Dětské domovy

Přidat / editovat záznam

Atlasfirem.info Instituce a organizace Školy a výchovné instituce Dětské domovy

Diagnostické ústavy


Zobrazit pouze výsledky lokality "Česká republika"Základní škola, Dětský domov a Školní jídelna Litovel - www.zsaddlitovel.cz/

Adresa ředitelství a školy Palackého 938, Litovel. ZŠ pro žáky s mentálním postižením, praktická a speciální ZŠ. Stravování v jídelně pro žáky i veřejnost.

Litovel, Husova 652/7 - +420 585 341 394, +420 585 342 178

Výchovný ústav, střední škola a školní jídelna, Obořiště 1 - www.vychovnyustavoboriste.cz

Školské zařízení zabezpečující výkon ústavní a ochranné výchovy. Základním cílem a posláním Výchovného ústavu je vytvářet optimální podmínky pro náhradní výchovnou péči dítěte, v zájmu jeho zdravého vývoje, řádné výchovy a vzdělávání. Je kladen důraz na ...

Obořiště 1 - +420 318 586 025 , +420 318 586 409

Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené - www.sluchpostcb.cz

Do dětského domova přichází děti ve věku od 3 let na základě soudem vydaného předběžného opatření nebo nařízené ústavní výchovy. Kapacita dětského domova je 24 dětí od 3 do 18 let ve třech rodinných skupinách. Vedení každé skupiny je zajištěno 2 pedagogickými …

České Budějovice - České Budějovice 3, Riegrova 1812/1 + pobočka - +420 387 022 922

Dětské centrum Domeček - www.ddpd3.cz

Dětský domov s kapacitou 121 míst pro děti do 3 let zajišťuje výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům.

Ostrava - Zábřeh, Jedličkova 1025/5 + pobočka - +420 595 705 301, +420 595 705 302

Dětský domov, ZŠ a střední škola Duchcov - www.ddzsduchcov.cz

Zajišťuje zaopatření dětem ve věku od 3 do 18 let nebo do ukončení přípravy na povolání. Zahrnuje výchovnou, hmotnou a sociální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou být vychovávány ve vlastní rodině. O nařízení ústavní výchovy rozhoduje soud.

Duchcov, Hrdlovská 343/31 + pobočky (2) - +420 417 835 346

Dětský domov Aš - www.detskydomov-as.cz

Zajištění péče, výchovy a volnočasových aktivit opuštěným dětem a sirotkům.

Aš, Na Vrchu 1207/26 - +420 724 803 489 , +420 351 011 091

ZŠ, Praktická škola a Dětský domov, Brno, Vídeňská - www.videnska.cz

Provozujeme dětský domov. Děti jsou rozděleny do tří skupin. Každá skupina obývá jeden byt. Byty jsou barevně rozlišeny a jejich prostorové členění je podobné běžné bytové jednotce 4+1, jeho součástí je i zázemí pro vychovatele. V suterénu je umístěna ...

Brno - Štýřice, Jílová 119/13 + pobočky (3) - +420 543 248 940

Dětský domov Charlotty Masarykové - www.ddzbraslav.cz

Provoz dětského domova pro děti od 1 do 3 let, ojediněle do 6 let, s kapacitou 40 míst.

Praha - Zbraslav, U Včely 176 - +420 257 920 303

Dětský domov a Školní jídelna Praha-Klánovice - www.ddklanovice.cz

Dětský domov rodinného typu pro děti ve věku od 3 do 18 let. Provoz zařízení pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže.

Praha - Klánovice, Smržovská 77 - +420 281 962 127

Dětský domov Boskovice - www.ddboskovice.cz

Zajišťování výchovy a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům. Pořádáme plno volnočasových a vzdělávacích aktivity dětí.

Boskovice, Štefanikova 2344/2b - +420 516 453 662

Dětský domov a ZŠ Hamr na Jezeře - mujweb.cz/dvu_hamr/

Zajištění výchovy a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům.

Hamr na Jezeře, Školní 89 - +420 487 829 670

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, ZŠ a školní jídelna, Brno - www.ddubrno.cz

Provoz diagnostického zařízení pro první kontakt s dětmi s nařízenou ústavní výchovou.

Brno - Pisárky, Hlinky 55/140 + pobočky (2) - +420 543 420 751, +420 543 420 752

Chovánek-dětské centrum rodinného typu - www.chovanek.cz

Provoz dětského centra pro děti od 0 do 18 let. Poskytování všestranné péče dětem, jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí.

Brno - Bystrc, Vejrostova 1361/8 - +420 543 210 409, +420 543 210 410

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče a ZŠ Hradec Králové - www.ddu-hk.cz

Zajišťování psychologického a pedagogického komplexního vyšetření dětí od zahájení povinné školní docházky do ukončení povinné školní docházky.

Hradec Králové - Plotiště nad Labem, Říčařova 277/10 - +420 495 211 809, +420 737 819 317

Dětský domov, mateřská škola a školní jídelna, Broumov, třída Masarykova 246 - www.ddbroumov.cz - www.facebook.com/ddbroumov

Cílovou skupinou jsou děti ohrožené na zdraví či výchově zpravidla ve věku od 3 – 18 let. Vzhledem k odborně vzdělanému personálu (speciálně pedagogické a zdravotnické vzdělání), materiálnímu zabezpečení a dlouholetým zkušenostem jsme schopni přijmout i dítě …

Broumov, třída Masarykova 246 + pobočka - +420 491 523 591

Dětský domov Hodonín u Kunštátu - www.ddhodoninukunstatu.cz

Zajištění ústavní péče pro děti, u kterých byla zanedbána výchova, výživa. Kapacita domova je 24 dětí a jsou rozděleny do tří rodinných skupin.

Hodonín 48 - +420 516 463 922, +420 516 463 922

Dětský domov Znojmo - www.ddznojmo.cz

Poskytování ústavní výchovy a péče o děti a dospívající. Zajišťujeme vzdělání, materiální zabezpečení a kulturní, sportovní i zájmové vyžití.

Znojmo, Hakenova 716/18 - +420 515 224 486, +420 515 224 506

Dětský domov a Školní jídelna Praha 9 - Dolní Počernice - www.dddp.vyjimecny.cz

Zajištění komplexní péče o děti s nařízenou ústavní výchovou nebo předběžným opatřením z důvodu nekompetence rodičů.

Praha - Dolní Počernice, Národních hrdinů 1 - +420 281 930 129, +420 281 930 129

Dětský domov a Školní jídelna, Zvíkovské Podhradí - www.ddzvikov.com

Provoz dětského domova rodinného typu poskytujícího náhradní domov dětem a mládeži. Zúčastňujeme se pravidelně výtvarných soutěží a dramatických soutěží.

Zvíkovské Podhradí 42 - +420 382 285 662, +420 382 285 720

Radost - dětský domov, o.p.s. - www.radost-ops.cz

Provoz dětského domova rodinného typu. Zabýváme se zprostředkováním kontaktu se společenským prostředím, výchovnou, vzdělávací a aktivizační činností.

Praha - Dolní Měcholupy, Čs. tankistů 277/11 - +420 274 775 200, +420 722 805 757

Dětské centrum Kyjov - www.dckyjov.cz

Poskytování terapeutické, rehabilitační a poradenské péče v oblasti zdravotní, výchovné a sociální.

Kyjov, Strážovská 965/2 - +420 518 601 390, +420 518 601 392

Dětský domov a školní jídelna Nechanice - www.detskydomov-skolnijidelna-nechanice.wbs.cz

Nabídka služeb dětského domova rodinného typu zajišťujícího náhradní rodinnou péči. Kapacita je 48 dětí v šesti rodinných skupinách.

Nechanice, Hrádecká 267 - +420 495 441 213

Dětský domov Cheb a Horní Slavkov - www.ddslavkov.wz.cz

Jsme krajské výchovné zařízení, zajišťující výchovu či hmotnou a sociální péči mládeže, převážně s normálním duševním vývojem.

Horní Slavkov, Dlouhá 634/12 + pobočka - +420 739 322 356 , +420 352 688 438

Dětský domov Dagmar, Brno - www.dddagmar.cz

Zajišťujeme ústavní výchovu, ochrannou výchovu a předběžné opatření o náhradní výchovnou péči nezletilým osobám ve věku od 3 do 18 let.

Brno - Žabovřesky, Zeleného 825/51 - +420 541 212 627, +420 541 235 510

Dětský diagnostický ústav, středisko výchovné péče, ZŠ a MŠ Liberec - www.ddu-liberec.cz

Provoz dětského diagnostického zařízení.

Liberec - Perštýn, U Opatrovny 444/3 - +420 485 341 102, +420 485 341 117

Dětský domov, ZŠ a školní jídelna Dolní Lánov - www.ddlanov.cz

Dětský domov zajišťuje výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům.

Dolní Lánov 240 - +420 499 522 209

Dětský domov, ZŠ a MŠ Krompach - www.ddkrompach.cz

Dětský domov zajišťuje výchovu a vzdělání opuštěným dětem.

Krompach 47 - +420 487 754 138

Dětský domov a ZŠ Radenín - www.detsky-domov-radenin.cz

Dětský domov zřízený pro výchovu dětí s nařízenou ústavní a ochrannou výchovou.

Radenín 1 - +420 381 298 041, +420 381 298 333

Dětský domov, Tišnov - www.ddtisnov.ic.cz

Dětský domov poskytuje všestrannou péči dětem, jimž nelze zajistit řádnou péči v rodinném prostředí.

Tišnov, Purkyňova 1685 - +420 549 410 205, +420 739 037 757

Dětský domov, ZŠ a školní jídelna Vrchlabí, Al. Jiráska

Vzdělávání a výchovná péče pro děti se závažnými poruchami chování ve věku do ukončení povinné školní docházky.

Vrchlabí, Al. Jiráska 617 - +420 499 421 173

Dětský diagnostický ústav a ZŠ Praha 4 - www.ddu-praha.cz

Provoz dětského diagnostického zařízení se zaměřením na ústavní nebo ochrannou výchovu a preventivně výchovnou péči.

Praha - Michle, U Michelského lesa 222 - +420 241 721 948, +420 241 724 245

Diagnostický ústav pro mládež Praha 2

Provoz diagnostického ústavu pro chlapce ve věku 15 - 18 let.

Praha - Nové Město, Lublaňská 1724/33 - +420 224 262 505, +420 224 262 506

Dětský domov, Potštejn - www.ddpotstejn.cz

Provoz dětského domova. Poskytování péče dětem s nařízenou ústavní výchovou. Zajišťování výchovného prostředí a bezpečného zázemí.

Potštejn, Českých bratří 141 - +420 494 546 565, +420 601 394 958

Dětský domov a školní jídelna Sedloňov - www.ddsedlonov.cz

Dětský domov pro opuštěné děti a sirotky ve věku od 3 do 26 let. K dispozici je keramická dílna, rybářský, vodácký, fotografický a včelařský kroužek.

Sedloňov 153 - +420 736 752 180 , +420 494 660 379

Dětský domov a školní jídelna Vrchlabí - www.ddvrchlabi.wz.cz

Dětský domov zajišťuje výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům od 3 do 18 let věku. Celková kapacita je 24 dětí.

Vrchlabí, Žižkova 497 - +420 499 421 516, +420 499 692 493

Dětský domov se školou, ZŠ a školní jídelna Horní Maršov - www.ddshornimarsov.estranky.cz

Dětský domov se školou zajišťuje výchovu a vzdělání opuštěným dětem a sirotkům. Naleznete u nás jídelnu, společenskou místnost, počítačovou učebnu.

Horní Maršov-Temný Důl 16 - +420 499 874 115, +420 603 575 291

PhDr. Lumír Weinhold

Provoz dětského domova.

Nemyšl-Úraz 1 - +420 381 286 186

Dětský domov a Školní jídelna Boršov nad Vltavou - www.ddborsov.cz

Zajištění péče, výchovy a volnočasových aktivit opuštěným dětem a sirotkům.

Boršov nad Vltavou - Poříčí, Na Planýrce 168 - +420 387 250 210, +420 602 738 891

Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče a ZŠ Homole - www.dduhomole.cz

Provoz diagnostického zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy dětí a mládeže.

Homole 90 + pobočka - +420 387 203 490, +420 387 203 491

Dětský domov, ZŠ, Školní jídelna a Školní družina Volyně - www.ddssvolyne.cz

Poskytování ubytování, výchovy a vzdělávání všem dětem, které z rozhodnutí soudu musí být umístěny mimo vlastní rodinu.

Volyně, Školní 319 - +420 733 184 576 , +420 383 372 494

Krajský dětský domov pro děti do 3 let - www.dd-karlovarsky.cz

Poskytujeme ústavní a výchovnou zdravotní péči dětem od narození do tří let věku (v případě sourozeneckých vztahů do šesti let věku).

Karlovy Vary, Zítkova 1267/4 - +420 353 300 301, +420 733 128 138

Dětské centrum Sluníčko Liberec - www.kuliberec.cz

Poskytujeme komplexní zdravotně-sociální a výchovnou péči dětem od narození do tří let věku.

Liberec - Starý Harcov, Pekárkova 572/5 - +420 485 105 690

Dětský domov Semily - www.dd-semily.cz

Dětský domov nabízí útočiště opuštěným dětem a sirotkům. Pořádáme soutěže, hry a další společenský a kulturní akce.

Semily, Nad Školami 480 - +420 736 536 157 , +420 481 622 514

Dětský domov Frýdlant - www.ddfrydlant.cz

Zajišťujeme péči, výchovu a volnočasové aktivity opuštěným dětem a sirotkům.

Frýdlant - Větrov, Vrchlického 3005 - +420 482 312 033, +420 482 312 108

Dětský domov, Jablonné v Podještědí - www.ddjablonnevp.cz

Zajišťování výchovné, vzdělávací, sociální a materiální péče dětem. Pravidelné pořádání volnočasových aktivit. Jedná se o olympiádu dětských domovů ČR.

Jablonné v Podještědí-Zámecká 1 - +420 606 757 383, +420 724 505 855

Dětský domov Česká Lípa - www.ddcl.webgarden.cz

Zajišťování výchovné, vzdělávací, sociální a materiální péče dětem.

Česká Lípa, Mariánská 570/54 - +420 487 825 109

Dětský domov Jablonec nad Nisou

Zajišťování výchovy a péče o opuštěné děti a sirotky.

Jablonec nad Nisou, Pasecká 2590/20 + pobočka - +420 739 631 711 , +420 483 711 707

Dětský domov Dubá - Deštná

Dětský domov nabízí útočiště opuštěným dětem a sirotkům.

Dubá-Deštná 6 - +420 487 870 221

Dětský domov, Mikulov - www.dd.mikulov.eu

Zabýváme se výchovou dětí s nařízenou ústavní výchovou. Pořádáme výlety, turistické srazy, zahraniční pobyty i pobyty na horách, společenské plesy.

Mikulov, Nádražní 974/26 - +420 519 512 376

Dětský domov Husita, o.p.s. - www.detskydomovhusita.cz

Péče o výchovu i vzdělání dětí a mládeže.

Dubenec 22 - +420 723 206 505 , +420 318 611 213

Strana:  | 1 | 2 | 3 | | »»