Humanitární organizace

Ing. Aleš Andr

Zajišťujeme pomoc v běžných a tíživých oblastech života.

ROTARACT CLUB OSTRAVA CITY

Organizace mladých lidí ve věku 18 až 30 let, která se snaží dosáhnout pozitivních změn a pomáhá zlepšit život lidí kolem sebe.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Místní organizace SPMP ČR Brandýs nad Labem

Provozujeme sdružení podporující dospělé a děti s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodiny a blízké, s cílem umožnit začlenění do běžného života. Poskytujeme odborné poradenství a podporou při řešení problematických situací. Podporujeme volnočasové …

Charita dětem z.s.

Charita dětem z.s.

Zabýváme se propagací dětských domovů a vyhledávání talentovaných děti. Nabízíme finanční a materiální pomoc v neziskovém sektoru.

Astras, o.p.s.

Provoz azylového domu s noclehárnou a nízkoprahového denního centra pro muže i ženy. Nabídka sociálních služeb pro osoby bez přístřeší. Zajištění poradenství a pomoci při hledání či udržení zaměstnání.

Šťastný úsměv

Šťastný úsměv

Provozujeme sdružení pro rodiny, ve kterých se narodilo dítě s rozštěpem obličeje. Snažíme se o zlepšení informovanosti rodičů i pacientů samotných o průběhu a podmínkách léčby.

KOLA PRO AFRIKU, obecně prospěšná společnost

Pořádáme sběr opotřebených silničních i horských kol, které pomohou africkým dětem dostávat se do škol.

OTEVŘENO (Zavírá 15:00)

Slezská diakonie - Bethel

Slezská diakonie - Bethel

Nabídka azylového ubytování mužům, kteří se ocitli bez přístřeší. Poskytujeme kontakty na další ubytovací zařízení a další sociální služby. Pomáháme při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

SKP-CENTRUM, o.p.s.

Nabízíme sociální i sociálně zdravotní služby a pomoc lidem ohrožených vinou zdravotních nebo sociálních okolností. Zaměřujeme se na celou společnost. Vy sami nám můžete pomoct podporou konkrétní věkové skupiny či jednotlivci a to i formou daru. Pořádáme také …

Charita Zábřeh

Nestátní nezisková organizace poskytuje sociální služby, zdravotní péči a organizuje humanitární pomoc v oblasti jižní poloviny okresu Šumperk. Charitativní činnost, služby osobní asistence, odlehčovací služby, programy a denní služby pro osoby s mentálním ...

OTEVŘENO (Zavírá 15:30)

Arkadie, o.p.s.

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené. Vedení společnosti, ekonomický úsek společnosti, chráněná dílna – zaměření na ruční výrobu svíček, výrobu ručního papíru (oznámení, přání, pamětní listy), glycerínových mýdel, textilní výrobu ...

Sdružení Neratov, o.s.

Sdružení Neratov, o. s., vzniklo v roce 1992 ve vysídlené pohraniční vsi. Jeho cílem je navrátit život vysídlené obci a obnovit poničené poutní místo smíření v Neratově, jehož poutní tradice sahá až do 17. století. Za bezmála dvacet let svého působení dosáhlo …

Oblastní charita Uherský Brod - Azylový dům pro matky s dětmi v tísni

Nabídka azylového ubytování pro maminky s dětmi, které se ocitly v obtížné životní situaci.

Azylový dům pro ženy a matky s dětmi, o.p.s.

Poskytování sociálně-právní pomoci ženám a dětem v nepříznivé životní situaci. Provoz linky důvěry.

Charitní sdružení Děčín

Poskytování sociálních služeb, realizace vzdělávacích projektů a řešení sociální problematiky v regionu.

OTEVŘENO (Zavírá 16:30)

Diecézní charita Brno

Poskytování služeb lidem v nepříznivé sociální situaci. Nabídka azylového ubytování pro muže.

Oblastní charita Havlíčkův Brod - Charitní domov pro matky s dětmi

Poskytování poradenství či ubytování na nezbytně nutnou dobu těhotným ženám a matkám s dětmi, které se ocitly v tíživé životní situaci.

Farní charita Náchod - Sv. Anna

Provoz azylového domova pro matky s dětmi a těhotné ženy, které se nacházejí v nepříznivé či krizové životní situaci.

Farní charita Litoměřice

Provoz azylového domu, noclehárny a nízkoprahového denního centra.

Farní charita Lovosice

Sběr nepotřebného šatstva pro sociálně slabší spoluobčany.

Diecézní charita Brno

Koordinace činnosti dobrovolníků zapojených do projektu Team Morava.

Diecézní charita Brno - Domov pro matky s dětmi

Poskytování ubytování, bezpečného prostředí a podpory matkám s dětmi. Zajišťování jejich psychické rovnováhy.

Diecézní charita Brno - Poradna Porta

Poskytování poradenství pro spoluobčany v obtížné životní situaci.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 08:00)

Diecézní charita Brno - Domov pro matky

Poskytování sociálních služeb včetně možnosti azylového ubytování pro matky s dětmi v nepříznivé životní situaci.

Oblastní charita Polička - Nízkoprahové denní centrum

Nabídka sociální pomoci pro spoluobčany v tíživé životní situaci, kteří se ocitli bez střechy nad hlavou. Sběr použitého šatstva.

OTEVŘENO (Zavírá 15:00)

Oblastní charita Ústí nad Orlicí - Občanská poradna

Poskytování rad, informací a pomoci spoluobčanům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.

Charita Český Těšín - Charitní dům pro matky v tísni

Nabídka pomoci formou azylového bydlení určeného matkám s dětmi v obtížné životní situaci.

Charita Frýdek-Místek - Poradenské centrum

Nabídka pomoci lidem, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.

ZAVŘENO (Otevírá Út 13:00)

Charita Ostrava - Dům sv. Františka

Provoz kontaktního místa pro lidi v krizových situacích, nabídka azylového bydlení lidem bez domova.

Charita Studénka - Chartiní dům

Nabídka pomoci formou azylového ubytování pro matku v tísni. K dispozici je též charitní šatník.

G - centrum Tábor

Nabídka ubytování a sociálních služeb pro ženy a matky s dětmi.

Člověk v tísni, o.p.s.

Realizace humanitárních a rozvojových projektů v krizových oblastech světa, podpora snah o demokratizaci a dodržování lidských práv.

Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje

Zajišťování ekonomických a technických řízení, organizace a poskytování služeb sociální péče.

Oblastní charita Hradec Králové

Nabídka dočasného ubytování ženám i s jejich potomky, které ze závažných důvodů ztratily možnost vlastního bydlení.

ANIMA VIVA

Nabízíme podporu a pomoc lidem s psychickou nemocí a to v jejich přirozeném sociálním prostředí.

OTEVŘENO (Zavírá 16:30)

Farní charita Stodůlky

Příjem čistého oblečení či obuvi a jeho distribuce sociálně slabším spoluobčanům.

ZAVŘENO (Otevírá Po 17:00)

Pečovatelská služba Prahy 6

Poskytování ubytování pro rodiče a děti v nouzi.

Sociální služby města České Lípy

Provoz domu humanity, což je azylový dům pro občany regionu Českolipska, kteří přišli o přístřeší a dostali se do tíživé sociální situace.

Diecézní charita Litoměřice

Nabídka pomoci handicapovaným matkám s dětmi z celé republiky formou azylového ubytování.

Farní charita Česká Lípa

Zajištění pomoci formou azylového bydlení ženám a matkám s nezaopatřenými dětmi v tísni.

OTEVŘENO (nonstop)

Oblastní charita Most

Nabídka azylového ubytování pro muže a ženy v obtížné životní situaci.

Oblastní charita Teplice v Čechách

Provoz azylového domu určeného maminkám s dětmi a domu na půli cesty pro mladistvé.