Pomoc zdravotně postiženým

Semináře EU Brno

Nadační fond Pro dětský smích pořádá ve spolupráci s neziskovou organizací Meridiem, o.p.s. kurzy a semináře pro neformální pečovatele.
www.info-brno.cz/novinka-172-seminareEU.html

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.

Svaz tělesně postižených v České republice, o.s.

Sdružení s celostátní působností, které hájí potřeby a zájmy osob se zdravotním postižením a seniorů. Poskytuje sociální, zdravotní služby, poradenství, půjčovnu pomůcek, kurzy, hledání zaměstnání, zájmové aktivity, rekondiční pobyty aj.

Archa Community, o.s.

Organizování volnočasových aktivit založených na křesťanských zásadách pro postižené děti a mládež.

Aragonit

Pořádáme mezinárodní hudební festival tělesně postižených.

Akord, Organizační jednotka - denní stacionář

Poskytování výchovné, vzdělávací, léčebné a rehabilitační péče pro děti s mentálním postižením a kombinovanými vadami ve věku od 3 do 26 let.

Oáza Hodonín středisko speciálních služeb

Nabízíme bezbariérové ubytování skupin těžce zdravotně handicapovaných. K dispozici je i multifunkční klubovna se zastřešeným ohništěm.

Společnost Syndromů Chromosomální Instability - SCI

Provoz sdružení pro osoby postižené syndromy chromosomální instability.

Sportovní klub vozíčkářů západočeského regionu

Provozujeme klub zajišťující sportovní akce pro vozíčkáře. Pořádáme celorepublikový turnaj ve stolním tenise vozíčkářů.

Villa Vallila

Provoz komunitního domu pro mentálně postižené s cílem zapojení do běžného života.

Vlastní cestou

Zajišťujeme vyškolené osobní asistenty zdravotně handicapovaným osobám a poskytujeme poradenství v oboru.

Občanské sdružení Dagda

Organizujeme výchovně terapeutické pobyty pro handicapované a jejich rodinné příslušníky.

NONA 92 o.p.s.

Poskytování služeb pro zdravotně postižené děti a dospělé. Nabídka svozu a odvodu do školských a sociálních zařízení.

Mirabilis, o.s.

Poskytování podpory asistenčním službám a nabídka vyhledávání a zprostředkování těchto služeb zdravotně postiženým občanům.

Domov pro mne, o.s.

Občanské sdružení pomáhá zdravotně postiženým. Nabízí odlehčovací služby, rekondiční pobyty a osobní asistenci.

Centrum pro zdravotně postižené Středočeského kraje

Poskytování sociálně-právního poradenství pro zdravotně postižené a pomoci zdravotně postiženým.

Občanské sdružení pro integraci lidí s postižením Dveře dokořán

Podpora lidí s mentálním a souvisejícím zdravotním postižením. Nabídka osobní asistence při volnočasových aktivitách při zaměstnání a bydlení.

Obvodní výbor SPMP ČR Praha 5

Sdružení zajišťuje pomoc mentálně postiženým žijících v domácí i ústavní péči a přispívá ke zlepšení jejich života.

Zvuk ticha

Organizování a realizace aktivit sloužících zájmům sluchově postižených.

Unikátní projekty

Pořádání výtvarných a rekreačních pobytů pro tělesně postižené děti i pro jejich rodiče.

Klub vozíčkářů Petýrkova, o.s.

Organizace sdružuje občany tělesně postižené a těžce tělesně postižené.

První krok

Zaměřujeme se na tvorbu a rozšiřování centrální internetové databáze informací a služeb pro občany se zdravotním omezením. Zajišťujeme rehabilitace.

Diakonie Dubá

Centrum sociální rehabilitace pro lidi se zdravotním postižením. Celoroční pobyt s každodenní pomocí pro lidi po úrazech či odcházející z ÚSP.

V růžovém sadu

Provoz dílny zaměstnávající lidi s mentálním handicapem.

Občanské sdružení pomoci duševně nemocným ČR

Poskytujeme pomoc duševně nemocným. Spolupracujeme s českými a mezinárodními organizacemi. Poskytujeme poradenskou činnost pro členy sdružení.

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR Klub Naděje

Organizování činností pro zdravotně postižené děti předškolního a školního věku s diagnózou tělesného či mentálního postižení.

Dětské centrum Jilemnice

Poskytujeme komplexní zdravotnickou, pedagogickou a sociální péči dětem s různým postižením.

Domeček - středisko pro volný čas a integraci Diakonie a misie Církve československé husitské

Provoz střediska pro volný čas a integraci. Cílem střediska je oslovit a motivovat děti a mládež ve věku od 6 do 26 let, vytvořit bezpečné prostředí.

Sdružení Tulipan

Podpora osob se zdravotním postižením, nabídka vzdělávací a poradenské činnosti.

Život bez bariér, o.s.

Život bez bariér, o.s.

Poskytujeme sociální a doplňkové služby, prodej vlastních výrobků z chráněné dílny včetně poskytnutí náhradního plnění, pořádáme kulturní a sportovní akce, projekt Prevence proti úrazům, projekt Půjčovna kompenzačních pomůcek, vzdělávání a další.

Střep

Zajištění tlumočení a poradenství ve znakové řeči, realizace vzdělávacích seminářů a přednášek.

Tyflokabinet České Budějovice, obecně prospěšná společnost

Poskytujeme poradenství, konzultace a technickou pomoc a sociální služby zejména zrakově postiženým občanům. Měsíčně pořádáme uměleckou dílnu.

Aura Canis

Poskytování canisterapeutických služeb. Výchova dětí a mládeže k zodpovědnému vztahu ke zvířatům.

Stéblo

Nabídka volnočasových aktivit ke vzájemnému poznávání dětí a mládeže s postižením i bez.

Občanské sdružení pro podporu Tyfloturistického oddílu

Organizování aktivit pro děti se zrakovým postižením, pořádání výletů a letních táborů.

KLUB PŘÁTEL ČERVENOBÍLÉ HOLE o. s.

Nabídka služeb pro hluchoslepé, poradenství v oblasti kompenzačních pomůcek. Poskytování doprovodu u foniatrů včetně tlumočení do znakového jazyka.

Charitativní o. s. zdravotně postižených

Sdružení se zaměřuje na rekondiční a ozdravné pobyty, víkendové akce a volnočasové aktivity zdravotně postižených.

Pochodeň, občanské sdružení pro pomoc zdravotně postiženým

Poskytování podpory mentálně postiženým s kombinovanými vadami. Provoz chráněné úklidové skupiny a chráněné rehabilitační dílny.

Společnost Parkinson, o.s.

Provoz humanitární organizace pro pohybově neurologicky postižené. Poskytování informací nemocným. Vydávání časopisu Parkinson.

Společnost pro bezlepkovou dietu o.s.

Organizace sdružuje spoluobčany s bezlepkovou dietou a provozuje poradnu pro celiaky.

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. okresní výbor Kutná Hora

Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami.

Autistik

Organizace vytvářející podmínky pro optimální rozvoj spoluobčanů s autismem, jejich výchovu a integraci do společnosti.