Humanitární organizace

Bethel

Poskytování individuální podpory a noclehu osobám bez přístřeší. Zajišťujeme prostor pro přípravu stravy a pro provedení hygieny.

Bethel

Poskytování individuální podpory a noclehu osobám bez přístřeší. Zajišťujeme prostor pro přípravu stravy a pro provedení hygieny.

Bethel

Nabídka azylového ubytování mužům, kteří se ocitli bez přístřeší. Poskytujeme kontakty na další ubytovací zařízení a další sociální služby.

Azylový dům sv. Terezie

Nabídka azylového ubytování a odborného poradenství lidem bez přístřeší. Pomoc propuštěným vězňům s opětovným začleněním do společnosti.

Kvítek pomoci o. s.

Pomoc neziskovým organizacím s pořádáním charitativních akcí zaměřených na prodej květin. Propagace a vzdělávání neziskového sektoru.

Namasté Nepál

Zajišťování humanitární, sociální, vzdělávací a kulturní pomoci Nepálu.

Otevřené srdce

Azylový dům pro matky s dětmi v krizové sociální situaci.

ÚTOČIŠTĚ, o.s.

Poskytujeme sociální služby v oblasti sociálního poradenství a služeb sociální prevence formou terénních, ambulantních a pobytových služeb.

Kolpingova rodina Praha 8

Poskytujeme ubytování a podporu matkám s dětmi v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

Oblastní charita Jilemnice

Sběr nepotřebného šatstva. Možnost jeho získání pro občany z města a jeho okolí, kteří se nacházejí v tíživé sociální situaci.

Sára

Provozujeme azylový dům pro matky s dětmi, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Re-Entry House

Provoz zařízení pro muže ve věku od 18 do 40 let, kteří ukončili léčbu v terapeutické komunitě pro drogově závislé nebo v zařízení podobného typu.

Rada seniorů České republiky o.s.

Poskytujeme telefonickou krizovou pomoc, odborné sociální občansko-právní poradenství a expertní bytové poradenství pro seniory.

Peppermint o.s.

Snaha o minimalizaci společenského znevýhodnění dětí z dětských domovů a zvýšení kvality jejich života.

Pomoc v nouzi, o.p.s.

Zajišťujeme sociální služby, azylové ubytování pro muže, ženy i rodiny s dětmi, potravinovou výpomoc a odborné poradenství.

Česká asociace streetwork, o.s.

Česká asociace streetwork, o.s.

Zaměřujeme se na vzdělávání pracovníků, zavádění supervize a zvyšování kvality poskytování sociálních služeb.

Bethel

Nabídka azylového ubytování lidem, kteří se ocitli bez přístřeší. Poskytujeme kontakty na další ubytovací zařízení a další sociální služby.

Rotaract Club Brno

Sdružení mladých lidí vykonávajících humanitární službu, environmentální projekty, vzdělávací aktivity a práce vedoucí k rozvoji jejich okolí.

Dům sv. Petra

Poskytování azylového ubytování pro muže, kteří se nacházejí v obtížné životní situaci. Služba je pro může, kteří chtějí svojí situaci řešit.

Záblatí 38+

Lékaři bez hranic - Médecins Sans Frontiéres in Czech Republic, o.p.s.

Společnost pořádá nábor a školení dobrovolníků z ČR. Poskytování zdravotnické pomoci lidem v ohrožení a v případě krizí ve více než 60 zemích světa.

Amelie, o.s.

Nabídka psychosociální pomoci onkologicky a jinak dlouhodobě nemocným a jejich blízkým.

Občanské sdružení Development Worldwide

Cílem sdružení je podílet se na pomoci pro rozvojové země formou školení, propagace, konzultací a poradenských služeb.

Microfinance, a.s.

Poskytování finanční pomoci malým živnostníkům v rozvojových zemích.

Nadace České spořitelny

Zajišťujeme pomoc lidem v nouzi a řešíme závažná společenská témata, jako jsou problémy seniorů či prevence a boj s drogovou závislostí.

Rotary klub Praga Ekumena

Poskytování humanitárních služeb a pomoci spoluobčanům.

Nadační fond Bohemia

Nabídka hmotné i nehmotné pomoci osobám ze slabších sociálních skupin, handicapovaným lidem, zdravotnickým zařízením a ústavům sociální pomoci.

Návrat, o.p.s.

Poskytování sociálních pobytových služeb osobám v nepříznivé sociální situaci.

Theia - občanské sdružení

Nabídka pomoci obětem domácího násilí. Poskytování sociálního, psychosociálního a právního poradenství.

Občanské sdružení BlueLand

Provoz sdružení s cílem rozvoje spolupráce a pomoci v opomíjených a těžko dostupných oblastech.

HOPE and HELP, o.p.s.

Zabýváme se humanitární pomocí v České republice a zahraničí.

Farní Charita Aš

Poskytujeme azylové bydlení pro matky s dětmi.

Water and Energy for Life, o.p.s.

Koordinace a následná distribuce humanitární pomoci do oblastí s nedostatkem pitné vody či energií.

Veterináři bez hranic ČR, o.p.s.

Organizace a poskytování rozvojové a humanitární pomoci v zahraničí i v tuzemsku v oblasti veterinární a humánní medicíny.

Jeslová a azylová zařízení České Budějovice

Poskytujeme pomoc, podporu a ochranu osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci a nemají kde bydlet. Celková kapacita je 45 lůžek.

Agency for Migration and Adaptation AMIGA o.s.

Organizace podporuje vzájemnou adaptaci a komunikaci občanů v multikulturní společnosti a věnuje se problémům zdravotní peče o cizince.

Mgr. Hana Řepová

Nabízím pomoc při rozvoji osobnosti, zvládání životní krize a jiných psychických problémech. Poskytuji odbornou péči při léčbě závislostí.

Občanské sdružení R-Mosty

Provozujeme azylový dům pro matky s dětmi v krizové situaci spojené se ztrátou bydlení. Přijímáme matky s dětmi a těhotné ženy od 18-ti let.

Compitum, s.r.o.

Poskytujeme soukromé terapeutické pobyty pro překonání závislosti a návykového chování (alkohol, drogy, vztahy, PPP, hráčství).

BAKHITA, o.p.s.

Pomáháme lidem, rodinám a komunitám na cestě od různých forem moderního otroctví, k životu v plnosti a svobodě.

United Vision

Sdružení primárně vysílá vyškolené dobrovolníky do rozvojových zemí (Mexika) za účelem výuky angličtiny vysoce efektivním způsobem.

Město Teplá

Provozujeme centrum služeb sociální prevence. Zajišťujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, nízkoprahové zařízení pro mládež.

Azylový dům

Provozujeme azylový dům sloužící pro poskytnutí pomoci a podpory osobám, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci související se ztrátou bydlení.

OTEVŘENO (nonstop)

Rotary club Plzeň

Služby a pomoc v mezinárodní spolupráci ve sféře humanitární, sociální a vzdělávací.