Pomoc dětem

Semináře EU Brno

Nadační fond Pro dětský smích pořádá ve spolupráci s neziskovou organizací Meridiem, o.p.s. kurzy a semináře pro neformální pečovatele.
www.info-brno.cz/novinka-172-seminareEU.html

Amavet, Q - Klub

Rozvoj vědeckých aktivit ve volném čase dětí a mládeže v České republice.

Labyrint - Středisko volného času,vzdělávání a služeb Kladno

Specializujeme se na vzdělávání, využití volného času a služby v oblasti výchovy dětí.

Leccos

Kulturní akce a volnočasové aktivity pro děti předškolního věku, mládež i dospělé v rámci prevence závisloti na drogách.

Občanské sdružení Tyrkys

Informační, poradenské a kontaktní služby v oblasti prevence drogových závislostí

Pionýrská skupina Kamýk nad Vltavou

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

Pionýrská skupina Klub dětí Dobrovice

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

Pionýrská skupina Počaply

Pro děti a mládež pořádá naše organizace tábory a různé společenské akce.

Salesiánské hnutí mládeže klub Liblice

Kroužky, tábory i jednorázové akce organizuje občasnské sdružení dětí a mládeže, keré se věnuje převážne volnému času dětí.

TOM 19199 Fan Tan

Vedeme oddíl pro děti a mládež se zaměřením na hry na hrdiny, deskové hry a extrémní akce a provozujeme tématickou čajovnu.

Fabiánek, z.s.

Výukový program je určen předškolním dětem ve věku od 3 do 6 let. Výuka se řídí schváleným pedagogickým plánem. Děti se věnují pohybovým a smyslovým hrám, dramatické, hudební a výtvarné výchově. Učí se poznávat své okolí a věci kolem sebe v souvislosti s ...

Farní charita Benešov

Koordinace dobrovolnických aktivit ve spolupráci s farností a poskytovateli sociálních služeb v Benešově a blízkém okolí.

Miriam Zikmundová

Poradenská a konzultační činnost v oblasti rozvoje osobnosti, sebepoznání, sebevzdělávání a v transformaci způsobu myšlení. Zabýváme se holistickým přístupem k vnitřním změnám člověka pro jeho pocitovou rovnováhu, navrácení vitality a kvality života, ...

ZAVŘENO (Otevírá Po 10:00)

Mgr. Lenka Brožková – laktační a psychologické poradenství

Poskytuji služby laktačního a psychologického poradenství. Nabízím podporu v různých životních oblastech. Mohu nabídnout psychologickou diagnostiku předškolního dítěte (školní zralost, intelektové dovednosti, slabé-silné stránky), přípravný kurzík na školu a …

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Farní charita Beroun

Domov sv. Anežky České (domov se zvláštním režimem). Dětská skupina Beránek. Charitní pečovatelská služba, odlehčovací služba a osobní asistence. Šicí dílna.

Nadace Dětský mozek

Všestranná podpora dětí i dospělých s postižením centrální nervové soustavy.

Zase mám tátu a mámu

Nabídka pomoci potřebným, zvláště pak dětem.

Nadační fond Elpis

Provoz charitativní organizace pomáhající dětem.

Farní charita Lysá nad Labem

Poskytování sociální pomoci potřebným. Ulehčení v těžkých životních situacích nabízíme seniorům, zdravotně postiženým, lidem bez přístřeší, imigrantům i dětem a celým rodinám ze sociálně vyloučených komunit a z rizikového prostředí.

Povídej

Provozování linky důvěry pro mládež i dospělé v akutní životní nouzi.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Maminky v nouzi

Občanské sdružení, které umožňuje lepší život dětem a matkám z nepříznivých poměrů.

OTEVŘENO (nonstop)