Humanitární organizace

Nadace Moravské srdce

Shromažďování finančních prostředků pro společnou věc.

Archa - humanitární sdružení

Zajišťování rozvojové a přímé humanitární pomoci v regionech s vysokou mírou chudoby a sociální potřebností v oblastech s akutní potřebou. Zprostředkováváme medicínskou, ošetřovatelskou, sociální a materiální podporu.

Dům seniorů Kdyně

Nabídka stálé zdravotní a ošetřovatelské péče a služeb rehabilitačního i terapeutického centra. Organizování volnočasových aktivit pro seniory. Poskytnutí služeb pro 104 obyvatel, občerstvení pro obyvatele i návštěvníky.

OTEVŘENO (nonstop)

Agentura rozvojové a humanitární pomoci Olomouckého kraje, o.p.s.

Provoz organizace rozvojové spolupráce a humanitární pomoci v zahraničí i v České republice. Nabízíme výukové programy, tématické dny pro školy, besedy, metodické publikace, semináře a konzultace pro učitele.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

International Humanity

Personální a materiální podpora zdravotnických zařízení v rozvojových zemích formou léků, zdravotnického a jiného materiálu.

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

Provoz azylového domu pro ženy a matky s dětmi v tísni. Poskytujeme ubytování ve vybavených ubytovacích jednotkách s obytnou místností, předsíní a koupelnou s WC a sprchovým koutem. K dispozici je vybavená společná kuchyň a dva počítače s připojením k ...

Diakonie ČCE - středisko CESTA

Denní stacionář pro klienty s hlubokým mentálním či kombinovaným postižením ve věku od 6 do 30 let. Poradna rané péče pro rodiny s dětmi s mentálním, pohybovým a kombinovaným postižením a rodiny s dětmi s ohroženým nebo nerovnoměrným vývojem, a to od ...

ZAVŘENO (Otevírá Pá 07:30)

Dětský domov Náměšť nad Oslavou

Zajišťujeme výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům. Navštěvujeme zájmové kroužky, kulturní i sportovní akce.

Občanské sdružení Surya

Realizace solární školy pro umožnění vzdělání dětem v severní části indického Himaláje, která zajišťuje základní vzdělávání a celoroční výuku ve vesnici Kargya.

Nová naděje Nymburk

Poskytujeme pomoc lidem v těžkých životních situacích. Pořádáme neziskové akce.

SALUS, o.p.s.

Nabízíme ubytování pro rodiče a děti v nouzi. Provádíme sociálně terapeutické činnosti, pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů i při obstarávání osobních záležitostí. Poskytujeme pomoc dětem postiženými akutní, osobní či rodinnou nouzí.

Azylové centrum Prostějov, o.p.s.

Zajišťujeme všestrannou pomoc při řešení problémů. Klientům Azylového centra zabezpečujeme ubytovací, ambulantní a terénní služby, sociálně poradenskou činnost. Poskytujeme azylový dům pro muže a ženy, rodiče s dětmi, noclehárny, nízkoprahové denní centrum, …

Služby Dobrého pastýře

Nabídka ubytování a pomoci matkám s dětmi v obtížné životní situaci.

Farní charita Lysá nad Labem

Poskytování sociální pomoci potřebným. Ulehčení v těžkých životních situacích nabízíme seniorům, zdravotně postiženým, lidem bez přístřeší, imigrantům i dětem a celým rodinám ze sociálně vyloučených komunit a z rizikového prostředí.

Boétheia - společenství křesťanské pomoci

Provoz azylového domu pro matky s dětmi a noclehárny včetně poradny pro ženy a dívky.

Intrope o.s.

Poskytování odborného sociálního poradenství.

Občanské sdružení Ester

Provádíme psychosociální rehabilitace. Pracujeme s lidmi ohroženými sociálním vyloučením a vyloučenými komunitami. Nabízíme pomoc a podporu sociálně znevýhodněným skupinám obyvatelstva. Provozujeme azylové domy. Zabýváme se terénními programy, ...

Brzy zavírá (16:00)

Luisa

Poskytujeme psychologickou pomoc v závažných životních situacích, poradenství a terapii v oblasti závislostí a sociální patologie.

OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Centrum sociální pomoci Třinec

Poskytování podpory a pomoci dětem a osobám při zvládání obtížných životních situací.

Slunce dětem

Pomoc dětem tělesně i duševně handicapovaným, postiženým vážnou nemocí nebo umístěným a vychovávaným v dětských domovech či obdobných zařízeních.

Občanské sdružení Nebe

Pomáháme dětem z dětských domovů, zdravotně postiženým občanům či lidem v životní krizi.

OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Rescue Service MB o.s.

Provoz záchranné a technické jednotky pro mimořádné události. Poskytování materiální a fyzické pomoci při živelních pohromách a jiných událostech, při nichž je v nebezpečí život, zdraví nebo majetek.

Plzeňská potravinová banka

Shromažďování přebytečných potravin, jejich skladování a přidělování organizacím poskytujícím pomoc lidem v nouzi. Zásobování místních neziskových organizací a sociálních institucí masnými výrobky, trvanlivými, mraženými a chlazenými potravinami. Nabídka …

Místní komunita Salesiánů Dona Boska v Pardubicích

Skupina pořádá náboženská setkání a programy pro děti i mládež. Nabízíme sportovní i zájmové kroužky pro děti, mládež i dospělé. Dále nabízíme letní tábory pro děti i mládež, jarní lyžování, pěveckou soutěž Muzikantská Cecilka pro mládež, pěvecký festival ...

Občanské sdružení při Základní škole speciální Diakonie ČCE Ostrava - Škola plná zážitků

Podporujeme vzdělávaní našich dětí. Zahrnuje přispívání škole dobrovolnou pomocí, materiálními a finančními prostředky, zlepšování prostředí školy, předávání podnětů a doporučení ke koncepci výchovně-vzdělávací soustavy, podporu realizací ...

European Help Foundation, nadační fond

Jsme evropský nadační fond. Zajišťujeme finanční a materiální podporu dětem, které postihla nemoc či přírodní katastrofa.

ARCHA Borovany, o. p. s.

Nezisková organizace poskytuje terénní pečovatelskou službu v Borovanech, Jílovicích, Olešnici, Ledenicích, Trhových Svinech a okolí. Péči u vás doma zajišťujeme 7 dnů v týdnu od 7 do 19 hodin (po domluvě i v jiný čas). Naším posláním je umožnit klientovi ...

Diakonie ČCE - Středisko humanitární a rozvojové spolupráce

Poskytujeme humanitární pomoc při mimořádných událostech v České republice a organizujeme rozvojovou spolupráci a humanitární pomoc v zahraničí.

Andělské děti

Sdružení si klade za cíl podpořit psychický stav rodin i jednotlivců, kteří přišli o dítě následkem těžké choroby či tragické události.