Městská a obecní policie

Město Příbor

Město Příbor

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce. Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, podílí se na prevenci kriminality v obci.

Brzy otevírá (v 06:30)

Městská policie Kyjov

Městská policie Kyjov

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Její hlídková činnost se nesoustředí jen na město samotné, ale také na přilehlé zahrádkářské osady, vinohrady, garáže, čerpací stanice atd.

Město Moravská Třebová – Městská policie

Město Moravská Třebová – Městská policie

Činnost městské policie spočívá především v zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v rámci působnosti města.

Městská policie Litoměřice

Městská policie Litoměřice je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Městská policie Chrastava

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce.

Městská policie Osek

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní další úkoly stanovené zákonem. Je přímo podřízena starostce města.

Město Vítkov

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Městská policie Stříbro

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

Město Česká Kamenice

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:30)

Město Kunštát

Městská policie je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Město Vyškov

Dohled nad dodržováním veřejného pořádku a pravidel občanského soužití, dohled nad bezpečností a plynulostí provozu na pozemních komunikacích, odhalování přestupků či jiných správních deliktů, ukládání a vybírání pokut v blokovém řízení, obsluha ...

Město Letovice

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku, v současné době zde pracují 4 strážníci, nepřetržitý provoz není zajištěn. Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, dohlíží …

Město Újezd u Brna

Úkoly strážníků městské policie: přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku, dohlížejí na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, dohlížejí na dodržování pravidel občanského soužití, přispívají v rozsahu ...

Městská policie Praha

Městská policie Praha

Webové stránky www.Policie.CR slouží především jako online vzdělávací a informační projekt věnovaný Policie České republiky. Oficiální webové stránky Policie ČR jsou na adrese policie.cz. Cílem webových stránek Policie.CR je rozšiřovat povědomí o ...

Město Rájec - Jestřebí

Městská policie je orgánem obce, který plní úkoly při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku a plní také další úkoly podle zákona č. 553/1991 Sb. o obecní policii.

Městská policie Jindřichův Hradec

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku. Dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití a obecně závazných vyhlášek a nařízení.

Městská policie Vyšší Brod

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce. Dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití. Přispívá k ochraně osob a majetku, řeší výtržnosti, ukládá a vybírá blokové …

Městská policie Bohumín

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

Městská policie Lanškroun

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Také dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití. Zabývá se prevencí kriminality, dopravní problematikou a snaží se získávat poznatky k trestné činnosti. Pořádá besedy na základních ...

Městská policie Klášterec nad Ohří

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

Městská policie Karviná

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Přispívá k ochraně bezpečnosti osob a majetku, odhaluje přestupky a jiné správní delikty a dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití včetně dodržování obecně závazných vyhlášek a ...

Městská policie Chrudim

Dohlížíme na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku. Přispíváme k ochraně bezpečnosti osob a majetku. Odhalujeme přestupky a trestné činy. Ukládáme pokuty v blokovém řízení. Zajišťujeme bezpečnost a pořádek při mimořádných …

Městská policie Brno - Západ

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Kontroluje dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce. Dohlíží na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Dbá na dodržování pravidel občanského soužití.

Městská policie Český Krumlov

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Městská policie má na starosti potlačování kriminálních a sociálně-patologických jevů. Provozujeme městský kamerový systém a pořádáme akce pro děti.

Městská policie Hradec Králové

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Provádí odchyt zatoulaných psů. Dohlíží na odhazování odpadků, ničení veřejné zeleně, poškozování motorových vozidel a další. Zajišťuje pořádek …

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Městská policie Prostějov

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Přispíváme k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlížíme na dodržování pravidel občanského soužití, na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce.

Městská policie Kolín

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku. Dohlížíme na dodržování pravidel občanského soužití a obecně závazných vyhlášek a nařízení obce. Podílíme se na dohledu na bezpečnost a ...

Městská policie Hronov

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

Městská policie Kutná Hora

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob nebo majetku. Dále se podílí na prevenci kriminality ve městě, odhaluje správní delikty a přestupky nebo dohlíží na dodržování nařízení a obecně závazných …

Městská policie Police nad Metují

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

ZAVŘENO (Otevírá v 08:00)

Městská policie Rumburk

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku, dohlíží na dodržování obecně závazných právních předpisů, odhaluje přestupky a jiné správní delikty a upozorňuje fyzické i právnické osoby na zjištěné nedostatky. Zajišťuje pátrání po ...

Městská policie Jičín

Zajišťujeme ochranu a bezpečnost osob a majetku a dohlížíme na dodržování vyhlášek. Podílíme se na bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích. Odhalujeme přestupky a jiné správní delikty. Provádíme dohled nad dodržováním čistoty v obci. ...

Městská policie Havlíčkův Brod

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

Městská policie hl. m. Prahy - útvar psovodů

Městská policie zabezpečuje veřejný pořádek na území hlavního města Prahy. Přispívá k ochraně občanů a jejich majetku, kontroluje dodržování veřejných vyhlášek města, postihuje přestupky, dohlíží na bezpečnost dětí na přechodech pro chodce.

Městská policie Ostrava

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku. Řeší přestupky a protiprávní jednání pachatelů včetně jejich zadržení. Zabývá se ochranou bezpečnosti osob a majetku. Disponuje služebními psy i koňmi, vozy a technikou.

Statutární město České Budějovice

Statutární město České Budějovice

Městská policie České Budějovice je samostatný bezpečnostní orgán obce, který řeší na území města místní záležitosti veřejného pořádku, přispívá k ochraně života, zdraví a majetku osob. Hlavní náplní je pak dohled nad dodržováním zákonů a obecně závazných ...

Městská policie Nymburk

Přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce, na bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích. Podílí se na prevenci kriminality v obci, …

Město Semily

Městská policie je orgánem města a zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti města a plní další úkoly stanovené zákony, přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku, dohlíží nad dodržováním pravidel občanského soužití, v zákony ...

Městská policie Žatec

Obecní policie v České republice je orgánem obce, který zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku v rámci působnosti obce a plní další úkoly stanovené zákonem. Městská policie se velice intenzivně věnuje prevenci především u dětí a u seniorů, u nichž …

Městská policie Karlovy Vary

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

Městská policie Litovel

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

Městská policie Bystřice pod Hostýnem

Městská policie má na starosti místní záležitosti veřejného pořádku, dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití, odhaluje přestupky, uděluje pokuty a upozorňuje fyzické i právnické osoby na zjištěné nedostatky a podle konkrétní situace činí opatření k …

Městská policie Hlinsko

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

Městská policie Horažďovice

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

Městská policie Chabařovice

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

Městská policie Klobouky u Brna

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.

Městská policie Mnichovo Hradiště

Městská policie zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku.