/1 - +420 581 204 828

Český svaz žen o.s. - www.csz.cz

Provoz nevládní ženské organizace působící převážně na dobrovolné bázi ve prospěch a v zájmu žen a jejich práv.

Olomouc, tř. Svobody 956/31 + pobočky (12) - +420 585 518 324, +420 587 420 324

Bílý kruh bezpečí, o.s. - www.bkb.cz

Poskytujeme odbornou a diskrétní pomoc obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory.

Olomouc, Švermova 1002/1 + pobočky (7) - +420 732 700 533 , +420 585 423 857

Maltézská pomoc, o.p.s. - www.maltezskapomoc.cz

Realizace sociálních, zdravotních, charitativních a humanitárních projektů.

Olomouc, Wurmova 577/7 + pobočky (10) - +420 736 620 804

Aura Canis - www.auracanis.cz

Poskytování canisterapeutických služeb. Výchova dětí a mládeže k zodpovědnému vztahu ke zvířatům.

Šternberk, Ořechová 1032/65 + pobočka - +420 732 130 785 , +420 585 011 279

Strana:  | 1 | 2 | 3 | | »»