Nadace a nadační fondy

Europe and Democracy, nadační fond

Podpora projektů založených na svobodné výměně názorů o evropském kulturním a politickém prostoru a jeho budoucnosti.

Nadace Cesta

Podpora vzdělávání fyzických osob, pomoc sociálně slabším rodinám v rozvojových státech či pomoc při zřizování muzeí.

Nadační fond Samaya

Cílem nadace je podpora sociálně, kulturně a humanitárně potřebných projektů v Nepálu a Indii.

Nadační fond Gymnázia a SOŠ Orlová

Zkvalitňování vzdělávacího procesu, materiální podpora žáků a financování nadstandardního vybavení školy.

Nadace mezilidské tolerance Thomase Grala

Nadace je zaměřena na podporu vzdělávacích a vědeckých snah o mezilidskou toleranci. Zaměřujeme se na výzkum a ovlivnění mezilidské agresivity.

Podralský nadační fond ZOD

Přispíváme k svébytnému charakteru regionu za spolupráce s místní veřejnou správou, občany a podnikatelským či neziskovým sektorem.

Brána jazyků pootevřená, nadační fond

Podpora výuky jazyků i jiných předmětů a zahraničních zájezdů při ZŠ Brána jazyků. Dále nadace podporuje různé aktivity ve škole.

Nadace pro rozvoj vzdělání

Provozujeme nadaci pro rozvoj vzdělání. Nabízíme pomoc dětem s tělesným hendikepem a studentům vysokých škol z České a Slovenské republiky.

Nadační fond Veronika

Podporujeme projekty a aktivity právnických i fyzických osob zaměřené na tělesně či mentálně postižené občany. Provozujeme denní centrum.

Nadace profesora Rösche

Podpora rozvoje telemedicíny a miniinvazivních terapeutických metod v lékařství.

Památková komora České republiky

Zajišťování snahy o udržení a obnovu památek v našem státě.

Nadace T-Soft Eternity

Vytváření vzdělávacích, komunikačních a kulturních výstupů založených na meziodborovém přístupu, synergii a netradiční spolupráci.

Nadace Auxilia

Poskytování grantových příspěvků zejména na propagaci nezizkových organizací, jejich síťování, spolupráci s veřejnou správou a zahraničními partnery.

Vondráčkův nadační fond

Naším cílem je podpo­rovat terapeutické a resocializační programy péče o psychiatrické pacienty.

Nadační fond Vis Unita

Podpora rozvoje gymnázia, materiálního a finančního vybavení a podpora sociálně slabších studentů.

Lidové stavby

Podporujeme zachování lidových staveb, rekonstrukce a revitalizace ostatních lidových staveb i zachování zvyků, obyčejů a řemesel.

Nadační fond proti korupci

Nadační fond proti korupci

Založený nadační fond pro boj proti korupci se snaží o omezení korupce ve státní správě. Aktivně podporujeme boj proti korupci prostřednictvím grantových projektů a chceme dosáhnout toho, aby korupční jednání zcela vymizelo z naší společnosti.

Nadační fond šťastných dětí

Pomoc dětem v dětských domovech, dlouhodobě nemocným, tělesně postiženým a týraným dětem v České republice i v Africe.

Nadační fond Harmonie

Podporujeme hudebně talentované žáky a studenty, především ze sociálně slabších rodin, formou udělování jednotlivých stipendií a vytvářením orchestrů.

Nadační fond AKUTNĚ.CZ

Nadační fond podporuje vzdělávání lékařů v oblasti akutní medicíny a provozuje publikační portál pro odborné lékařské články.

Nadační fond Psí domov, nadace

Pomoc opuštěným a týraným psům a kočkám. Podpora zvířecích útulků. Virtuální adopce psů. Pořádání sbírek pro útulky a charitativních akcí pro zvířata.

Nadační fond Vranov

Pořádání vzdělávacích, kulturních a sportovních akcí. Podpora vzdělávání a rozvoje, péče o děti z dětských domovů, ochrana lidských práv a svobod.

Nadační fond Psí Naděje

Cílem nadačního fondu je pomáhat opuštěným nebo týraným psům a podporovat psí domovy.

Nadační fond Jičín - město pohádky

Pořádáme festival Jičín město pohádky. Organizujeme a podporujeme tvůrčí dílny, hry a soutěže, výlety, výstavy a další společenské akce.

CESTA BEZPEČÍ, nadační fond

Provozujeme nadaci se zaměřením na tělesně postižené. Poskytujeme pomoc s cílem zajištění důstojného životního standardu.

MAGDALÉNA, nadační fond

Posláním nadačního fondu je poskytovat podpůrnou psychosociální péči nejen lidem s nádorovým onemocněním, ale i těm, kteří o ně pečují.

Nadační fond Advokáti dětem, nadační fond

Poskytujeme pomoc těžce a dlouhodobě nemocným dětem, dětem s handicapem či jiným postižením a pomoc dětem z dětských domovů.

Nadace Vodafone Česká republika

Podporujeme využití informačních a komunikačních technologií pro společensky prospěšné cíle.

Nadace AGROFERT HOLDING

Nadace AGROFERT HOLDING

Nadaci založil a podporuje Andrej Babiš. Nadace sleduje potřeby v České republice v oblasti podpory dětí a mládeže, sociálních projektů, podpory zdraví a rozvoje regionů a snaží se pomáhat přesně tam, kde je to třeba. Mimo žádostí neziskových organizací ...

TŘEBA TAK o.s.

Neziskové sdružení fyzických i právnických osob poskytuje obecně prospěšné činnosti ke zlepšování a rozvoji kvality života dětí a dospělých.

Nadační fond Veolia

Zabýváme se osvětou a šířením informací zejména z oblasti životního prostředí, podporou sociálních projektů a výchovy a vzdělávání dětí a mládeže.

Nadační fond DĚTEM

Nabízíme pomoc postiženým a vážně nemocným dětem, zejména dětem s onkologickým onemocněním či nevyléčitelnou chorobou.

Nadační fond DĚTEM

Nabízíme pomoc postiženým a vážně nemocným dětem, zejména dětem s onkologickým onemocněním či nevyléčitelnou chorobou.

Nadační fond Pink Bubble

Zaměřujeme se na podporu onkologicky nemocných náctiletých a mladých dospělých v průběhu léčby, v době rekonvalescence a při následném návratu do života.

Nadační fond pomoci

Provozujeme nadační fond s cílem pomoci lidem či skupinám, kteří utrpěli příkoří nebo jim byla spáchána nespravedlnost. Zajišťujeme nadační příspěvky.

Nadace dětem Terezy Maxové, nadace

Posláním nadace je umožnit každému dítěti zdravý a bezpečný život v rodinném prostředí.

Nadace Dětský mozek

Všestranná podpora dětí i dospělých s postižením centrální nervové soustavy.

Nadační fond Prameny

Podpora publikační činnosti, zajišťování a dotace stáží, odborných školení, seminářů a výměnných pobytů. Zajišťování modernizace vybavení škol.

Nadace Tomáše Bati

Podpora sociálního a kulturního rozvoje, vzdělání mládeže a podnikatelské aktivity.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Nadační fond Nehemia

Aktivně vytváříme a podporujeme spolupráci sborů při misijní práci. Zaměřujeme se na humanitární projekty, výjezdy, podporu církví, dětských domovů a misionářů. Poskytujeme možnost zúčastnit se krátkodobých pracovních výjezdů do Chorvatska, Slovenska, ...

Nadace Milana Nového CAPS 66

Podpora sportovců a dalších osob včetně dětí, kteří se nejen ze zdravotních důvodů ocitli v těžkých životních situacích.

Nadace Mezinárodní potřeby

Zajišťování dálkové adopce v chudých zemích a humanitárních projektů pomoci. Přednášková činnost na školách v rámci projektu Zdravá mládež.