Politické strany a hnutí

Politické hnutí Změna

Činnost politického hnutí. Hájíme veřejný zájem, jsme změna k lepšímu.

Starostové pro Liberecký kraj

Naším cílem je hájit a prosazovat zájmy obcí a měst, obyvatel kraje a neziskových organizací na jeho území.

Jirkov 21. století

Činnost regionální politické strany. Za hlavní cíl považujeme trvalý, všestranný rozvoj města Jirkova a jeho životního prostředí, odpovídající požadavkům moderní doby 21. století.

Česká pravice

Konzervativní politická strana prosazující sociální politiku a podporující snahy o zmírnění inflace a o dosažení vyrovnaného státního rozpočtu.

Klub angažovaných nestraníků

Provoz politického hnutí, které se věnuje zodpovědné účasti na veřejném politickém životě obcí, regionů a republiky.

Česká strana sociálně demokratická

Levicová politická strana se hlásí k myšlenkám a základním programovým cílům Socialistické internacionály a Evropské sociálně demokratické strany.

Moravané

Pořádání zasedání a poskytování informací o aktivitách politické strany.

Humanistická strana

Politická strana s převážnou účastí mladých lidí a vysokou účastí žen podporující přímou demokracii.

Občanská demokratická strana

Politická strana zakládající svůj program na principech osobní svobody, parlamentní demokracie a tržního hospodářství.

Komunistická strana Čech a Moravy

Politická strana, která se hlásí k hodnotám a tradicím levicového hnutí. Dlouhodobým programovým cílem je socialismus.

Strana zelených

Parlamentní strana přinášející do politiky témata v oblasti kvality života a životního prostředí. V čele strany působí předseda Mgr. Ondřej Liška.

Koruna Česká - monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska

Politická strana prosazující obnovení konstitučně monarchistické formy českého státu. Vyznáváme tradiční hodnoty vzešlé z křesťanských kořenů.

Národní prosperita

Činnost konzervativní strany respektující naše národní tradice a zdravé vlastenectví.

Pravý Blok

Jsme strana bojující za odvolatelnost politiků, nízké daně, minimalizaci byrokracie, spravedlivou justici, referenda a přímou demokracii.

Strana demokratického socialismu

Levicová politická strana kladoucí důraz na odpovědnost za budoucnost a podporující přímou demokracii.

Mladí sociální demokraté

Provozujeme mládežnickou, samostatnou a nezávislou organizaci sociálně demokratické orientace. Pořádáme akce a semináře v ČR i zahraničí.

Křesťanská a demokratická unie - Československá strana lidová

Politická strana, která uznává základní význam práv a svobod, nezbytnost solidarity a zdůrazňuje význam občanského sdružení, svépomoci a samosprávy.

Tábor 2020

Politické hnutí angažující se převážně na komunální úrovni.

Hnutí za přímou demokracii

Snaha o uzákonění práva občanů České republiky na iniciativu a závazné referendum na místní i celostátní úrovni, propagace přímé demokracie.

Věci veřejné

Politická strana, která staví na přímé demokracii a vychází ze spolupráce se samotnými občany.

SNK Evropští demokraté

Podpora rozvoje vzdělání, liberalizace pracovního trhu, systémových reforem a boje proti korupci.