Nadace a nadační fondy

SKP-CENTRUM, o.p.s.

Nabízíme sociální i sociálně zdravotní služby a pomoc lidem ohrožených vinou zdravotních nebo sociálních okolností. Zaměřujeme se na celou společnost. Vy sami nám můžete pomoct podporou konkrétní věkové skupiny či jednotlivci a to i formou daru. Pořádáme také …

PRO KULTURA z.s.

Zabýváme se podporou mládeže a seniorů v oblasti kultury, seberealizace a adaptability. Poskytujeme rozvoj a navazování mezinárodní spolupráce. Pořádáme kulturní a společenské akce.

Nadační fond Pomozte darem

Dobročinný bazar provozovaný Nadačním fondem Pomozte darem. V bazaru nakoupíte dámské, dětské i pánské oblečení a další věci. Podporujeme tuzemské i zahraniční humanitární projekty a dále organizace provozující obecně prospěšnou činnost.

Tomáš Pfeiffer - e-shop

Nabídka knih, audio a video nosičů s filozofickou tématikou. Nakladatelství je zaměřeno na dílo Josefa Zezulky, na CD a DVD s hudbou Vodnářského zvonu. Internetová televize Biovid. Pořádáme koncerty Společná věc, duchovní filozofické přednášky. Dále se ...

Nadační fond ČVUT Stanislava Hanzla

Podpora studia a studentů studijních programů akreditovaných na fakultách a vysokoškolských ústavech ČVUT v Praze.

Nadační fond Petra Samohýla

Podpora veterinárního lékařství a všech souvisejících činností.

Nadace Český barok

Záchrana barokních památek, jejich výzkum, rekonstrukce, obnova, zpřístupnění a prezentace nejširší veřejnosti.

Nadace české architektury

Podpora a prezentace české architektury jako nedílné součásti současné kultury.

Nadační fond Věry Třebické - Řivnáčové

Podpora studijních, badatelských, uměleckých projektů a publikační činnosti.

Nadace pozemního vojska AČR

Snaha o zvyšování prestiže, popularity a trvalé udržování dobrého jména pozemních sil Armády České republiky.

Milan Havlíček

Záchrana rázu venkova, fauny a flóry podhůří Jeseníků.

RNDr. Ivana Frőhlichová

Pořádání sbírek k poskytování psychologické pomoci.

OTEVŘENO (nonstop)

Nadace Partnerství

Nadace Partnerství

Podpora ekologických projektů v regionech České republiky.

Nadace českého výtvarného umění

Podporujeme výtvarné umění formou grantů a příspěvků. Žádosti o granty mohou podávat neziskové právnické osoby, veřejnoprávní instituce a další.

Nadační fond SŠIEŘ Rožnov pod Radhoštěm

Podpora a rozvoj výchovně vzdělávacího procesu v odborné a jazykové oblasti. Podpora sportovních, společenských a kulturních aktivit žáků školy.

Siemens, s.r.o.

Pomáháme slabším a potřebným, kteří se ne vlastní vinou dostali do obtížné situace a nemohou si pomoci sami.

Český národní fond kultury, a.s.

Provozujeme národní fond pro podporu a propagaci české kultury v zahraničí. Zaměřujeme se na práci s národnostními menšinami žijícími na území ČR.

Quartus, spol. s r.o.

Zabýváme se fondy EU. Poskytujeme poradenství při možnostech získání dotací. Zpracováváme žádosti, realizujeme projekty a podporujeme dílčí dokumenty.

Česká pojišťovna, a.s.

Provozujeme nadační fond pro tělesně postižené. Zaměřujeme se na programy prevence úrazů dětí a mládeže či bezpečnost na silnici.

Nadace Open Society Fund Praha

Podpora budování právního státu, lidských práv a antidiskriminace, rozvoje občanského sektoru a posilování občanské společnosti.

Spolek Potala

Podpora rozvoje duchovních hodnot a ochrany lidských práv tibetského etnika. Nabídka kurzů tibetštiny, japonštiny a španělštiny a přednášek o Tibetu.

Nadační fond Zlatá Praha

Provozujeme organizaci pro rozvoj a podporu zdravotnictví a zdraví obyvatelstva, tělovýchovy i sportu či kultury, vzdělávání a sociální péče.

Nadační fond KMS

Podpora křesťanských misií, dlouhodobých i krátkodobých po celém světě.

Nadace Bohuslava Martinů

Provozujeme nadaci propagující díla skladatele Bohuslava Martinů. Pořádáme kulturní a společenské akce jako Dny Bohuslava Martinů.

Nadace CERGE - EI

Poskytování pomoci při vzdělávání v bývalých komunistických státech.

F-nadace

Podpora neziskových projektů v oblastech kultury, umění, vzdělání, výchovy a sociální péče za účelem poznání a rozvoje křesťanských duchovních hodnot.

Linhartova nadace

Prezentace českého i mezinárodního alternativního umění. Propagace uměleckých a kulturních aktivit, které napomáhají komunikaci mezi umělci a veřejností.

Nadace rozvoje občanské společnosti

Poskytování osvětových a informačních služeb v oblasti evropské integrace a profesionalizace pracovníků neziskového sektoru.

Nadace Pangea

Zaměřujeme se na podporu rozvoje díla Jana Amose Komenského. Snažíme se podporovat rozvoj vzdělanosti a přispět k záchraně či obnově památkových objektů.

Sedmikráska, nadační fond

Nabídka pomoci při zlepšování životního prostředí, podpora ekologicky zaměřených projektů.

Nadace Euronisa

Provozujeme nadaci. Podporujeme projekty a činnosti jednotlivých organizací a fyzických osob v sociální, kulturní a vzdělávací oblasti.

Konto BARIÉRY

Konto BARIÉRY

Cílem nadace je pomoci lidem se zdravotním postižením vrátit se zpátky do života. Přispívá na vozíky, na odstranění architektonických bariér, ale i na počítače a vzdělávání. Provozuje také Burzu práce.

Nadace orientačního běhu

Podpora a rozvoj orientačního běhu a dalších sportů napomáhajících zvyšování fyzické kondice.

Nadační fond Koinonia

Podílíme se na šíření křesťanství a biblického poselství, včetně provozování bohoslužeb a biblických hodin.

Carlo Valmadi

Provoz sdružení pro záchranu renesanční sgrafitové výzdoby kostela sv. Jakuba v Dolní Olešnici.

Nadace Dagmar a Václava Havlových Vize 97

Vedeme nadaci zaměřující se na sociální, zdravotnickou, vzdělávací a kulturní oblast. Podporujeme lidská práva a reagujeme na aktuální potřeby společnosti.

Nadace dobré dílo sester sv. Karla Boromejského

Pomoc lidem v obtížných životních situacích. Organizování společenských a kulturních akcí. Zaměření na římskokatolickou církev.

Vzdělávací nadace Jana Husa

Podporuje rozvoj svobodného vzdělávání jako základu zdravé občanské společnosti založené na principech demokracie, solidarity a zodpovědnosti.

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Výbor dobré vůle - Nadace Olgy Havlové

Podpora nestátních neziskových organizací ve zdravotní, sociální, humanitární a vzdělávací oblasti.

Nadace Jiřího z Poděbrad pro evropskou spolupráci

Provoz vzdělávací a kulturní nadace zaměřené na mezinárodní spolupráci v rámci Evropské unie.

Nadace EKO 2000

Poskytování pomoci ke zlepšování životního prostředí. Zaměření na obnovitelné zdroje domácností v rodinných domech a bytových domech.

Zvoníčkova nadace Fakulty strojní ČVUT v Praze

Nadace podporuje činnost související se zvyšováním úrovně ve všech oborech studia na Fakultě strojní ČVUT v Praze.