Pomoc zdravotně postiženým

Semináře EU Brno

Nadační fond Pro dětský smích pořádá ve spolupráci s neziskovou organizací Meridiem, o.p.s. kurzy a semináře pro neformální pečovatele.
www.info-brno.cz/novinka-172-seminareEU.html

Oblastní charita Havlíčkův Brod - Středisko rané péče

Zajištění péče dětem se zdravotním postižením v jejich raném věku a podpora celé rodiny.

Diecézní charita Brno

Denní stacionář pro děti a mladé lidi s mentálním či kombinovaným postižením nebo autismem.

OTEVŘENO (Zavírá 15:30)

BONA, o.p.s.

Provoz textilní chráněné dílny.

ZAVŘENO (Otevírá Po 09:00)

Spolek Trend vozíčkářů Olomouc

Nabídka osobní asistence, půjčování kompenzačních pomůcek a poskytování poradenství. Pořádání vzdělávacích kurzů či volnočasových aktivit. Sociální rehabilitace.

Asociace Trigon

Nabídka pracovní a sociální rehabilitace pro osoby s handicapem, poskytování aktivizačních terapií a poradenství.

OTEVŘENO (Zavírá 18:00)

Rytmus Liberec, o.p.s.

Umožnění lidem se znevýhodněním aktivní zapojení a seberealizaci a to zejména při vzdělávání i pracovním uplatnění v běžném prostředí.

Rytmus - Benešov, o.p.s.

Společnost umožňuje lidem se znevýhodněním aktivní zapojení a seberealizaci, zejména při vzdělávání a pracovním uplatnění v běžném prostředí.

Diecézní charita Brno - Betany

Provoz denního stacionáře pro spoluobčany s mentálním postižením a kombinovanými vadami, kteří žijí v rodinném prostředí.

Diecézní charita Brno - Osobní asistence

Nabídka pomoci dětem a dospělým se sníženou soběstačností z důvodu jejich zdravotního postižení či nemoci.

Diecézní charita Brno

Poskytování denní péče osobám s mentálním a tělesným postižením. Snaha o jejich začlenění do společnosti.

Diecézní charita Brno

Poskytování pomoci osobám s mentálním či kombinovaným postižením při zvládání běžných denních úkonů.

Brzy zavírá (14:30)

Oblastní charita Polička - AC dílny

Snaha o rozvoj samostatnosti dospělých lidí s lehkým až středním mentálním postižením formou pravidelných pracovních činností.

OTEVŘENO (Zavírá 15:00)

Charita Ostrava - Salvator

Nabídka ubytování pro osoby s duševním onemocněním s ohledem na jejich specifické potřeby.

Trianon - Čechy, o.s.

Provoz občanského sdružení s orientací na sociální integraci handicapovaných osob a výchovně vzdělávací programy v environmentálních oblastech.

FILMEX CZ, s.r.o.

Provoz chráněné dílny.

Brzy zavírá (14:00)

SANTÉ - centrum ambulantních a pobytových sociálních služeb

Poskytování výchovně vzdělávacích služeb dětem ve věku od 3 do 6 let a dětem s odloženou povinnou školní docházkou.

OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Svazek obcí AZASS

Pomoc při nácviku činností, které vedou ke zvýšení celkové samostatnosti a soběstačnosti klienta.

Správa zdravotních a sociálních služeb Cheb

Provozujeme domov pro osoby se zdravotním postižením, týdenní a denní stacionář.

Pečovatelská služba města Mladá Boleslav

Ubytování pro osoby se sníženou soběstačností z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění a jejichž situace vyžaduje pomoc cizí osoby.

DYS-centrum z.u.

Poskytování poradenství pro děti s poruchami učení a chování, pro jejich rodiče a pedagogy. Reedukace poruch učení. Spolupracujeme s odborníky.

Centrum pro integraci osob se zdravotním postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s.

Nabídka profesionálních sociálních služeb pro klienty s různými druhy a stupni zdravotního postižení. Poskytování náhradního plnění.

HANDICAP Žatec

Občanské sdružení poskytující sociální služby a další aktivity zdravotně postiženým spoluobčanům.

Občanské sdružení Okna

Podpora lidí s handicapem. Provoz sociálně terapeutických dílen a chráněného bydlení. Nabídka dobrovolnických aktivit a podpory pěstounských rodin.

Sportem proti barierám - Český Ráj, o.p.s.

Pořádání sportovních a kulturních akcí pro zdravotně postižené. Osobní asistence. Realizujeme projekt Domeček plný koleček pro pomoc hendikepovaným.

Pedrehab, s.r.o.

Poskytování pedagogické rehabilitace dospělým lidem se získaným postižením po autonehodě, úrazu a nemoci.

REPARTO Zábřeh s.r.o.

Sociální firma poskytuje lidem se zdravotním postižením, kteří žijí v oblasti Zábřežska, Mohelnicka a Litovelska možnost pracovního uplatnění v oblastech: papírenské kompletace, průmyslová výroba – vyrábíme molitanové fixační vložky do elektromotorů ...

PIRELA, s.r.o.

Poskytujeme zaměstnání zdravotně postiženým občanům. Vyrábíme dekorativní a dárkové výrobky.

o.s. LORM - společnost pro hluchoslepé

Občanské sdružení poskytující služby a komplexní systematickou péči hluchoslepým osobám po celé ČR.

Společnost E, Czech Epilepsy Association

Organizace sdružuje spoluobčany postižené epilepsií, jejich rodiny a přátele. Šíří informace o epilepsii a sociálních službách mezi veřejností.

Centrum pro dětský sluch TAMTAM

Organizace sdružuje rodiče a přátele spoluobčanů s postižením sluchu.

Orfeus

Nabídka osobní asistence, dopravy, sociálně právního poradenství a ozdravných pobytů zdravotně postiženým.

HORIZONT, o.s.

Nabídka pomoci a podpory pro osoby s mentálním postižením a kombinovanými vadami. Provozování sociálně terapeutické dílny.

PROSAZ společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením

PROSAZ společnost pro sociální rehabilitaci občanů se zdravotním postižením

Poskytování služeb osobní asistence, sociálního poradenství pro zdravotně postižené občany a provoz krizové telefonní intervence. Zajištění rehabilitačních a rekondičních pobytů a kulturních a společenských akcí. Zaměstnávání zdrav. postižených osob.

Pohoda - společnost pro normální život lidí s postižením

Poskytování sociálních služeb zdravotně postiženým lidem. Nabídka chráněného bydlení, osobní asistence, denní stacionář . Mléčný bar Bílá vrána.

Domov svaté rodiny

Provoz domova pro osoby s mentálním postižením. Zajištění zdravotní tělesné výchovy a rehabilitace podle potřeb, hydromasáží a rozvoje motoriky.

Miluše Poživilová

Provoz chráněné dílny pro těžce zdravotně postižené občany. Provádění kompletačních a drobných montážních prací zejména pro automobilový průmysl.

Občanské sdružení Anabell

Občanské sdružení Anabell

Provoz specializované poradny a knihovny. Poskytování informací o poruchách příjmu potravy. Pořádání přednášek a kurzů.

Asistence o.s.

Zajištění osobní a pracovní asistence studentům a absolventům Jedličkova ústavu v Praze, pracovních konzultací a bezbariérové dopravy.