Univerzita Pardubice

Přidat / editovat záznam

Atlasfirem.info Instituce a organizace Školy a výchovné instituce Vysoké školy Univerzita Pardubice


Zobrazit pouze výsledky lokality "Česká republika"Fakulta chemicko-technologická - www.upce.cz/fcht

Fakulta nabízí bakalářské a magisterské studijní programy z oblasti speciálních chemicko-biologických oborů, polygrafie, chemického a procesního inženýrství a chemie a technologie potravin.

Pardubice - Polabiny, Studentská 573 + pobočky (14) - +420 466 037 294

Dopravní fakulta Jana Pernera - www.upce.cz/dfjp

Fakulta nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy z oblasti dopravních technologií a spojů, dopravního inženýrství, dopravních prostředků a infrastruktury a technologií a managementu v dopravě a telekomunikacích.

Pardubice - Polabiny, Studentská 95 + pobočky (12) - +420 466 036 509

Fakulta filozofická - www.upce.cz/ff

Fakulta nabízí bakalářské a magisterské studijní programy z oblasti specializace v pedagogice, humanitních studií, historických věd, sociologie, filozofie a učitelství pro základní školy.

Pardubice - Polabiny, Studentská 84 + pobočky (8) - +420 466 036 226

Fakulta ekonomicko-správní - www.upce.cz/fes

Fakulta nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v oblasti systémového inženýrství a informatiky, veřejné správy, ekonomiky a managementu.

Pardubice - Polabiny, Studentská 84 + pobočky (6) - +420 466 036 512

Fakulta restaurování - www.upce.cz/fr

Fakulta nabízí studium v oboru výtvarných umění se zaměřením na konzervaci a restaurování památek. Cílem je připravit odborníky řemeslně zdatné a vzdělané v oblasti výtvarného a užitého umění i historie umění.

Litomyšl - město, Jiráskova 3 + pobočky (2) - +420 466 036 590

Univerzita Pardubice - www.upce.cz

Nabídka studia na dvou vysokoškolských ústavech a sedmi fakultách filozofického, humanitního, dopravního, ekonomického, chemickotechnologického, elektrotechnického a restaurátorského zaměření.

Pardubice - Polabiny, Studentská 95 + pobočky (3) - +420 466 036 111

Fakulta elektrotechniky a informatiky - www.upce.cz/fei/index.html

Fakulta zajišťuje výuku bakalářských a magisterských programů informační technologie a elektrotechnika a informatika.

Pardubice - Polabiny, Studentská 95 + pobočky (5) - +420 466 036 792

Fakulta zdravotnických studií - www.upce.cz/fzs/kontakty.html

Fakulta nabízí bakalářské studium v oblasti ošetřovatelství a vzdělání všeobecných sester a porodních asistentek.

Pardubice - Pardubičky, Průmyslová 395 + pobočky (4) - +420 466 037 728

Vzdělávací a informační pracoviště Praha Dopravní fakulty Jana Pernera - www.upce.cz/dfjp/vip.html

Pracoviště zajišťuje výuku v oblasti dopravního managementu, marketingu a logistiky, technologie a řízení dopravy a provozní spolehlivosti dopravních prostředků a infrastruktury.

Praha - Karlín, Pod výtopnou 367/2 - +420 466 036 673