Neziskové organizace

Přidat / editovat záznam

Atlasfirem.info Instituce a organizace Neziskové organizace

Český červený kříž

Humanitární organizace

Nadace a nadační fondy

Organizace na ochranu zvířat

Organizace pro ženy

Pomoc dětem

Pomoc nemocným

Pomoc zdravotně postiženým

Útulky pro zvířata


Zobrazit pouze výsledky lokality "Česká republika"Chalupění - www.chalupeni.cz

Snaha o záchranu starých předmětů, historických objektů a tradic.

Batňovice 130 - +420 776 780 414

Sdružení Tulipan - www.sdruzenitulipan.cz

Podpora osob se zdravotním postižením, nabídka vzdělávací a poradenské činnosti.

Liberec - Staré Město, Sokolská 113/8 - +420 734 528 475 , +420 485 354 217

Jihočeská Růže - www.jihoceskaruze.estranky.cz

Provozujeme krizové centrum pro matku a dítě a občanské poradny. Poskytujeme sociální služby lidem v tíživé životní situaci.

Hluboká nad Vltavou-Kostelec 17 - +420 602 148 876 , +420 386 360 262

Kardio - Klub České Budějovice

Pořádání rekondičních pobytů a cvičení pro muže s ischemickou chorobou srdeční.

České Budějovice - České Budějovice 7, Lidická tř. 169/27 - +420 728 112 274 , +420 386 359 094

Život bez bariér, o.s. - www.zbb.cz

Poskytujeme sociální a doplňkové služby, prodej vlastních výrobků z chráněné dílny včetně poskytnutí náhradního plnění, pořádáme kulturní a sportovní akce, projekt Prevence proti úrazům, projekt Půjčovna kompenzačních pomůcek, vzdělávání a další.

Nová Paka, Lomená 533 + pobočky (3) - +420 731 070 142 , +420 493 724 159

Nadace pro podporu hasičského hnutí v České republice - www.nphh.cz

Provoz nadace pro podporu činnosti profesionálních i dobrovolných hasičů v ČR formou grantů. Specializujeme se na zachovávání tradic a výchovy mládeže.

Přibyslav, Husova 300 + pobočka - +420 569 484 572

Azylový dům sv. Terezie - www.praha.charita.cz

Nabídka azylového ubytování a odborného poradenství lidem bez přístřeší. Pomoc propuštěným vězňům s opětovným začleněním do společnosti.

Praha - Karlín, Pernerova 336/20 + pobočky (9) - +420 222 313 738, +420 224 815 995

Progressive - www.progressive-os.cz

Nezisková organizace zabývající se pomocí lidem užívajícím drogy.

Praha - Smíchov, Janáčkovo nábřeží 476/43 + pobočky (2) - +420 731 906 605 , +420 284 811 328

Kvítek pomoci o. s.

Pomoc neziskovým organizacím s pořádáním charitativních akcí zaměřených na prodej květin. Propagace a vzdělávání neziskového sektoru.

Novosedly nad Nežárkou 39 - +420 604 917 379

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Jablonec nad Nisou

Realizace a ochrana práv, zájmů a potřeb zdravotně postižených dětí a jejich rodičů.

Jablonec nad Nisou, Budovatelů 3271/19 - +420 721 570 233

SeniA

Poskytování denní péče nesoběstačným a zdravotně postiženým seniorům, jejichž zdravotní stav vyžaduje pomoc, péči nebo dohled další osoby.

Jablonec nad Nisou, Dlouhá 1376/25a - +420 736 268 837

Namasté Nepál - www.namastenepal.cz

Zajišťování humanitární, sociální, vzdělávací a kulturní pomoci Nepálu.

Praha - Braník, Jílovská 1150/41 - +420 732 618 734

Nadace Fons Salutis

Podpora projektů pro zlepšení zdraví občanů.

Brno - Brno-město, Minoritská 469/1 - +420 723 266 679

Otevřené srdce - www.azylovydum.sweb.cz

Azylový dům pro matky s dětmi v krizové sociální situaci.

Praha - Holešovice, Za papírnou 144/7 - +420 272 766 694

ÚTOČIŠTĚ, o.s. - www.utociste.cz

Poskytujeme sociální služby v oblasti sociálního poradenství a služeb sociální prevence formou terénních, ambulantních a pobytových služeb.

Sokolov, Brněnská 486 + pobočky (2) - +420 352 673 235, +420 774 100 599

Diakonie husitská - STROM

Pomoc osobám v obtížné životní situaci, sociálně slabým, osobám bez domova, nabídka materiální a humanitární pomoci, šatníky pro sociálně slabé.

Praha - Vršovice, Vršovická 1461/64 - +420 224 316 800

Dílna Eliáš - www.dilnaelias.cz

Nabídka pomoci osobám s tělesným a mentálním postižením. Zajištění pracovních terapií, eurytmií, točení na hrnčířském kruhu a malování keramiky.

Praha - Bubeneč, Eliášova 393/20 + pobočka - +420 224 311 432

Dílny tvořivosti - www.dilnytvorivosti.cz

Pomoc osobám s tělesným a mentálním postižením do 35 let. Provádění skupinových rozhovorů, supervizí a sociálně-pracovních terapií.

Praha - Nové Město, Podskalská 1252/24 - +420 774 372 796 , +420 222 511 488

Dům Agapé - www.dumagape.webnode.cz

Nabídka zájmových kroužků pro děti i dospělé, pořádání výletů, poskytování poradenství.

Praha - Dubeč, náměstí U lípy svobody 48/6 - +420 736 453 028

Dům tří přání - www.dumtriprani.cz

Provoz azylových domů pro děti.

Praha - Dejvice, Svatovítská 682/7 + pobočka - +420 233 931 310

Oblastní spolek Českého červeného kříže Praha 1 - www.cckpraha1.cz

Organizace poskytuje zdravotnické, záchranné, sociální a humanitární služby, organizuje a podporuje sociální a zdravotní výchovu mládeže.

Praha - Malá Strana, Hellichova 632/11b + pobočka - +420 776 113 953 , +420 257 217 899

Život dětem - www.zivotdetem.cz

Pomoc nemocným, handicapovaným a opuštěným dětem. Podporování nemocničních zařízení, stacionářů a dětských domovů. Organizace charitativních večerů.

Praha - Libeň, Lindnerova 998/6 - +420 284 840 516

Nadační fond pro děti

Modernizace výukových prostor, podpora a rozvoj zájmové činnosti.

Trutnov - Horní Staré Město, Mládežnická 536 - +420 499 859 956

NEJSI SÁM - YOU ARE NOT ALONE, o.p.s. - www.nejsisam.eu

Společnost aktivně pomáhá dětem z dětských domovů i ostatním skupinám postaveným mimo hlavní zájem společnosti formou vzájemné pomoci.

Praha - Kobylisy, Služská 706/8 - +420 604 202 050

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. Okresní organizace SPMP ČR Cheb v Mnichově - www.spmp.webgarden.cz

Specializujeme se na poskytnutí pomoci lidem s mentálním postižením a jejich rodinám. Pořádáme školení, rehabilitační pobyty a volno-časové aktivity.

Mnichov 142 - +420 602 476 759 , +420 354 692 134

Nadační fond Svaté Kláry - www.nadacnifond.webgarden.cz

Podpora ochrany práv a svobod osob s mentálním postižením, rozvoj jejich zájmů a schopností a vytváření předpokladů pro jejich společenskou integraci.

Mnichov 142 - +420 354 692 134

Nadační fond Zdraví a vzdělání - www.lodicka.cz

Zabýváme se péčí o zdraví a rozvoj vzdělávání handicapovaných dětí.

Brno - Veveří, Lidická 716/73 - +420 731 400 005

Nadační fond Prolomené Ticho - www.prolomene-ticho.cz

Podpora programů týkajících se provádění kochleárních implantací u sluchově postižených.

Praha - Braník, Nad lomem 1465/39 - +420 244 461 878

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s. - www.spmpcr.cz

Podpora lidí s mentálním postižením. Sdružování rodičů, rodinných příslušníků i odborníků za účelem zajištění a prohloubení péče o postižené osoby.

Praha - Karlín, Karlínské náměstí 59/12 + pobočka - +420 221 890 436, +420 224 815 912

Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty - www.konzorcium.cz

Poskytujeme podporu a služby uprchlíkům a cizincům. Sdružujeme jedenáct členských organizací. Seznamujeme veřejnost se situací migrantů a migrantek.

Praha - Nové Město, Vladislavova 44/10 - +420 224 946 635

Celia - život bez lepku - www.celia-zbl.cz

Nabídka pomoci a podpory lidem nemocným celiakií. Poskytování poradenství. Organizování pravidelných seminářů, přednášek, kurzů vaření, diskuzí.

Nová Ves 198 - +420 602 109 343, +420 723 515 377

Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub Hornomlýnská - www.hornomlynska.cz

Zabýváme se sociálními službami pro rodiny s postiženými dětmi. Poskytujeme sociální služby osobní asistence, odlehčovací služby a podpůrné aktivity.

Praha - Chodov, Filipova 2013/1 - +420 733 710 402 , +420 272 656 751

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Bongo - tyn.charita.cz/nizkoprahove-zarizeni-pro-deti-a-mladez-bongo/ - tyn.charita.cz/

Ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým společensky nežádoucími jevy. Služba je určena rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži z Týna nad Vltavou a okolí, kteří jsou ohroženi rizikovým chováním nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný většinovou …

Týn nad Vltavou, Náměstí Míru 85 + pobočky (2) - +420 731 402 991 , +420 385 731 553

Spolek pro ochranu volně žijících živočichů

Provozování spolku pro ochranu volně žijících živočichů s cílem vybudování záchytné stanice pro zraněná zvířata.

Praha - Prosek, Vysočanská 574/37 (1. patro) - +420 731 832 867

Neslyšící s nadějí, o.s. - www.neslysicisnadeji.org

Humanitární organizace zaměřená na oblast sluchově postižených v celé své šíři v oblastech jednotlivých zemích bývalé Jugoslávie.

Praha - Horní Měcholupy, Na křečku 365 - +420 271 962 179, +420 776 106 780

Dětská dopravní nadace - www.detskadopravninadace.cz

Zajišťujeme pomoc osiřelým dětem po obětech dopravních nehod formou pravidelných finančních příspěvků určených především pro zajištění studia.

Praha - Nové Město, Opletalova 1337/29 - +420 266 799 711, +420 266 799 762

Proxima Sociale, o. s. - www.proximasociale.cz

Realizujeme řadu projektů a programů zaměřených na pomoc dětem a mladistvým, jejichž život je doprovázen mnoha obtížemi a problémy.

Praha - Modřany, Rakovského 3138/2 + pobočka - +420 277 007 280

Nadační fond dýchání a spánku - www.dychani-a-spanek.cz/t/fond.htm

Zajištění podpory léčby osob se zástavami dechu ve spánku. Nadační fond zajištuje osvětu v oblasti poruch dýchání ve spánku.

Praha - Libeň, Budínova 67/2 - +420 266 082 085, +420 602 277 616

Občanské sdružení Baobab - www.osbaobab.cz

Poskytujeme podporu v oblasti bydlení, vzdělávání a volnočasových aktivit lidem s psychotickou zkušeností. Provozujeme ateliér pro kreativní vyjádření.

Praha - Krč, Pujmanové 1219/8 + pobočka - +420 739 310 357 , +420 241 734 050

Nadační fond Modrá kotva - www.modrakotva.cz

Získávání zdrojů pro podporu výzkumu a klinických zkoušek protinádorových vakcín a uvádění tohoto způsobu léčby do praxe.

Brno - Černá Pole, Muchova 1096/27 - +420 724 601 387 , +420 532 234 980

Nadace Pražské děti - www.prazske-deti.cz

Pořádání veřejných sbírek. Organizování volnočasových aktivit pro děti a mládež.

Praha - Nové Město, Truhlářská 1102/17 - +420 222 312 991

Malý princ, agentura pro komplexní péči o zdravotně postižené - www.malyprinc.net

Nabídka komplexní péče o zdravotně postižené.

Úpice, Národní 479 - +420 790 215 074 , +420 490 504 007

Nadace pro výstavbu penzionů pro seniory s komplexními službami - www.senior-penzion.cz

Shromažďování financí pro výstavbu penzionů pro seniory.

Praha - Krč, Dolnokrčská 2035/17 - +420 721 448 016 , +420 241 431 674

Oblastní charita Jilemnice - www.charita.jilemnicko.cz

Sběr nepotřebného šatstva. Možnost jeho získání pro občany z města a jeho okolí, kteří se nacházejí v tíživé sociální situaci.

Jilemnice, Roztocká 500 + pobočky (2) - +420 731 085 558 , +420 481 544 704

OO SPMP Jičín - Apropo - www.apropojicin.cz

Nabízíme sdružování mentálně postižených a jejich rodin.

Jičín-Soudná 13 - +420 493 520 246, +420 608 225 038

Nadační fond Arnošta z Pardubic - www.fondap.cz

Podpora vzdělávacích a výzkumných činností a studentských aktivit Katolické teologické fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

Praha - Dejvice, Thákurova 676/3 - +420 737 272 242 , +420 220 181 561

Prokopáček - www.prokopacek.webnode.cz

Zajišťování vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti z dětských domovů a azylových domů.

Praha, nádraží Hlubočepy - +420 774 825 638, +420 776 698 039

Onkos, nadační fond - www.onkos.cz

Zajišťování pomoci pacientům s nádorovým onemocněním, jejich rodinám i ošetřujícímu personálu.

Praha - Libeň, Na Truhlářce 100/66 - +420 283 840 302

Ženy50 - www.zeny50.cz

Sdružujeme ženy ve věku kolem padesáti let i starší. Organizujeme PC a jazykové kurzy, semináře, besedy, seznamku a sportovní aktivity.

Brno - Staré Brno, Anenská 10/10 (4. patro) - +420 728 740 449, +420 732 348 993

o.s. Média 007 - www.media007.cz

Průběžný monitoring veřejnoprávní mediální scény a analýzy nevyvážených či diskriminujících mediálních produktů.

Krompach 26 - +420 605 232 476

Strana:  «« | | 1 | 10 | 15 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 25 | 30 | 40 | | 43 | | »»