Instituce a organizace

Přidat / editovat záznam

Atlasfirem.info Instituce a organizace

Archivy

Kluby, svazy a sdružení

Náboženství a církve

Neziskové organizace

Obecní úřady, samospráva

Obchodní a hospodářské komory

Pobytové sociální služby

Politické strany a hnutí

Státní úřady a instituce

Školy a výchovné instituce

Vědecké a výzkumné ústavy

Velvyslanectví, konzuláty

Zahraniční a mezinárodní instituce

Záchranářské organizace

Zdravotnická zařízení

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR

Svět Celá ČR Praha

Praha 1 Praha 2 Praha 3 Praha 4 Praha 5 Praha 6 Praha 7 Praha 8 Praha 9 Praha 10


Zobrazit pouze výsledky lokality "Praha"MŠ Paletka, Praha 5 - www.mspaletka.eu

Mateřská škola pro 100 dětí s cílem vytvářet vstřícné a estetické prostředí. Rozvoj výtvarného projevu dětí.

Praha - Stodůlky, Trávníčkova 1747/39 - +420 235 519 560

Spolek československých právníků Všehrd - www.vsehrd.cz

Pořádání přednášek, vzdělávacích a kulturních akcí.

Praha - Staré Město, náměstí Curieových 901/7 - +420 790 348 581 , +420 222 322 654

ARCHAIA Praha, o.p.s. - www.archaiapraha.cz

Archeologický výzkum a záchrana historických památek. Výchova a vzdělávání v oblasti archeologie a památkové péče.

Praha - Nové Město, Truhlářská 1119/20 - +420 224 317 913

MŠ Praha 5, Lohniského - www.skolka-barrandov.estranky.cz

Mateřská škola pro 112 dětí se specializuje na rozvoj jazykové výchovy. Vedeme výuku anglického jazyka, flétny nebo tance. Součástí je jídelna.

Praha - Hlubočepy, Lohniského 830/18 - +420 739 944 641 , +420 251 816 721

ASF Asociace Fantasy, z.s. - www.asf.cz

Nejstarší česká organizace zabývající se larpy. Hlavními naší činností je tvorba a podpora larpů, pořádání komunitních akcí, vedení projektu Fantasy vesnička a správa portálu LARP.cz. Organizujeme každoročně larp Zlenice a pražský fantasy ples.

Praha 4 - Krč, Horáčkova 929/10 - +420 603 778 999

MŠ Praha, U Nové školy - www.msdetskyusmev.cz

Pětitřídní mateřská škola rodinného typu pro 125 dětí s jídelnou a zahradou.

Praha - Vysočany, U nové školy 637/2 - +420 725 914 421 , +420 284 824 329

MŠ Praha 2, Šumavská - www.sumavska37.cz

Mateřská škola pro 104 dětí se školní jídelnou. Provozujeme speciální třídu pro děti s vadami řeči a třídu s rozšířenou výukou anglického jazyka.

Praha - Vinohrady, Šumavská 920/37 - +420 777 343 877 , +420 224 253 210

MŠ U Rybníčku Praha 20 - www.ms-urybnicku.pcsa.cz

Mateřská škola pro 130 dětí s jídelnou. Nabídka výuky anglického jazyka, podpora sportovních a výtvarných aktivit.

Praha - Horní Počernice, Křovinovo náměstí 115/1 - +420 739 510 302 , +420 281 920 308

MŠ Praha 4, Markušova - www.msmarkusova.cz

Mateřská škola pro 224 dětí s jídelnou. Program je zaměřen na přírodovědu a ekologii. Spolupracujeme s ekologickými organizacemi.

Praha - Chodov, Markušova 1556/16 + pobočka - +420 602 287 130 , +420 272 931 214

MŠ Jahodnice Praha 9 - www.msjahodnice.cz

Mateřská škola pro 133 dětí s jídelnou. Program podporuje lidovou tvořivost, zdravý životní styl a vztah k přírodě.

Praha - Kyje, Kostlivého 1218 + pobočka - +420 281 930 822

MŠ Praha 9, Satalice - www.materska-skola.cz/satalice

Mateřská škola pro 125 dětí s jídelnou zaměřená na hudební, estetický a tělesný rozvoj. Děti mohou navštěvovat výuku anglického jazyka a keramickou dílnu.

Praha - Satalice, U obory 385 - +420 286 852 423

MŠ Praha 9, Chodovická - www.ms-chodovicka.cz

Mateřská škola se čtrnácti třídami. Nabídka kroužků tance, angličtiny, hry na flétnu, plavání i keramiky.

Praha - Horní Počernice, Chodovická 1900/34 + pobočka - +420 739 809 227 , +420 281 922 738

MŠ Praha 6, Čínská - www.mscinska.cz

Mateřská škola pro 112 dětí ve 4 třídách s jídelnou. Napomáhání celkovému rozvoji dětské osobnosti, možnost výuky francouzského a anglického jazyka.

Praha - Dejvice, Čínská 1950/33 - +420 739 771 750 , +420 233 311 741

MŠ Praha 5, Podbělohorská - www.msklamovka.cz

Mateřská škola pro 112 dětí se školní jídelnou. Součástí je hudební, výtvarný, tělesný, keramický i anglický kroužek.

Praha - Smíchov, Podbělohorská 2185/1 - +420 721 417 540 , +420 257 220 167

Nadace českého kubismu - www.nck.cz

Obnova a ochrana kulturních památek, zejména architektonických staveb a užitného umění designerů první poloviny 20. století.

Praha - Josefov, Široká 36/5 + pobočky (2) - +420 777 250 040

MŠ Večerníček, Praha 13 - www.ms-vecernicek.estranky.cz

Mateřská škola pro 100 dětí s jídelnou a třídou s prodlouženým provozem. Program je zaměřený na přizpůsobení dětí rodinnému prostředí.

Praha - Stodůlky, Vlachova 1501/22 - +420 235 518 277, +420 235 518 278

MŠ Praha 3, Jeseniova 204 - www.materska-skola.cz/jeseniova204

Mateřská škola pro 112 dětí se školní jídelnou. K dispozici je kroužek angličtiny, sportovních her, keramiky, hry na flétnu i plavání.

Praha - Žižkov, Jeseniova 2686/204 - +420 777 366 491 , +420 271 772 056

MŠ Praha 3, Jeseniova 4,6 - www.materska-skola.cz/jeseniova

Provozujeme mateřskou školu pro 175 dětí s jídelnou. Program je zaměřený na rozvoj estetického vnímání a fyzickou i zdravotní kondici dětí.

Praha - Žižkov, Jeseniova 1680/4 - +420 222 716 407

MŠ Praha 4, Křejpského - www.materskaskola-krejpskeho.cz

Provoz pětitřídní mateřské školy pro 150 žáků s jídelnou. Nabízíme kroužek keramiky, logopedie, pohybu, angličtiny, plavání, atletiky či zpívání.

Praha - Chodov, Křejpského 1503/10 - +420 603 551 625 , +420 246 037 824

MŠ Praha 3, Jeseniova - www.materska-skola.cz/jeseniova98

Mateřská škola pro 100 dětí s věkově smíšenými třídami s jídelnou. Pořádáme zájezdová divadla a cirkus, celodenní a polodenní výlety, vánoční akce a další.

Praha - Žižkov, Jeseniova 2593/98 - +420 739 924 707 , +420 271 772 732

MŠ Praha 3, Vozová - www.materska-skola.cz/vozova5

Mateřská škola pro 157 dětí s jídelnou se zaměřuje na rozvoj estetického vnímání, respektování individuálních potřeb dítěte a spolupráci s rodinou.

Praha - Žižkov, Vozová 953/5 - +420 222 715 636, +420 222 721 259

Soukromá základní škola UNIVERZUM, s.r.o. - www.zsuniverzum.cz

Škola poskytuje základní vzdělání žákům od 1. do 9. třídy. Anglický jazyk je povinně vyučován od 1. třídy.

Praha - Střížkov, Českolipská 373/27 - +420 283 061 581

ZŠ a MŠ logopedická Praha 10 - www.logopedickaskola.cz

Základní škola pro 90 žáků zajišťuje výuku v rozsahu 1. - 5. ročníku žákům s různými vadami řeči a nabízí speciální logopedickou péči.

Praha - Vršovice, Moskevská 408/29 + pobočky (3) - +420 271 720 585, +420 271 721 601

Junior Achievement, o.p.s. - www.jacr.cz

Nabídka postgraduální výuky a vzdělávání.

Praha - Nové Město, Jindřišská 939/20 + pobočka - +420 221 088 940, +420 221 088 941

ZŠ a MŠ při Všeobecné fakultní nemocnici Praha - skolavfn.maweb.eu

Zajišťujeme kontinuitu výchovy a vzdělání žáka i po dobu jeho pobytu v nemocnici.

Praha - Nové Město, Ke Karlovu 455/2 - +420 224 967 699

Sdružení pro mimoškolní aktivity Palaestra - www.palaestra.ecn.cz

Provoz boxerského klubu pro děti ze sociálně slabých rodin. Zajišťování vzdělávacích aktivit a poradenství v sociální oblasti.

Praha - Nové Město, Trojanova 336/7 - +420 777 589 222

Centrum pro komunitní práci střední Čechy - www.cpkp.cz

Vzdělávání, podpora a posilování nestátních neziskových organizací. Podpora místně udržitelného rozvoje i regionálního rozvoje ČR.

Praha - Nové Město, Vodičkova 704/36 + pobočka - +420 251 560 776

Občanské sdružení Život a zdraví - www.zivotazdravi.cz

Pořádání přednášek a zdravotních programů za účelem dosažení vysoké úrovně tělesného, duševního a sociálního zdraví.

Praha - Vinohrady, Londýnská 623/30 - +420 736 630 875

Ochranná organizace autorská - Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl o.s. - www.ooas.cz

Zastupování zájmů autorů výtvarných děl, zastupující umělce a dědice při hromadné správě práv.

Praha - Nové Město, Žitná 1575/49 - +420 224 934 406

Tělovýchovná jednota KOVO, z.s. - www.tjkovo.cz

Provoz oddílu cyklistiky, cross country, aerobiku, hokejbalu, karate. Zahrnuje různé sportovní či fitness lekce jako cvičení s choreografií a posilováním apod.

Praha 10 - Strašnice, Nad kapličkou 3324/15 + pobočka - +420 602 278 050

Obvodní výbor SPMP ČR Praha 5

Sdružení zajišťuje pomoc mentálně postiženým žijících v domácí i ústavní péči a přispívá ke zlepšení jejich života.

Praha - Stodůlky, Kodymova 2525/2 - +420 604 908 837 , +420 251 627 808

GEMINI - www.gemini-praha.org

Nabídka víkendových a prázdninových sportovních pobytů na kolech, raftech a lyžích. Organizace kroužků fotografie, filmu či divadla.

Praha - Malá Strana, Kosárkovo nábřeží 554/2 - +420 606 466 296, +420 731 533 307

Curlingový club Letící kameny Praha - www.leticikameny.com

Organizování společensko-sportovních curlingových akcí a večerů pro firmy a další zájemce, včetně zajištění turnaje a občerstvení.

Praha - Strašnice, U hráze 271/25 - +420 605 863 072

Kwa Afrika

Zlepšování životních podmínek obyvatel rozvojových zemí zejména v Africe.

Praha - Čakovice, Schoellerova 37/43 - +420 608 607 605

ČESKO-AFGHÁNSKÁ SMÍŠENÁ OBCHODNÍ KOMORA V ČESKÉ REPUBLICE - www.obchodnikomora.cz

Posláním komory je podpora rozvoje obchodních vztahů mezi Českou republikou a Afghánistánem.

Praha - Nové Město, Myslíkova 173/25 - +420 724 630 777

MŠ Praha 9, Příborská - www.mspriborska.cz

Mateřská škola pro 140 dětí s jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky keramiky, tance, anglického jazyka, flétny, šachů a plavání.

Praha - Letňany, Příborská 514 - +420 606 427 774 , +420 286 922 325

Farnost Evangelické církve metodistické v Praze 10 - Strašnice - www.sites.google.com/site/ecmvilova

Pořádání bohoslužeb a duchovních setkání.

Praha - Strašnice, Vilová 512/26 + pobočka - +420 732 545 475, +420 739 244 887

Česká asociace transakční analýzy - www.ta-cata.cz

Vzdělávací, poradenská a psychoterapeutická činnost v oblasti transakční analýzy.

Praha - Nusle, Dačického 1099/17 - +420 222 521 068

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová - praha4.kdu.cz

Politická strana, která uznává základní význam práv a svobod, nezbytnost solidarity a zdůrazňuje význam občanského sdružení, svépomoci a samosprávy.

Praha - Braník, Vrbova 793/5 + pobočky (56) - +420 776 372 892

Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně, o.s. - www.dmoinfo.cz

Poskytování komplexních služeb lidem postiženým dětskou mozkovou obrnou a jejich rodinám.

Praha - Nové Město, Klimentská 1236/9 - +420 602 727 472 , +420 296 245 678

Svaz výrobců cementu České republiky - www.svcement.cz

Svaz sdružuje právnické osoby s činností ve výrobě cementu na území ČR. Zajišťuje činnost chodu sekretariátu svazu.

Praha - Radotín, K cementárně 1261/25 - +420 257 811 797

Svaz výrobců vápna České republiky - www.svvapno.cz

Podpora činnosti ve výrobě vápna a mletých a drcených cementů.

Praha - Radotín, K cementárně 1261/25 - +420 257 911 108

Svaz výrobců vlnitých lepenek

Podpora fyzických a právnických osob v oboru výroby vlnitých lepenek.

Praha - Nové Město, Národní 138/10 - +420 602 580 702 , +420 553 753 199

PETRSKÁ, a.s.

Zabýváme se obchodní činností.

Praha - Nové Město, Petrská 1168/29 - +420 222 809 205

Dětský a mateřský klub Kája a Pája - www.kajaapaja.cz

Soukromá mateřská škola. Mini školka je pro děti od 2 do 5 let, kurzy cvičení pro rodiče a děti od 0 do 3 let. Dále nabízíme výtvarné a pohybové kroužky pro předškoláky, kulturní pořady, tradiční akce, jednorázové kurzy, herna, občerstvení.

Praha - Vršovice, Kodaňská 436/17 - +420 725 112 747, +420 725 112 761

ČAAG - Česká asociace geofyziků, o.s. - www.caag.cz

Profesní sdružení odborníků pracujících v oboru geofyziky.

Praha - Nové Město, Albertov 2038/6 - +420 724 066 552 , +420 266 712 779

MŠ Praha 5, U Železničního mostu - www.mszelmost.cz

Provozujeme mateřskou školu pro 112 dětí s jídelnou. Zařizujeme dětem dostatek pohybu, odpočinek na lehátku v rámci psychohygieny.

Praha - Smíchov, U železničního mostu 2629/4 - +420 606 176 275 , +420 257 317 686

Česká asociace franchisingu - www.czech-franchise.cz

Nezisková profesní organizace založená za účelem podpory rozvoje franchisingu, franchisorů a franchisantů. Sdružuje podnikatelské subjekty v oblasti franchisingu a malého a středního podnikání.

Praha - Nové Město, Těšnov 1163/5 - +420 222 513 691

Místní skupina ČČK Prosek - www.cckprosek.cz

Poskytování dotovaných ozdravných klimatických pobytů pro děti s diagnózou asthma bronchiale, atopický ekzém a psoriáza.

Praha - Prosek, Jiřická 163/20 - +420 222 728 743

Strana:  «« | | 1 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 95 | | 97 | 98 | 99 | 100 |