Neziskové organizace

Přidat / editovat záznam

Atlasfirem.info Instituce a organizace Neziskové organizace

Český červený kříž

Humanitární organizace

Nadace a nadační fondy

Organizace na ochranu zvířat

Organizace pro ženy

Pomoc dětem

Pomoc nemocným

Pomoc zdravotně postiženým

Útulky pro zvířata

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR


Vypnout filtrování výsledků pouze pro lokalitu "Královéhradecký kraj"Poradna při finanční tísni, o.p.s. - www.financnitisen.cz ZAVŘENO (Otevírá St 10:00)

Poradna při finanční tísni je obecně prospěšná společnost poskytující bezplatné poradenství spotřebitelům. Poradna se snaží poskytovat svým klientům informace o tom, jak se lze zadlužit zodpovědně, a tím předejít problémům s řádným a včasným splácením ...

Hradec Králové, třída Karla IV. 430/26 (centrum Jitřenka, prostory Sdružení českých spotřebitelů) + pobočky (7) - +420 222 922 240 , +420 800 722 722

CESTY BEZ BARIÉR - www.cestybezbarier.cz/ ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:30)

Databáze bezbariérového ubytování po celé ČR – hotely, penziony, lázeňské domy, horské boudy, motely, rekreační zařízení. Pomoc pro vozíčkáře a tělesně postižené.

Stěžery, K Chaloupkám 81 - +420 737 314 226 , +420 495 211 833

Diakonie ČCE - středisko Světlo ve Vrchlabí - www.vrchlabi.diakonie.cz

Nabídka služeb centra denních služeb pro lidi se zdravotním postižením a rané péče určené jejich rodinám. Osobní asistence – terénní služba,poskytovaná od 7 let do seniorského věku. Jezdíme přímo do rodin.

Vrchlabí, Pražská 858 - +420 739 244 667 , +420 499 423 566

Martin Antonín - www.utulek-dknl.estranky.cz ZAVŘENO (Otevírá Ne 09:30)

Provozujeme útulek pro psy. Uvítáme Vaši osobní návštěvu a protáhnutí psů na procházkách.

Dvůr Králové nad Labem, 17. listopadu 3129 (v areálu Nový svět, za Kauflandem a tenisovými kurty) + pobočka - +420 603 765 843, +420 604 643 338

AntiOSA - Právní poradna proti OSA, INTERGRAM

Spolek AntiOSA podporuje rozvoj svobodné hudby, její legální využívání a přispívá k ochraně autorských práv. Pomáhá také uživatelům hudby před nekalým jednáním kolektivních správců OSA, INTERGRAM, OAZA a jejich kontrolorů Collective intelligence.

www.antiosa.eu - Hradec Králové - +420 608 325 055

ICM Hradec Králové

Informační centrum pro mládež, které mladým lidem a pracovníkům s mládeží zdarma poskytuje informace a aktuality z oblastí týkajících se mladých lidí (studium, práce, cestování, volný čas, soc-pat jevy, občan a společnost, mládež a EU).

icmhradeckralove.blogspot.com/ - Hradec Králové - +420 495 513 010

Český červený kříž, Oblastní spolek ČČK Hradec Králové - www.cckhk.cz ZAVŘENO (Otevírá Pá 08:00)

Humanitární, zdravotní a sociální činnosti, kurzy první pomoci, zdravotní dozory, sociální služby osobní asistence a chráněné bydlení, dětské tábory, rekondiční pobyty pro seniory a dárce krve, půjčovna kompenzačních pomůcek, dárcovství krve a Klub dárců ...

Hradec Králové, Mostecká 290/3 - +420 495 516 127

Jezdecký oddíl Bianka - útulek pro koně - www.utulek-bianka.cz ZAVŘENO (Otevírá So 10:00)

Poskytování poradenství v péči o starší a nemocné koně, jejich léčba-používáme elektroléčbu, infra, rhb cvičení.

Dvůr Králové nad Labem, Žireč 102 - +420 604 162 035

1. pionýrská skupina Náchod - www.kamenec.pionyr.cz

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

Náchod, Trčkova E244 - +420 724 132 822

YMCA Hradec Králové - www.hk.ymca.cz

Naše společnost se zabývá organizováním společenských aktivit pro děti a mládež. Organizujeme také humanitární akce na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí.

Hradec Králové, Šafaříkova 666/9 - +420 777 059 622 , +420 495 513 412

Pionýrská skupina Pohoda - www.ptomaxim.cz

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

Jaroměř - Pražské Předměstí, Národní 83 , (areál nemocnice) - +420 603 888 548

Pionýrská skupina Kopidlno

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

Kopidlno, Bezručova 459 - +420 723 008 826 , +420 493 523 961

Pionýrská skupina Jiřího Wolkera - www.belun.wz.cz

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

Dvůr Králové nad Labem, Sladkovského 301 - +420 774 956 622

Pionýrská skupina Fráni Šrámka

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

Sobotka, Na zadní cestě 583 - +420 603 500 860 , +420 493 571 733

Salinger, z.s. - www.salinger.cz

Občanské sdružení Salinger vzniklo s cílem poskytovat mladým lidem podporu v začleňování do společnosti, hájit jejich oprávněné zájmy. V současné době realizuje služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji a prorodinné aktivity v Hradci ...

Hradec Králové, Gočárova třída 760/22 - +420 777 807 057 , +420 495 267 249

Občanské sdružení Moje budoucnost - www.mojebudoucnost.wz.cz

Nabízíme podporu a pomoc dětem a mládeži z dětských domovů.

Náchod, Kamenice 142 - +420 774 165 270

Fontána - www.jbnp.cz

Občanské sdružení organizuje programy pro děti a mládež.

Nová Paka, Kollárova 456 - +420 493 722 605

Greenhorns - Svobodný oddíl - www.oddilgreenhorns.cz

Nabídka nezávislé a neziskové organizace zabývající se náplní volného času dětí a mládeže.

Meziměstí-Ruprechtice 142 - +420 776 809 588

Pracoviště ošetřovatelské péče - www.domacipecehk.cz

Zdravotní ošetřovatelská péče v domácnostech klientů: péče o klienty bez omezení věku, ošetřovatelská a rehabilitační péče, příprava k porodu, poporodní péče. Možnost zapůjčení pomůcek – postele, chodítka, odsávačky. Poradna pro matky při problémech s ...

Hradec Králové, Pražská 231/184 + pobočka - +420 603 468 700 , +420 495 581 753

Sportem proti barierám - Český Ráj, o.p.s. - www.spb-cr.cz

Pořádání sportovních a kulturních akcí pro zdravotně postižené. Osobní asistence. Realizujeme projekt Domeček plný koleček pro pomoc hendikepovaným.

Stará Paka, U Školky 488 + pobočky (2) - +420 604 290 189, +420 739 455 037

Meluzinek s.r.o. - sdruzenimeluzinek.cz/

Cílem našeho občanského sdružení je pomáhat nemocným dětem, postiženým dětem a dětem umístěným v dětských domovech.

Trutnov, Janáčkova 284 - +420 721 343 739

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem - www.psdvurkralove.cz ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:00)

Nabídka sociální služby azylový dům s kapacitou 9 lůžek.

Dvůr Králové nad Labem, Bezručova 1006 + pobočky (2) - +420 734 684 104

Oblastní charita Hradec Králové - www.charitahk.cz

Nabídka dočasného ubytování ženám i s jejich potomky, které ze závažných důvodů ztratily možnost vlastního bydlení.

Hradec Králové - Pouchov, Velká 50/7 + pobočky (8) - +420 777 737 611 , +420 495 221 810

Farní charita Dvůr Králové nad Labem - Občanská poradna - www.fchdk.cz ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

Poskytování poradenství v oblasti právní, sociální, zaměstanecké, bydlení a mezilidských vztahů.

Dvůr Králové nad Labem, Palackého 99 + pobočky (5) - +420 731 598 849 , +420 499 620 431

Farní charita Náchod - Sv. Anna - www.charitanachod.cz

Provoz azylového domova pro matky s dětmi a těhotné ženy, které se nacházejí v nepříznivé či krizové životní situaci.

Náchod, Borská 621 + pobočky (3) - +420 777 699 633 , +420 491 427 746

Diecézní katolická charita Hradec Králové - hk.caritas.cz/ - www.facebook.com/hk.caritas.cz

Pomáháme lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženství - matkám s dětmi, nemocným a seniorům, handicapovaným, sociálně slabým rodinám, lidem v tísni, lidem bez přístřeší, etnickým menšinám a uprchlíkům, obětem živelných ...

Hradec Králové, Velké náměstí 37/46 + pobočka - +420 495 063 135

Farní charita Dobruška - www.dobruska.charita.cz/ - www.facebook.com/profile.php

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně, pomoc při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, pomoc při ...

Dobruška, Kostelní 259 - +420 723 539 100

Helpion, o.p.s. - www.helpion.cz

Obecně prospěšná společnost je založena za účelem poskytování těchto obecně prospěšných služeb: realizace programů podporujících návrat znevýhodněných osob na trh práce, poskytování sociálního bydlení osobám a domácnostem ohroženým chudobou, které se ...

Rychnov nad Kněžnou, Javornická 927 - +420 773 140 237, +420 773 170 034

O.S. Další šance - www.dalsisance.cz

Péče o opuštěné, toulavé a týrané kočky. Nabídka koček k adopci.

Hradec Králové, Čechova 664/4 - +420 739 477 900

Kočičí naděje, občanské sdružení - www.kocicinadeje.cz

Péče o opuštěné kočky. Nabídka koček k osvojení, kastrace koček.

Hradec Králové, Slezská 697/10 - +420 605 458 087, +420 773 535 128

Edita Labíková - www.utulekpsusmirice.wbs.cz ZAVŘENO (Otevírá Ne 15:00)

Provozování útulku pro psy.

Smiřice 608 + pobočka - +420 773 686 639

Technické služby Hradec Králové - www.tshk.cz/cs/utulek

Provozujeme útulek pro dočasné umístění ztracených a opuštěných zvířat.

Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Hradečnice 1980 - +420 731 131 227 , +420 495 497 075

o. s. MÍSTO v Nové Pace - www.utuleknovapaka.estranky.cz

Péče o opuštěná zvířata.

Nová Paka, K Hájku 1722 - +420 731 626 969, +420 776 153 415

ZO ČSOP JARO Jaroměř - www.jarojaromer.cz

Provozování záchranné stanice pro volně žijící živočichy. Pořádání akcí pro veřejnost a dětské oddíly. Nabídka informací o životním prostředí.

Jaroměř - Pražské Předměstí, Národní 83 - +420 603 847 189

Sdružení Neratov, o.s. - www.neratov.cz

Sdružení Neratov, o. s., vzniklo v roce 1992 ve vysídlené pohraniční vsi. Jeho cílem je navrátit život vysídlené obci a obnovit poničené poutní místo smíření v Neratově, jehož poutní tradice sahá až do 17. století. Za bezmála dvacet let svého působení dosáhlo …

Rokytnice v Orlických horách, Bartošovice v Orlických horách 84 + pobočky (6) - +420 731 604 122 , +420 494 530 058

Quartus, spol. s r.o. - www.quartus.cz

Zabýváme se fondy EU. Poskytujeme poradenství při možnostech získání dotací. Zpracováváme žádosti, realizujeme projekty a podporujeme dílčí dokumenty.

Nové Město nad Metují, Komenského 72 + pobočky (2) - +420 773 585 555

Diakonie Broumov - www.diakoniebroumov.org

Organizování pomoci sociálně potřebným občanům a lidem v krizové životní situaci. Provoz celorepublikové banky šatstva.

Úpice, V Důlni 913 + pobočky (20) - +420 499 781 310

Carlo Valmadi - www.valmadi.wz.cz

Provoz sdružení pro záchranu renesanční sgrafitové výzdoby kostela sv. Jakuba v Dolní Olešnici.

Trutnov - Horní Staré Město, Zvonková 471 - +420 474 589 652

Oblastní spolek Českého červeného kříže Jičín - www.cervenykriz.eu

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

Jičín - Valdické Předměstí, Denisova 585 + pobočky (33) - +420 493 533 009

Jaroslav Ráliš - www.casandelu.estranky.cz

Duchovní pomoc lidem v nesnázích a na životních křižovatkách.

Hradec Králové - Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše 1551/30 - +420 608 350 767

JOB - www.jobos.cz

Poskytování poradenství v oblasti sociální problematiky. Pořádáme odborné kurzy a semináře. Provádíme audity kvality v zařízení sociální služeb.

Týniště nad Orlicí, Turkova 785 - +420 603 867 707, +420 736 154 419

Občanské poradenské středisko, o.p.s. - www.ops.cz

Poskytování informačních, poradenských a publikačních služeb ke zlepšení činnosti neziskových organizací.

Hradec Králové - Pražské Předměstí, Veverkova 1343/1 + pobočky (2) - +420 498 500 355, +420 498 500 357

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER, Brontosaurus Krkonoše - www.sever.ekologickavychova.cz

Provozování organizace pro rozvoj ekologické výchovy, zajišťování výchovných a školicích akcí, konzultace, prodej a půjčování literatury, videopořadů.

Horní Maršov, Horská 175 + pobočky (2) - +420 739 203 205

Křesťanská mezinárodní solidarita - www.csi-cr.cz

Zabýváme se prosazováním mezinárodního respektu k právu každého člověka svobodně si zvolit a vyznávat náboženství či víru.

Nové Město nad Metují, Husovo náměstí 1236 - +420 491 470 084

Oblastní spolek Českého červeného kříže Trutnov - www.cck-trutnov.cz

Zaměřujeme se na humanitární, zdravotnické (rehabilitace, domácí péče), záchranné a sociální služby, organizujeme a podporujeme sociální a zdravotní výchovu mládeže.

Trutnov - Střední Předměstí, Horská 5 - +420 775 220 000 , +420 499 810 810

Český svaz žen o.s. - www.csz.cz

Provoz nevládní ženské organizace působící převážně na dobrovolné bázi ve prospěch a v zájmu žen a jejich práv.

Trutnov - Horní Předměstí, Pražská 59 + pobočky (12) - +420 774 813 000 , +420 499 816 841

NONA 92 o.p.s. - www.nonanmnm.com

Poskytování služeb pro zdravotně postižené děti a dospělé. Nabídka svozu a odvodu do školských a sociálních zařízení.

Nové Město nad Metují, Rašínova 313 - +420 606 745 986 , +420 491 472 694

Nadace Východočeská onkologie - www.oncol.org

Poskytování podpory a pomoci při zavádění nových léčebných a diagnostických metod v oblasti onkologie a radioterapie.

Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Sokolská 581 - +420 495 832 460

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Okresní organizace SPMP ČR Hradec Králové - www.spmpcrhk.estranky.cz

Sdružování dětí a rodičů dětí s mentálním postižením. Organizování táborů, výletů a klubových setkání.

Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Brožíkova 451/5 - +420 604 310 230, +420 776 110 519

Tetřívek, o.p.s. - www.tetrivekops.wz.cz

Snaha o návrat tetřívka obecného do volné přírody. Ochrana životního prostředí.

Sedloňov 155 + pobočka - +420 776 163 538

Strana:  | 1 | 2 | 3 | | »»