Humanitární organizace

Přidat / editovat záznam

Atlasfirem.info Instituce a organizace Neziskové organizace Humanitární organizace


Zobrazit pouze výsledky lokality "Česká republika"Poradna při finanční tísni, o.p.s. - www.financnitisen.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Poradna při finanční tísni je obecně prospěšná společnost poskytující bezplatné poradenství spotřebitelům. Poradna se snaží poskytovat svým klientům informace o tom, jak se lze zadlužit zodpovědně, a tím předejít problémům s řádným a včasným splácením ...

Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1594/19 + pobočky (7) - +420 222 922 240 , +420 800 722 722

PONTIS Šumperk o.p.s. - www.pontis.cz

Poskytování sociálních služeb ve městě Šumperk a okolních obcích – pečovatelská služba, denní stacionář, sociálně aktivizační služby pro seniory a zdravotně postižené, odborné sociální poradenství a půjčovna kompenzačních pomůcek, azylový dům pro rodiče s ...

Šumperk, Gen. Svobody 2800/68 - +420 608 774 468 , +420 583 211 766

Diakonie ČCE - Středisko křesťanské pomoci v Praze - skp.diakonie.cz - www.facebook.com/pg/skpvpraze ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Poskytujeme pomoc lidem, kteří se ocitají v krizových životních situacích, sociálně oslabené části populace, ohroženým rodinám, lidem s duševním onemocněním, seniorům a lidem se zdravotním postižením, kteří potřebují podporu nebo péči, bez ohledu na světový …

Praha 2 - Vinohrady, Bruselská 298/4 + pobočky (6) - +420 777 734 170 , +420 222 520 589

Občanská poradna Charity Zlín - www.zlin.charita.cz/ ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Občanská poradna poskytuje anonymní odborné sociální poradenství uživatelům, kteří se na službu obrátí. Prioritou je myšlenka, že lidé mající problémy nejsou na ně sami. Snahou služby je uživatele motivovat k aktivnímu řešení jejich krizové situace, nikoliv …

Zlín, Zálešná I/4057 + pobočky (5) - +420 739 245 973, +420 739 245 974

Vzájemné soužití o.p.s. - www.vzajemnesouziti.cz

Registrovaná apolitická, nevládní nezisková organizace. Snaží se vytvářet přátelské platformy mezi romskou a neromskou komunitou. Metodou komunitní práce se pokouší zlepšit sociální a životní podmínky chudých a potřebných rodin. Činnost sdružení se ...

Ostrava - Moravská Ostrava, Bieblova 404/8 - +420 777 760 190 , +420 596 128 401

Psychoterapie – Petr Prokopec - www.petrprokopec.cz

Koučink, psychoterapie, fototerapie – terapeutické a fotografické služby. Astrologická poradna, kurzy astrologie. Posláním občanského sdružení OTEVŘENÝ SVĚT je poskytování krizových intervencí sexuálně zneužitým ženám. Sociální a psychoterapeutické ...

České Budějovice - České Budějovice 6, Žižkova tř. 309/12 - 3. patro - číslo dveří 317 - +420 723 101 772

Diecézní charita ostravsko-opavská

Charita provozuje nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, sociálně aktivizační služby, komunitní práce, sociální rehabilitace, Poradenské a informační centrum, středisko humanitární pomoci a rozvojové spolupráce.

www.dchoo.charita.cz - Ostrava - +420 599 525 941

SKP-CENTRUM, o.p.s. - www.skp-centrum.cz

Nabízíme sociální i sociálně zdravotní služby a pomoc lidem ohrožených vinou zdravotních nebo sociálních okolností. Zaměřujeme se na celou společnost. Vy sami nám můžete pomoct podporou konkrétní věkové skupiny či jednotlivci a to i formou daru. Pořádáme také …

Pardubice - Zelené Předměstí, Jungmannova 2550 - +420 773 087 585 , +420 464 629 618

Charita Zábřeh - www.zabreh.caritas.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Nestátní nezisková organizace poskytuje sociální služby, zdravotní péči a organizuje humanitární pomoc v oblasti jižní poloviny okresu Šumperk. Charitativní činnost, služby osobní asistence, odlehčovací služby, programy a denní služby pro osoby s mentálním ...

Zábřeh, Žižkova 7/15 + pobočky (19) - +420 736 509 430 , +420 583 412 587

Diecézní charita České Budějovice - dchcb.cz/ - www.facebook.com/diecezni.charitacb

Adopce na dálku - Afrika, Bělorusko. Humanitární pomoc a rozvojová spolupráce. Intervenční centrum pro osoby ohrožené domácím násilím. Komunitní práce. Poradna pro cizince a migranty.

České Budějovice - České Budějovice 1, Kanovnická 18 + pobočky (5) - +420 386 350 648, +420 386 351 887

Temperi, o.p.s. - www.tempericb.cz

Zaměřujeme se na pomoc rodinám s dětmi nacházejícím se v obtížné životní situaci a doprovázením pěstounských rodin.

České Budějovice - České Budějovice 3, Jar. Haška 1818/1 - +420 702 642 537 , +420 380 831 415

Oblastní charita Uherské Hradiště - www.uhradiste.charita.cz/ - www.facebook.com/Oblastn%C3%AD-charita-Uhersk%C3%A9-Hradi%C5%A1t%C4%9B-1229073940547363/

Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,, poskytnutí stravy, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, rehabilitace, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, ...

Uherské Hradiště, Velehradská třída 247 + pobočky (12) - +420 572 555 783

Arkadie, o.p.s. - www.arkadie.cz

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené. Vedení společnosti, ekonomický úsek společnosti, chráněná dílna – zaměření na ruční výrobu svíček, výrobu ručního papíru (oznámení, přání, pamětní listy), glycerínových mýdel, textilní výrobu ...

Teplice - Řetenice, Stará Duchcovská 453 + pobočky (9) - +420 724 305 527 , +420 417 563 445

Arcidiecézní charita Olomouc - www.acho.charita.cz/ - www.facebook.com/Arcidiecezni.Charita.Olomouc/

Nezisková organizace, sociální péče, humanitární a rozvojová pomoc.

Olomouc, Křížkovského 505/6 - +420 739 526 262 , +420 585 229 380

Charita Vsetín - www.vsetin.charita.cz/ - www.facebook.com/CaminoVsetin/

Domácí zdravotní péče. Osobní asistenční služba. Stacionář Magnolia. Humanitární činnost. Duchovní a pastorační činnost. Půjčovna kompenzačních pomůcek.

Vsetín, Horní náměstí 135 + pobočky (3) - +420 571 411 709

Charita Svitavy - www.svitavy.charita.cz/ - www.facebook.com/charita.svitavy ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Pomoc lidem postiženým mimořádnými událostmi, převážně povodněmi apod., výpůjčka vysoušečů lidem postiženým mimořádnými událostmi, zapojení do sběru obnošeného šatstva, projekt Vánoční balíček pro děti na Ukrajinu, projekt Adopce na dálku® ...

Svitavy - Předměstí, Hřbitovní 2257/1 + pobočky (3) - +420 733 676 725

Charita Kyjov - www.kyjov.charita.cz/

Domácí zdravotní péče. Domácí hospic David. Charitní pečovatelská služba Kyjov. Občanská poradna. K-centrum, víceúčelová drogová služba. Půjčovna kompenzačních pomůcek. C-klub. Humanitární pomoc.

Kyjov, třída Palackého 194/30 + pobočky (3) - +420 776 049 439 , +420 518 323 766

Charita Kroměříž - www.kromeriz.charita.cz - www.facebook.com/charitakromeriz/ ZAVŘENO (Otevírá Po 07:30)

Charita Kroměříž poskytuje sociální služby, humanitární pomoc, zdravotnickou a ošetřovatelskou péči, duchovní podporu.

Kroměříž, Ztracená 63/1 + pobočky (2) - +420 731 104 267 , +420 573 343 648

Mgr. Ivo Dokoupil

Činnost novináře, turistického průvodce a koordinátora pomoci pro Rumunsko a Ukrajinu pro nadaci Člověk v tísni.

Brantice - Radim, Radim 8 - +420 777 787 927

Sdružení Neratov, o.s. - www.neratov.cz

Sdružení Neratov, o. s., vzniklo v roce 1992 ve vysídlené pohraniční vsi. Jeho cílem je navrátit život vysídlené obci a obnovit poničené poutní místo smíření v Neratově, jehož poutní tradice sahá až do 17. století. Za bezmála dvacet let svého působení dosáhlo …

Rokytnice v Orlických horách, Bartošovice v Orlických horách 84 + pobočky (6) - +420 731 604 122 , +420 494 530 058

Azylový dům Samaritán - www.otrokovice.charita.cz/

Azylový dům. Noclehárna. Terénní program. Dluhové poradenství.

Otrokovice, Moravní 936 + pobočky (2) - +420 605 564 039 , +420 577 925 083

Charita Moravská Třebová - www.mtrebova.charita.cz/

Centrum humanitární pomoci. Charitní pečovatelská služba. Denní stacionář Domeček. Dobrovolnické centrum. Půjčovna zdravotních a kompenzačních pomůcek. Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi Šance pro rodinu. Sociálně terapeutické dílny …

Moravská Třebová - Předměstí, Svitavská 655/44 + pobočky (2) - +420 461 540 001

Charita Šternberk - www.sternberk.charita.cz/ ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Domácí hospicová péče. Domácí zdravotní péče. Charitní pečovatelská služba. Nízkoprahové denní centrum Schod. Jiloro-Srdíčko. Charitní poradna nedlužím. Půjčovna kompenzačních pomůcek. Humanitární sklad. Charitní šatník.

Uničov, Šternberská 497 + pobočky (3) - +420 581 110 921, +420 585 054 519

Oblastní charita Uherský Brod - Azylový dům pro matky s dětmi v tísni

Nabídka azylového ubytování pro maminky s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci.

Uherský Brod, Pod Valy 664 + pobočky (5) - +420 724 651 264 , +420 572 633 105

Charita sv. Rodiny Nový Hrozenkov - www.nhrozenkov.charita.cz/

Charitní pečovatelská služba. Osobní asistence. Domácí zdravotní péče. Sociální rehabilitace. Úklidová firma.

Karolinka, Nábřežní 175 + pobočky (3) - +420 728 324 457 , +420 571 410 087

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s. - www.azylovydum.cz

Poskytování sociálně-právní pomoci ženám a dětem v nepříznivé životní situaci. Provoz linky důvěry.

Vsetín, Hrbová 1561 + pobočka - +420 734 520 916 , +420 571 421 062

Charitní sdružení Děčín - www.chsd.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Poskytování sociálních služeb, realizace vzdělávacích projektů a řešení sociální problematiky v regionu.

Děčín - Podmokly, Zbrojnická 779/7 + pobočka - +420 412 517 368

Diecézní katolická charita Hradec Králové - hk.caritas.cz/ - www.facebook.com/hk.caritas.cz

Pomáháme lidem v nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženství - matkám s dětmi, nemocným a seniorům, handicapovaným, sociálně slabým rodinám, lidem v tísni, lidem bez přístřeší, etnickým menšinám a uprchlíkům, obětem živelných ...

Hradec Králové, Velké náměstí 37/46 + pobočka - +420 495 063 135

Diecézní charita Brno - www.brno.charita.cz

Poskytování služeb lidem v nepříznivé sociální situaci. Nabídka azylového ubytování pro muže.

Brno - Maloměřice, Karlova 629/59 + pobočky (6) - +420 737 220 887 , +420 545 213 442

Oblastní charita Havlíčkův Brod - Charitní domov pro matky s dětmi - www.hb.charita.cz

Poskytování poradenství či ubytování na nezbytně nutnou dobu těhotným ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci.

Havlíčkův Brod, B. Němcové 188 + pobočky (18) - +420 777 736 062 , +420 569 431 149

Farní charita Náchod - Sv. Anna - www.charitanachod.cz

Provoz azylového domova pro matky s dětmi a těhotné ženy, které se nacházejí v nepříznivé či krizové životní situaci.

Náchod, Borská 621 + pobočky (3) - +420 777 699 633 , +420 491 427 746

EUROPEAN INITIATORY INSTITUTE, z.s. - p-i-p.cz - eiinstitute.cz/

Nahlédněte do projektů společnosti EUROPEAN INITIATORY INSTITUTE, z.s. zastřešené ideou P - I - P. Od autoškoly zdarma pro děti z dětských domovů až po niterný rozvoj jednotlivce. Vstupte do jednotlivých projektů podle potřeby a nebo zájmu...

Bořislav 113 - +420 775 479 140

Farní charita Litoměřice - ad.fchltm.cz

Provoz azylového domu, noclehárny a nízkoprahového denního centra.

Litoměřice - Předměstí, Marie Pomocné 48 + pobočky (7) - +420 416 732 303

Farní charita Lovosice - www.fchlovosice.cz

Sběr nepotřebného šatstva pro sociálně slabší spoluobčany.

Lovosice, Školní 41/1 + pobočky (4) - +420 731 604 005

Diecézní charita Brno - Centrum Pro Blansko - www.blansko.charita.cz

Nabídka ubytování a poskytování pomoci pro ženy a matky s dětmi v nouzi.

Blansko, Sladkovského 1860/2b + pobočky (11) - +420 516 411 400

Diecézní charita Brno - www.teammorava.cz

Koordinace činnosti dobrovolníků zapojených do projektu Team Morava.

Břeclav, Svatoplukova 1018/18 + pobočky (9) - +420 605 233 403

Diecézní charita Brno - Domov pro matky s dětmi - www.hodonin.charita.cz

Poskytování ubytování, bezpečného prostředí a podpory matkám s dětmi. Zajišťování jejich psychické rovnováhy.

Hodonín, tř. Dukelských hrdinů 1715/57 + pobočky (15) - +420 518 321 497

Diecézní charita Brno - Poradna Porta - www.tisnov.charita.cz ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

Poskytování poradenství pro spoluobčany v obtížné životní situaci.

Tišnov, nám. Míru 116 + pobočky (2) - +420 739 389 132 , +420 534 008 134

Diecézní charita Brno - Domov pro matky - www.trebic.charita.cz

Poskytování sociálních služeb včetně možnosti azylového ubytování pro matky s dětmi v nepříznivé životní situaci.

Třebíč - Nové Dvory, Manž. Curieových 604/13 + pobočky (15) - +420 608 946 179 , +420 568 828 766

Oblastní charita Polička - Nízkoprahové denní centrum - www.policka.charita.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Nabídka sociální pomoci pro spoluobčany v tíživé životní situaci, kteří se ocitli bez střechy nad hlavou. Sběr použitého šatstva.

Polička - Dolní Předměstí, Vrchlického 185 + pobočky (10) - +420 461 723 758

Oblastní charita Ústí nad Orlicí - Občanská poradna - www.uo.caritas.cz

Poskytování rad, informací a pomoci spoluobčanům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.

Ústí nad Orlicí, 17. listopadu 69 + pobočky (10) - +420 734 281 415 , +420 465 520 520

Charita Český Těšín - Charitní dům pro matky v tísni - www.ceskytesin.caritas.cz

Nabídka pomoci formou azylového bydlení určeného matkám s dětmi v obtížné životní situaci.

Český Těšín, Třanovského 79/6 + pobočky (8) - +420 603 287 231 , +420 558 711 704

Charita Frýdek-Místek - Poradenské centrum - www.fm.charita.cz ZAVŘENO (Otevírá Út 13:00)

Nabídka pomoci lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.

Frýdlant nad Ostravicí - Frýdlant, Náměstí 3 + pobočky (7) - +420 603 356 766 , +420 595 171 681

Charita Ostrava - Dům sv. Františka - www.ostrava.caritas.cz

Provoz kontaktního místa pro lidi v krizových situacích, nabídka azylového bydlení lidem bez domova.

Ostrava - Vítkovice, Sirotčí 683/41 + pobočky (12) - +420 599 527 496

Charita Studénka - Chartiní dům - www.studenka.charita.cz

Nabídka pomoci formou azylového ubytování pro matku v tísni. K dispozici je též charitní šatník.

Studénka - Butovice, Malá strana 216 + pobočky (3) - +420 556 401 726

G - centrum Tábor - www.gcentrum.cz

Nabídka ubytování a sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi.

Tábor, Vídeňská 2761/11 + pobočky (3) - +420 381 261 575, +420 381 271 109

Centrum sociálních služeb Vyškov, o.p.s. - Azylový dům pro ženy a matky s dětmi v tísni

Poskytování pomoci ženám a matkám s dětmi v nepříznivé životní situaci.

Vyškov-Opatovice 92 + pobočky (2) - +420 739 669 408 , +420 517 331 470

Město Kolín - mukolin.idum.cz

Ubytovna pro osoby bez domova.

Kolín - Kolín IV, Polepská 550 + pobočky (17) - +420 321 727 836, +420 321 744 310

Charita Veselí nad Moravou - www.veselinm.charita.cz

Nabídka poradenství v krizových životních situacích.

Veselí nad Moravou, tř. Masarykova 136 - +420 518 326 227

Strana:  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | »»