Humanitární organizace

Oblastní charita Pelhřimov

Pomoc občanům v životní tísni při získávání ošacení, nábytku či elektrospotřebičů.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 15:00)

Oblastní charita Žatec

Sběr šatstva pro potřebné spoluobčany.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Oblastní charita Sušice

Nabízíme odborné sociální poradenství, psychoterapeutickou podporu a přímou pomoc v obtížných životních situacích.

Brzy otevírá (08:00)

Farní charita Starý Knín

Nabídka pomoci formou azylového bydlení určeného pro podporu sociálně slabých rodin.

Svazek obcí AZASS

Zajištění pomoci lidem ohroženým vyčleněním z přirozeného sociálního prostředí.

Sociální služby Lipník nad Bečvou

Nabídka ubytování osobám, které se ocitly v nepříznivé životní situaci. K dispozici jsou pokoje se společnou kuchyní a sociálním zařízením.

Byt sv. Lukáše

Nabídka ubytování v noclehárně pro muže bez domova s kapacitou pro 6 osob. Poskytujeme možnost přenocování a podmínky pro samostatnou přípravu jídla.

ZAVŘENO (Otevírá 17:00)

Farní charita Karlovy Vary

Nabídka azylového ubytování pro matky s dětmi v tíživé životní situaci.

Centrum sociálních služeb Děčín

Provoz azylového domu pro muže a matky s dětmi s celkovou kapacitou 29 lůžek.

Město Svitavy

Poskytujeme ubytování mužům v nepříznivé životní nebo sociální situaci, ve které se ocitli z důvodu bezdomovectví.

OTEVŘENO (nonstop)

Oblastní charita Rumburk

Poskytování poradenství spoluobčanům, kteří se ocitli v obtížné životní situaci.

Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem

Nabídka sociální služby azylový dům s kapacitou 9 lůžek.

OTEVŘENO (Zavírá 15:30)

Centrum sociálních služeb Uničov

Popis: Poskytování pomoci občanům při zvládání jejich obtížných životních situací, které souvisí se ztrátou bydlení.

Oblastní charita Přerov

Provoz charitního šatníku.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 15:30)

Sociální služby Šternberk

Provoz azylového domu pro matky či otce v tísni.

Diakonie Broumov

Organizování pomoci sociálně potřebným občanům a lidem v krizové životní situaci. Provoz celorepublikové banky šatstva.

Maltézská pomoc, o.p.s.

Realizace sociálních, zdravotních, charitativních a humanitárních projektů.

Bílý kruh bezpečí, o.s.

Bílý kruh bezpečí, o.s.

Poskytování odborné a diskrétní pomoci obětem a svědkům trestných činů včetně morální a emocionální podpory.

Prám

Nabídka pomoci sociálně slabé mládeži.

Křešín 43+

Středisko křesťanské pomoci - Naděje pro život Jihlava

Provoz azylového domu pro ženy a matky s dětmi. Pořádání volnočasových aktivit. Zajišťujeme ubytování, stravování, ošacení a podmínky pro hygienu těla.

ADRA, o.p.s.

Poskytování humanitární a sociální pomoci v tuzemsku i v zahraničí. Realizujeme dlouhodobé rozvojové projekty.

Bodaj, o.s.

Sdružení usiluje o všestrannou podporu ústavů sociální péče na Ukrajině, především o prosazení práva dětí a dospívajících na důstojný život.

Na počátku, o. s.

Podpora a poskytování poradenství a azylového ubytování těhotným ženám a rodičům s dětmi, kteří se ocitli v nepříznivé sociální situaci.

Misijní banka ubožáků

Provozujeme sdružení zabýbající se rozvojovou pomocí africkým rodinám v Tanzánii prostřednictvím podpůrných mikroprojektů.

InBáze Berkat, o.s.

Poskytujeme humanitární pomoc se zaměřením na strádající civilní obyvatelstvo v Čečensku.

Rybka

Provoz azylového domu pro všechny občany v krizové životní situaci.

Sdružení Filia

Provoz nestátní, necírkevní, neziskové organizace s humanitárním programem.

Carlsbader Gate, o.p.s.

Poskytování pomoci sociálně handicapovaným, matkám s dětmi a dlouhodobě nezaměstnaným ženám starším 50 let při návratu do zaměstnání.

Sdružení S, o.s.

Poskytování pomoci krajanům v zahraničí se specializací na Rumunsko.

Středisko křesťanské pomoci Jihlava

Provoz azylového domu pro muže. Zajišťujeme ubytování, stravování, ošacení a podmínky pro celkovou hygienu těla. Nabízíme základní sociální poradenství.

pro-Contact, o.s.

Zakládání humanitárních a rozvojových projektů, podpora školství v rozvojových zemích. Umožnění adopce afrických dětí na dálku.

Občanské sdružení Krok

Občanské sdružení Krok

Nabídka pomoci lidem, kteří se stali drogově, či jinak závislými a jejich rodinám včetně preventivních služeb.

Nadační fond J&T

Nadační fond J&T

Poskytujeme pomoc dětem v náhradní rodinné péči, nemocným lidem, lidem s handicapem a sociálně slabým rodinám s dětmi.

Občanská poradna Praha

Poskytujeme odborné sociální a základní právní poradenství.

Lavina

Křesťanské sdružení poskytuje služby lidem v sociální izolaci.

Pomoc bez hranic

Poskytujeme humanitární i sociální pomoc v zahraničí a humanitární projekty. Pomáháme obětem přírodních katastrof, občanských válek či terorismu.