Neziskové organizace

Přidat / editovat záznam

Atlasfirem.info Instituce a organizace Neziskové organizace

Český červený kříž

Humanitární organizace

Nadace a nadační fondy

Organizace na ochranu zvířat

Organizace pro ženy

Pomoc dětem

Pomoc nemocným

Pomoc zdravotně postiženým

Útulky pro zvířata

Semináře EU Brno

Nadační fond Pro dětský smích pořádá ve spolupráci s neziskovou organizací Meridiem, o.p.s. kurzy a semináře pro neformální pečovatele.
www.info-brno.cz/novinka-172-.html


Zobrazit pouze výsledky lokality "Česká republika"Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Klub Downův syndrom - www.downuv-syndrom.cz

Organizace sdružuje spoluobčany s Downovým syndromem, jejich rodiny a přátele.

Jablonec nad Nisou, Nová Pasířská 4055/29 + pobočka - +420 483 314 557, +420 737 357 661

Sdružení zdravotně postižených Karlovy Vary - Stará Role

Organizace zajišťuje kulturní i sportovní aktivity pro zdravotně postižené spoluobčany.

Karlovy Vary - Stará Role, Dvořákova 661/11 - +420 353 562 382

Evropské centrum pantomimy neslyšících, z.s. - www.ecpn.cz

Organizování festivalů, přehlídek, kurzů znakového jazyka a vzdělávacích výměnných akcí pro neslyšící.

Brno - Královo Pole, Vodova 1391/35 - +420 541 211 389, +420 541 212 401

Sordos - sdružení pro kulturu neslyšících

Zajišťování pomoci sluchově postiženým spoluobčanům.

Brno - Královo Pole, Božetěchova 1/2 - +420 541 215 753

DebRA ČR - www.debra-cz.org

Organizace sdružuje pacienty postižené kožní nemocí Epidermolysis bullosa a pomáhá jim. Dále pořádá projekty a události.

Brno - Černá Pole, Černopolní 212/9 - +420 532 234 318, +420 800 115 573

Občanské sdružení zdravotně postižených Veselská oblast

Organizace sdružuje zdravotně postižené spoluobčany a pomáhá jim.

Veselí nad Moravou, Za poštou 110 - +420 515 531 787

Kamelot, o.p.s.

Provozujeme neziskovou organizaci poskytující sociální služby a osobní asistenci.

Horní Radechová 30 - +420 605 719 749

Institut Eda Robertse - www.ier.cz

Vědecká a výzkumná činnost v oblasti integrace osob se zdravotním postižením a sociálních služeb.

Praha - Horní Měcholupy, Milánská 471 - +420 603 234 432

ALEN - sdružení žen postižených rakovinou - www.alen.tym.cz

Nabídka pomoci ženám postižených rakovinou prsu, vydávání informačního zpravodaje a pořádání rekondičních pobytů.

Praha - Vyšehrad, Vratislavova 156/22 - +420 732 273 834 , +420 224 916 216

AA - Anonymní alkoholici - www.anonymnialkoholici.cz

Provozujeme svépomocné hnutí mužů a žen pomáhající k odvykání závislosti na alkoholu.

Brno - Černá Pole, Kudelova 1855/8 + pobočky (38) - +420 773 138 303

Azylový dům sv. Terezie - www.praha.charita.cz

Nabídka azylového ubytování a odborného poradenství lidem bez přístřeší. Pomoc propuštěným vězňům s opětovným začleněním do společnosti.

Praha - Karlín, Pernerova 336/20 + pobočky (9) - +420 222 313 738, +420 224 815 995

Střep

Zajištění tlumočení a poradenství ve znakové řeči, realizace vzdělávacích seminářů a přednášek.

České Budějovice - České Budějovice 1, U Černé věže 71/4 - +420 605 575 716

Tyflokabinet České Budějovice, obecně prospěšná společnost - www.tyflokabinet-cb.cz

Poskytujeme poradenství, konzultace a technickou pomoc a sociální služby zejména zrakově postiženým občanům. Měsíčně pořádáme uměleckou dílnu.

České Budějovice - České Budějovice 7, Roudenská 485/18 - +420 386 460 660

Jihočeská rozvojová, o.p.s. - www.jr-spolecnost.cz

Provozujeme občanskou poradnu se zaměřením na vyrovnávání příležitostí pro sociálně vyloučené nebo ohrožené skupiny obyvatel.

České Budějovice - České Budějovice 3, Riegrova 1756/51 - +420 606 720 095 , +420 387 222 838

Krizové centrum pro děti a rodinu v Jihočeském kraji, občanské sdružení - www.ditevkrizi.cz

Nabídka psychologického, sociálně právního, speciálně pedagogického a medicínského poradenství.

České Budějovice - České Budějovice 3, Jiráskovo nábř. 1549/10 - +420 387 410 864, +420 608 820 172

MESADA, občanské sdružení - www.mesada.eu

Poskytujeme sociální rehabilitaci, osobní asistenci a sociálně aktivizační služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením.

Písek - Vnitřní Město, Velké náměstí 119/13 + pobočky (4) - +420 724 057 926 , +420 382 222 246

Nadační fond Hellenika

Podpora kultury řecké menšiny žijící v Brně a přilehlých oblastech.

Brno - Slatina, Dědická 1015/22 - +420 731 003 823 , +420 545 217 528

Dílna Eliáš - www.dilnaelias.cz

Nabídka pomoci osobám s tělesným a mentálním postižením. Zajištění pracovních terapií, eurytmií, točení na hrnčířském kruhu a malování keramiky.

Praha - Bubeneč, Eliášova 393/20 + pobočka - +420 224 311 432

Dílny tvořivosti - www.dilnytvorivosti.cz

Pomoc osobám s tělesným a mentálním postižením do 35 let. Provádění skupinových rozhovorů, supervizí a sociálně-pracovních terapií.

Praha - Nové Město, Podskalská 1252/24 - +420 774 372 796 , +420 222 511 488

Dům Agapé - www.dumagape.webnode.cz

Nabídka zájmových kroužků pro děti i dospělé, pořádání výletů, poskytování poradenství.

Praha - Dubeč, náměstí U lípy svobody 48/6 - +420 736 453 028

Dům tří přání - www.dumtriprani.cz

Provoz azylových domů pro děti.

Praha - Dejvice, Svatovítská 682/7 + pobočka - +420 233 931 310

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 - www.cckpraha1.cz

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

Praha - Malá Strana, Hellichova 632/11b + pobočka - +420 776 113 953 , +420 257 217 899

Život dětem - www.zivotdetem.cz

Pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem. Podporování nemocničních zařízení, stacionářů a dětských domovů. Organizace charitativních večerů.

Praha - Libeň, Lindnerova 998/6 - +420 284 840 516

Nadační fond pro děti

Modernizace výukových prostor, podpora a rozvoj zájmové činnosti.

Trutnov - Horní Staré Město, Mládežnická 536 - +420 499 859 956

NEJSI SÁM - YOU ARE NOT ALONE, o.p.s. - www.nejsisam.eu

Společnost aktivně pomáhá dětem z dětských domovů i ostatním skupinám postaveným mimo hlavní zájem společnosti formou vzájemné pomoci.

Praha - Kobylisy, Služská 706/8 - +420 604 202 050

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Okresní organizace SPMP ČR Cheb v Mnichově - www.spmp.webgarden.cz

Specializujeme se na poskytnutí pomoci lidem s mentálním postižením a jejich rodinám. Pořádáme školení, rehabilitační pobyty a volno-časové aktivity.

Mnichov 142 - +420 602 476 759 , +420 354 692 134

Nadační fond Svaté Kláry - www.nadacnifond.webgarden.cz

Podpora ochrany práv a svobod osob s mentálním postižením, rozvoj jejich zájmů a schopností a vytváření předpokladů pro jejich společenskou integraci.

Mnichov 142 - +420 354 692 134

Nadační fond Zdraví a vzdělání - www.lodicka.cz

Zabýváme se péčí o zdraví a rozvoj vzdělávání handicapovaných dětí.

Brno - Veveří, Lidická 716/73 - +420 731 400 005

Nadační fond Prolomené Ticho - www.prolomene-ticho.cz

Podpora programů týkajících se provádění kochleárních implantací u sluchově postižených.

Praha - Braník, Nad lomem 1465/39 - +420 244 461 878

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. - www.spmpcr.cz

Podpora lidí s mentálním postižením. Sdružování rodičů, rodinných příslušníků i odborníků za účelem zajištění a prohloubení péče o postižené osoby.

Praha - Karlín, Karlínské náměstí 59/12 + pobočka - +420 221 890 436, +420 224 815 912

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty - www.konzorcium.cz

Poskytujeme podporu a služby uprchlíkům a cizincům. Sdružujeme jedenáct členských organizací. Seznamujeme veřejnost se situací migrantů a migrantek.

Praha - Nové Město, Vladislavova 44/10 - +420 224 946 635

Celia - život bez lepku - www.celia-zbl.cz

Nabídka pomoci a podpory lidem nemocným celiakií. Poskytování poradenství. Organizování pravidelných seminářů, přednášek, kurzů vaření, diskuzí.

Nová Ves 198 - +420 602 109 343, +420 723 515 377

Konrad Adenauer-Stiftung e. V. - zastoupení v České republice - www.kas.de/tschie

Podpora rozvoje svobodné a demokratické společnosti a sociálně orientované tržní ekonomiky České republiky.

Praha - Vinohrady, Jugoslávská 620/29 - +420 222 320 190

Nadace Umění pro zdraví - www.umeniprozdravi.cz

Provozujeme nadaci se zaměřením na tvorbu a nápravu prostředí uměleckými prostředky a na podporu vzdělanosti.

Praha 5, U Demartinky 1348/7 + pobočka - +420 733 389 009

Evropský Svátek hudby - Česká republika, nadační fond

Zabýváme se organizováním nekomerčních koncertů.

Praha - Staré Město, Rámová 738/4 - +420 602 272 728 , +420 222 322 730

Občanské sdružení Cesta - www.stacionarcesta.cz

Nabídka sociálních a pečovatelských služeb.

Náchod - Běloves, Vítkova 3 - +420 602 806 828 , +420 494 948 808

Centrum pro zdravotně postižené Libereckého kraje o.s. - www.czplk.cz

Poskytování sociálních služeb lidem se zdravotním postižením a seniorům.

Liberec - Růžodol I, Zahradní 415/10 + pobočky (3) - +420 485 104 044

Nadační fond Solidarita a přátelství - www.solidaritapratelstvi.cz

Shromažďování prostředků pro pomoc seniorům a lidem, kteří se dostali do těžké životní situace. Cílem je vytvářet podmínky pro hodnotný život.

Němčičky 144 + pobočka - +420 606 730 733, +420 776 078 768

Nadační fond Zdenky Podhajské

Podpora hudebních skladatelů, interpretů, dirigentů, tanečníků, choreografů a dalších umělců.

Praha - Vokovice, Půlkruhová 164/9 - +420 257 313 103

Kolpingova rodina Praha 8 - www.kolpingpraha.cz

Poskytujeme ubytování a podporu matkám s dětmi v obtížné životní situaci spojené se ztrátou bydlení.

Praha - Bohnice, Bohnická 3/32 - +420 283 850 113, +420 283 851 547

Dětská dopravní nadace - www.detskadopravninadace.cz

Zajišťujeme pomoc osiřelým dětem po obětech dopravních nehod formou pravidelných finančních příspěvků určených především pro zajištění studia.

Praha - Nové Město, Opletalova 1337/29 - +420 266 799 711, +420 266 799 762

Proxima Sociale, o. s. - www.proximasociale.cz

Realizujeme řadu projektů a programů zaměřených na pomoc dětem a mladistvým, jejichž život je doprovázen mnoha obtížemi a problémy.

Praha - Modřany, Rakovského 3138/2 + pobočka - +420 277 007 280

Národní institut pro integraci osob s omezenou schopností pohybu a orientace České republiky, Krajská organizace Karlovarského kraje, o.s. - www.nipi.cz

Poskytujeme pomoc a konzultace osobám s omezenou schopností pohybu a orientace. Organizujeme osvětové, informační a vzdělávací akce a kampaně.

Karlovy Vary - Rybáře, Sokolovská 120/149 + pobočky (18) - +420 731 108 224

Andělka - sociální družstvo - www.andelka-sd.cz

Nabídka zaměstnání pro zdravotně znevýhodněné osoby. Kompletace výrobků papírenského průmyslu a výroba dekoračních předmětů.

Troubsko, U dráhy 192/11 + pobočky (2) - +420 731 562 513, +420 739 564 253

ZO ČSOP Společnost pro zvířata-01/90 - www.spolecnostprozvirata.cz

Organizace se zabývá ochranou zvířat. Pomáháme přispět k ohleduplnějšímu zacházení. Organizujeme přednášky a besídky pro žáky škol i veřejnost.

Praha - Michle, Michelská 48/5 - +420 222 511 494

Triada - Poradenské centrum, o.s. - www.triada-centrum.cz

Nabízíme sociální služby v oblastech občanského, sociálně právního a rodinného poradenství a náhradní rodinné péče.

Brno, Orlí 516/20 - +420 774 409 909 , +420 542 221 499

Český ragbyový svaz vozíčkářů - www.crsv.cz

Zajištění chodu ragbyové ligy vozíčkářů.

Praha - Černý Most, Kpt. Stránského 995/4 - +420 602 952 100

OO SPMP Jičín - Apropo - www.apropojicin.cz

Nabízíme sdružování mentálně postižených a jejich rodin.

Jičín-Soudná 13 - +420 493 520 246, +420 608 225 038

Nadační fond Arnošta z Pardubic - www.fondap.cz

Podpora vzdělávacích a výzkumných činností a studentských aktivit Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Praha - Dejvice, Thákurova 676/3 - +420 737 272 242 , +420 220 181 561

Strana:  «« | | 1 | 10 | 15 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 30 | 40 | | 44 | | »»