Pomoc zdravotně postiženým

Semináře EU Brno

Nadační fond Pro dětský smích pořádá ve spolupráci s neziskovou organizací Meridiem, o.p.s. kurzy a semináře pro neformální pečovatele.
www.info-brno.cz/novinka-172-seminareEU.html

Stacík Slunečnice Mělník, z. s.

V denním stacionáři poskytujeme péči pro kombinovaně zdravotně postižené. Pořádáme zájmové aktivity, pracovní terapie a výtvarné kurzy.

Asociace Radost

Asociace Radost

Zaměřujeme se na sdružování rodin se zdravotně postiženými dětmi a jejich přátel. Pořádáme společenské akce, výborové schůze a valnou hromadu. Zajišťujeme výměnu informací, aktivity pro děti, vybavení domácností pro práci, informační materiály o akcích pro ...

Adrenalin Bez Bariér o.s.

Naším cílem je vytváření podmínek pro sport tělesně postižených a jejich fyzický a duševní vývoj. Pořádáme pobytové i prezentační akce.

Klub Hvězdička

Zaměřujeme se na sdružování rodin pečujících o zdravotně postižené děti. Nabídka rehabilitačně-terapeutických aktivit, zájmových činností, programů s tématikou i aktivit pro dospělé členy klubu. Pomáháme s dofinancováním kompenzačních, rehabilitačních a ...

Sdružení Souzvuk Plzeň na pomoc osobám sociálně potřebným

Poskytujeme rehabilitační a poradenské služby zaměřené na osoby sociálně potřebné či postižené.

Asociace zdravotně postižených, smíšená organizace Kopřivnice, z. s.

Snaha o uspokojování potřeb zdravotně postižených spoluobčanů v kulturní a sportovní sféře. Poskytování poradenství. Naše asociace nabývala členy zdravotně či tělesně postižené, s civilizačními chorobami a další.

Spolek zdravotně postižených Odry

Poskytujeme pomoc zdravotně postiženým.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 15:00)

Výlety bez bariér, o.s.

Vytváření a zajišťování výletních programů pro tělesně postižené a další hůře pohyblivé občany.

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o. s. základní organizace Svitavy

Zaměřujeme se na obhajobu práv, potřeb a zájmů občanů se zdravotním postižením, na rozvíjení sociální rehabilitace a podporu integrace.

ZAVŘENO (Otevírá Čt 10:00)

Jsme tady, o.s.

Provozujeme centrum denních služeb pro děti a mládež s kombinovanými vadami.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Spolek zdravotně postižených v Hulíně

Pořádání zdravotních programů a akcí pro zdravotně postižené občany a seniory. Podpora integrace zdravotně postižených seniorů do společnosti. Nabídka volnočasových aktivit.

Agentura 4U

Podpora při hledání, vytváření pracovních a podnikatelských příležitosti pro osoby se zdravotním znevýhodněním.

Sdružení Chráněných dílen

Provozování a rozšiřování dalších chráněných dílen pro zdravotně postižené.

Mozaika Uherský Brod z. s.

Nabízíme pomoc osobám zdravotně postiženým a sociálně znevýhodněným. Zajišťujeme zprostředkování informací, exkurzí, kroužků, sportovních a kulturních činnosti. Organizujeme ozdravné pobyty. Poskytujeme odborné poradenství, konzultace a služby pro stabilizaci …

Občanské sdružení Přístav

Snaha připravit postiženým dětem prostředí, které by co nejvíc rozvíjelo jejich osobnost, a nabídka pomoci rodinám těchto dětí.

Občanské sdružení Aladin

Poskytujeme pomoc a služby pro tělesně postižené spoluobčany.

RESTART

Hlavním cílem sdružení je realizace přístrojového potápění pro lidi ochrnuté po poškození míchy následkem úrazu nebo onemocnění v průběhu života.

S KONÍKY ZA ZDRAVÍM, o. s.

S KONÍKY ZA ZDRAVÍM, o. s.

Poskytujeme služby hipoterapie a hiporehabilitace osobám nejen s mentálním i tělesným postižením všech věkových kategorií.

Seniorcentrum Říčany

Poskytujeme služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením. Zajišťujeme služby, jako je drobný úklid, venčení domácích zvířat, zahradnické služby, ohřev jídla a zednické práce. Nabízíme půjčovnu kompenzačních pomůcek. Provozujeme poradnu pro seniory.

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Místní organizace SPMP ČR Brandýs nad Labem

Provozujeme sdružení podporující dospělé a děti s mentálním a kombinovaným postižením, jejich rodiny a blízké, s cílem umožnit začlenění do běžného života. Poskytujeme odborné poradenství a podporou při řešení problematických situací. Podporujeme volnočasové …

Charita dětem z.s.

Charita dětem z.s.

Zabýváme se propagací dětských domovů a vyhledávání talentovaných děti. Nabízíme finanční a materiální pomoc v neziskovém sektoru.

V JEDNÉ VTEŘINĚ

V JEDNÉ VTEŘINĚ

Poskytování pomoci zdravotně postiženým lidem a podpory pomocných a canisterapeutických psů.

Dílna pro úpravu odpadů Maleč, s.r.o.

Provoz chráněné dílny. Dílna je vybavena pro drobné manuální a lehké technické práce.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Klub Beruška o.s. zdravotně postižených osob

Provoz neziskové organizace sdružující postižené osoby a jejich rodiny všech věkových kategorií. Vytváření volnočasových aktivit.

InHelp, o.p.s.

Naše organizace se zabývá poskytováním pomoci lidem se zdravotním postižením, především poskytováním základního a odborného sociálního poradenství. Nabízíme poradenství také zaměstnavatelům, kteří chtějí zaměstnat zdravotně postižené občany.

DMO POBYTY z.s.

Snažíme se ukázat handikepovaným cestu k osamostatnění a aktivnímu způsobu života. Pravidelně pořádáme rehabilitační pobyty pro dospělé lidi s dětskou mozkovou obrnou. Spolupracujeme a zajišťujeme aktivní účast fyzioterapeutů, kvalifikovaných pro rehabilitaci …

Medvídek Dáda, o.p.s.

Zabýváme se usnadněním a zpestřením života především dětem, které potřebují naší pomoc. Snažíme se v souladu se svými stanovami a záměry více upřít svoji pozornost na rodinu jako základ naší společnosti. Zaměřujeme se zejména na pořádání různých projektů, s …

Spolurádi o.s.

Zabýváme se organizováním volnočasových aktivit a výletů v ČR i do zahraničí, pro lidi s mentálním postižením i bez. Nabízíme zábavné, poučné a tvořivé akce.

Pracoviště ošetřovatelské péče

Zdravotní ošetřovatelská péče v domácnostech klientů: péče o klienty bez omezení věku, ošetřovatelská a rehabilitační péče, příprava k porodu, poporodní péče. Možnost zapůjčení pomůcek – postele, chodítka, odsávačky. Poradna pro matky při problémech s ...

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o. s. je otevřeným, nepolitickým občanským sdružením s právní subjektivitou. Asociace má celorepublikovou působnost a prostřednictvím svých klubů sdružuje všechny, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně …

Občanské sdružení David a Goliáš

Sdružení David a Goliáš je sdružením rodičů a přátel handicapovaných dětí. Zabývá se hlavně tím, aby handicapovaným dětem bylo umožněno prožít život stejně jako dětem bez handicapu. Proto pro ně (a i pro jejich rodiče)organizuje poznávací a regenerační ...

A-Centrum, týdenní stacionář pro osoby se zdravotním postižením

Instituce provozuje týdenní stacionář, kam mohou zdravotně postižení denně docházet a přiměřeným způsobem rozvíjet svoje schopnosti a dovednosti.

Jiří Chvojka

Jsme záchranáři pracující na záchranné službě.Zabýváme se prevencí v oblasti poskytování první pomoci.

SKP-CENTRUM, o.p.s.

Nabízíme sociální i sociálně zdravotní služby a pomoc lidem ohrožených vinou zdravotních nebo sociálních okolností. Zaměřujeme se na celou společnost. Vy sami nám můžete pomoct podporou konkrétní věkové skupiny či jednotlivci a to i formou daru. Pořádáme také …

Charita Zábřeh

Centrum denních služeb pro osoby s mentálním postižením či psychickým onemocněním. Nabízíme: pobyt uživatelů v zařízení rodinného typu, individuální přístup zajištěný kvalifikovaným personálem, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro ...

ZAVŘENO (Otevírá 07:00)

Arkadie, o.p.s.

Společnost pro komplexní péči o zdravotně postižené. Vedení společnosti, ekonomický úsek společnosti, chráněná dílna – zaměření na ruční výrobu svíček, výrobu ručního papíru (oznámení, přání, pamětní listy), glycerínových mýdel, textilní výrobu ...

Ictus, o.p.s.

Provoz organizace pro občany po cévní mozkové nehodě.

PROUTEK

Pomáháme lidem s postižením žít plnohodnotný život. Hlavními činnostmi jsou chráněné bydlení a chráněná dílna pro lidi s mentálním postižením.

ProPos Partner, s.r.o.

Chráněná dílna se strategií poskytovat služby zákazníkům bez ohledu na region, náhradní plnění.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

o.s. Ergon - Chráněná dílna

Nabídka montážních prací, praní, mandlování, žehlení a úklidových služeb.

ZAVŘENO (Otevírá Po 06:00)

Občanské sdružení Benediktus

Podpora a pomoc lidem s postižením.

ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Oblastní charita Přerov

Nabídka pracovní činnosti pro lidi se zdravotním postižením.

ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Sdružení Práh

Provozujeme centrum psychosociální rehabilitace či podpory a péče o duševní zdraví pro lidi s dlouhodobými psychickými potížemi.

Rytmus

Umožnění lidem se znevýhodněním aktivní zapojení a seberealizaci, a to zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném prostředí.

SPOLU Olomouc

Instituce se stará o děti, mládež a dospělé s mentálním kombinovaným postižením a poskytuje pomoc při volbě vhodného zaměstnání.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Kafira o.s.

Poskytování poradenských a vzdělávacích služeb a pomoci při pracovním uplatnění občanům se zrakovým postižením.

ZAVŘENO (Otevírá Po 12:00)