Obchodní a hospodářské komory

Přidat / editovat záznam

Atlasfirem.info Instituce a organizace Obchodní a hospodářské komory

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Praha

Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10


Zobrazit pouze výsledky lokality "Praha"Povinné zákony - akciové společnosti webové stránky

Povinné zákony pro společnosti. Webové stránky pro akciové společnosti.

www.povinnezakony.cz/ - Praha

Hospodářská komora hlavního města Prahy - www.hkp.cz

Hlavním cílem je podpora podnikání a podnikatelů, a to nejenom na území metropole, ale i v celé České republice.

Praha - Staré Město, Nám. Franze Kafky 17/7 + pobočka - +420 224 818 197

Prokos - www.sdrprokos.cz

Sdružení výrobců, dovozců, vývozců a prodejců kosmetických prostředků a surovin pro jejich výrobu.

Praha 5 - Smíchov, Plzeňská 164 - +420 723 903 325

Michal Kalášek

Nabízím prodej a nákup, export a import, nemovitosti, investice, filmové služby a reklamní činnost.

Praha - Bohnice, Čimická 223/104 + pobočka - +420 776 051 986

Česko-německá obchodní a průmyslová komora - www.tschechien.ahk.de/cz

Zabýváme se podporou česko-německé kooperace v obchodní sféře, právním a celním poradenstvím, odborným vzděláváním a pořádáním seminářů.

Praha - Nové Město, Václavské náměstí 795/40 - +420 221 490 311, +420 224 221 200

Česká bankovní asociace - www.czech-ba.cz

Dobrovolné sdružení právnických osob podnikajících v peněžnictví a v oblastech úzce navazujících.

Praha - Nové Město, Vodičkova 699/30 - +420 224 422 080

Svaz podnikatelů pro využití energetických zdrojů - www.spvez.cz

Občanské sdružení obhajuje oprávněné zájmy podnikatelů v oblasti využívání obnovitelných zdrojů energie.

Praha - Nusle, Na Pankráci 1062/58 - +420 244 463 687, +420 244 467 062

ČESKÁ MANAŽERSKÁ ASOCIACE o.s. - www.cma.cz

Naším posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů i jejich schopnosti vést pracovní týmy a přispívat k posilování etiky podnikání, k etickým vztahům mezi pracovníky a obchodními partnery i k odpovědnosti vůči spotřebiteli.

Praha - Nové Město, Václavské náměstí 831/21 - +420 224 109 417

Americká obchodní komora v České republice - www.amcham.cz

Sdružování podnikatelských subjektů.

Praha - Staré Město, Dušní 907/10 - +420 222 329 430

Asociace pro elektronickou komerci - www.apek.cz

APEK - je sdružením firem, podnikatelů a odborníků v oboru elektronického obchodu. Jako autorita v oblasti e-komerce dohlíží APEK nad rozvojem a kvalitou internetového nakupování v České Republice.

Praha - Nové Město, Sokolská 1474/23 + pobočka - +420 272 111 729

Česká asociace manažerů nákupu a logistiky - www.canl.iol.cz

Snažíme se o zlepšování profesních podmínek pro vykonávání funkce manažera nákupu a logistiky.

Praha - Nové Město, Václavské náměstí 807/64 - +420 271 469 536, +420 271 469 679

Smíšená obchodní komora Východ

Poskytování služeb a informací v oblasti obchodu.

Praha - Liboc, Evropská 487/257 - +420 235 354 006

Sdružení dodavatelů investičních celků, SDIC - www.sdic.cz

Naším posláním je identifikace a analýza problémů členských podniků.

Praha - Karlín, Thámova 166/18 - +420 222 314 733

Britská obchodní komora v České republice - www.britishchamber.cz

Zabýváme se rozvojem vzájemné obchodní spolupráce mezi Českou republikou a Velkou Británií.

Praha - Nové Město, Florentinum, Na Florenci 15, Praha 1 - +420 224 835 162, +420 277 009 937

České sdružení regulovaných elektroenergetických společností - www.csres.cz

Sdružení provozovatelů distribučních a přenosových soustav elektro, plyn a teplo.

Praha - Strašnice, Na hroudě 2149/19 - +420 267 053 241

Svaz obchodu a cestovního ruchu České republiky - www.socr.cz

Nezávislé profesní sdružení právnických a fyzických osob v obchodě a v cestovním ruchu pro ochranu a prosazování svých hospodářských a sociálních zájmů.

Praha - Nové Město, Těšnov 1163/5 - +420 224 805 158

Cech suché výstavby České republiky - www.cechsv.cz

Nabízíme sádrokarton a doporučení montážní firmy.

Praha - Krč, Zelený pruh 1294/52 - +420 244 007 411

Kanadská obchodní komora v České republice - www.gocanada.cz

Pořádání akcí pro podporu česko-kanadských obchodních vztahů.

Praha - Staré Město, Národní 1009/3 - +420 777 400 900

Česká asociace pro podnikatelskou úspešnost o.s.

Zajišťování podpory v podnikání, prosazování zájmů místních firem, jejich reprezentace a využívání podpor.

Praha - Nové Město, Opletalova 1683/41 - +420 221 004 233

Česko-Belgicko-Lucemburská smíšená obchodní komora v České republice

Vyhledávání podnikatelských kontaktů českých, belgických a lucemburských firem pro členy komory.

Praha - Karlín, Thámova 181/20 - +420 221 890 737

Francouzsko-česká obchodní komora v České republice - www.ccft-fcok.cz

Navazování nových obchodních kontaktů, podpora a rozvoj hospodářských česko-francouzských vztahů, převážně pro MSP; studie a prospekce trhu, obchodní zastoupení, vzdělávání, akce pro členy, pronájem kancelářských prostor, virtuální kanceláře.

Praha - Karlín, Pobřežní 620/3 (IBC) + pobočky (6) - +420 224 833 090

Italsko-česká smíšená obchodní a průmyslová komora - www.camic.cz

Poskytujeme asistenci italským a českým společnostem v oblasti propagačních aktivit. Nabízíme konzultační služby i podnikatelské a obchodní mise.

Praha - Staré Město, Husova 159/25 - +420 222 015 300

Educon - www.educon.cz

Šíření know-how, informací a zkušeností z různých oblastí hospodářství České republiky, včetně zajišťování technické pomoci.

Praha - Hostivař, Tesaříkova 1027/2 - +420 272 930 683, +420 272 930 684

Česká asociace manažerů úseků informačních technologií - www.cacio.cz

Sdružujeme vrcholové vedoucí oblasti informačních technologií. Snažíme se vytvořit profesní platformu manažerů a zvyšovat přínosy informačních technologií.

Praha - Smíchov, Vltavská 585/14 - +420 267 053 400

Marketingový klub ČR o.s. - www.marketingovyklub.cz

Cílem sdružení je zajistit vzdělávání, setkávání a výměnu názorů této profesní skupiny.

Praha - Hloubětín, Klánovická 455/56 - +420 776 801 444

Solus - www.solus.cz

Zájmové sdružení právnických osob na ochranu leasingu a jiných finančních služeb poskytovaných spotřebitelům.

Praha - Krč, Antala Staška 510/38 - +420 840 140 120

Středočeská asociace manažerek a podnikatelek - www.stredoceske-podnikatelky.cz

Podporujeme činnost profesionálních žen na vysokých řídicích pozicích, ale i drobných podnikatelek.

Praha - Čimice, Na zámkách 677/8 - +420 777 269 898

Česká leasingová a finanční asociace - www.clfa.cz

Asociace sdružuje nebankovní společnosti, které nabízejí leasing, úvěry pro spotřebitele i podnikatele a factoring a také subjekty, které se zabývají těmito finančními produkty.

Praha - Nové Město, Těšnov 1163/5 - +420 284 685 675

The Financial Markets Association of the Czech Republic - www.aciforex.cz

Nabídka zkoušky a certifikátu určený všem dealerům. Pořádáme kongresy, semináře a setkání. Poskytujeme odborné poradenství.

Praha - Staré Město, Ovocný trh 1096/8 - +420 731 423 912 , +420 261 353 557

Asociace krajů České republiky - www.asociacekraju.cz

Provoz sdružení s cílem hájit a prosazovat společné zájmy a práva krajů.

Praha - Staré Město, Mariánské náměstí 2/2 - +420 236 003 481

Česko-izraelská smíšená obchodní komora - www.ciok.cz

Vyhledávání obchodních partnerů a prosazování výrobků a služeb na izraelském trhu. Organizování obchodních cest do Izraele.

Praha - Nové Město, Václavské náměstí 802/56 (kancelář 504) - +420 224 032 161

České fórum pro rozvojovou spolupráci - www.fors.cz

Podpora zahraniční rozvojové spolupráce zejména prostřednictvím výměny zkušeností a informací a spolupráce při tvorbě rozvojových strategií.

Praha - Nové Město, Vladislavova 1460/12 - +420 777 756 700 , +420 222 522 480

Sdružení pro bankovní karty ČR - www.bankovnikarty.cz

Sdružení pro bankovní karty je zájmovým sdružením právnických osob - bank případně i jiných organizací, jejichž zájmem je rozvoj platebních karet v České republice a koordinace prací, souvisejících s tímto rozvojem.

Praha - Nové Město, Vodičkova 699/28 - +420 731 003 434

Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů České republiky - KZPS - www.kzps.cz

Konfederace sdružuje právnické osoby za účelem koordinace a prosazování podnikatelských, zaměstnavatelských a profesních zájmů svých členů.

Praha - Nové Město, Václavské náměstí 831/21 - +420 222 324 985

Komora pro hospodářské styky se SNS - www.komorasns.cz

Poskytujeme na teritoriu zemí SNS informační podporu ekonomické spolupráce, poradenské služby včetně podpory obchodní činnosti do zemí SNS.

Praha - Vysočany, Freyova 82/27 - +420 266 721 812, +420 266 721 813

Asociace pro rozvoj infrastruktury - www.asociaceppp.cz

Asociace pro podporu projektů spolupráce veřejného a soukromého sektoru.

Praha - Nové Město, Národní 138/10 - +420 224 951 710

PETRSKÁ, a.s.

Zabýváme se obchodní činností.

Praha - Nové Město, Petrská 1168/29 - +420 222 809 205

Česká asociace franchisingu - www.czech-franchise.cz

Nezisková profesní organizace založená za účelem podpory rozvoje franchisingu, franchisorů a franchisantů. Sdružuje podnikatelské subjekty v oblasti franchisingu a malého a středního podnikání.

Praha - Nové Město, Těšnov 1163/5 - +420 222 513 691

ČESKO-AFGHÁNSKÁ SMÍŠENÁ OBCHODNÍ KOMORA V ČESKÉ REPUBLICE - www.obchodnikomora.cz

Posláním komory je podpora rozvoje obchodních vztahů mezi Českou republikou a Afghánistánem.

Praha - Nové Město, Myslíkova 173/25 - +420 724 630 777

Czech Irish Business and Cultural Association - www.cibca.cz

Snaha o rozšiřování a posilování obchodních i kulturních vztahů mezi Českou republikou a Irskem.

Praha - Malá Strana, Tržiště 366/13 - +420 257 199 621

Hospodáři Česká republika, o.s.

Podpora podnikatelské činnosti, zprostředkování komunikace mezi státní správou a podnikateli, pořádání akcí pro podnikatele.

Praha - Smíchov, Zborovská 1074/30 - +420 777 100 044 , +420 226 200 995

Česko - kubánská obchodní smíšená komora - www.kuba-komora.blogspot.cz

Práce na rozvoji vzájemné obchodní spolupráce mezi ČR a Kubou, navazování kontaktů mezi podniky a poskytování informací o obchodních příležitostech.

Praha - Holešovice, Tusarova 1564/57 - +420 251 109 310

Obvodní hospodářská komora v Praze 5 - www.praha5.ohkp.cz

Poskytování poradenství pro podnikání. Zajištění formulářů a tiskopisů. Nabídka odborných přednášek a seminářů. Prodej odborné literatury.

Praha - Smíchov, Preslova 2213/5 - +420 226 200 995

Obvodní hospodářská komora Prahy 10

Provoz obvodní hospodářské komory.

Praha - Michle, Na křivce 905/33 - +420 227 817 990

Sdružení pražských podnikatelů a živnostníků - www.sppz.cz

Vytváření podmínek pro dynamický rozvoj malého a středního podnikatelského stavu.

Praha - Nusle, Marie Cibulkové 394/19 - +420 733 669 180

Severská obchodní komora v České republice - www.nordicchamber.cz

Poskytuje podporu severským firmám podnikajících na českém trhu. Navazuje obchodní kontakty na území ČR. Informuje o obchodních příležitostech.

Praha - Nové Město, Václavské náměstí 1282/51 - +420 774 123 370 , +420 226 015 885

APL - Asociace lodního průmyslu - www.aplcz.cz

Neziskové, otevřené sdružení zástupců firem zabývajících se výrobou a prodejem lodí a lodního příslušenství.

Praha - Velká Chuchle, U závodiště 251/8 - +420 777 722 155 , +420 602 124 289

Česká-Středoasijská smíšená obchodní komora - www.csok.cz

Obchodní komora zajišťuje podporu obchodních a hospodářských styků, vyhledávání vhodných obchodních partnerů.

Praha - Nusle, Na Pankráci 332/14 - +420 246 011 200

Česko-bulharská obchodní komora - www.simex.cz

Zajišťování rozvoje obchodu mezi českými a bulharskými podnikatelskými subjekty, navazování kontaktů mezi podnikatelskými subjekty obou zemí.

Praha - Braník, Bezová 1658/1 - +420 244 062 453

Strana:  | 1 | 2 | | »»