Speciální mateřské školy

MŠ speciální Semily

Speciální mateřská škola pro 38 dětí s jídelnou. Nabídka pohybových, výtvarných a jazykových kroužků.

MŠ Praha 6, Laudova

Mateřská škola s jídelnou a se dvěma běžnými smíšenými třídami, ve kterých integrujeme děti s vývojovými vadami, poruchami chování a vadami řeči.

SŠ, ZŠ a MŠ Praha 10, Chotouňská

Mateřská škola při Fakultní nemocnici Královské Vinohrady pro 20 dětí s jídelnou.

Soukromá MŠ, ZŠ a střední škola Slunce Stochov, o.p.s.

Soukromá mateřská škola s kapacitou 50 dětí integruje děti se speciálními potřebami.

MŠ Sovička Česká Lípa

Mateřská škola určena pro děti s vadami řeči s kapacitou 175 dětí s jídelnou.

MŠ Sloupno

Mateřská škola pro 58 dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. K dispozici je jídelna, kroužek juda, jógy, angličtiny, výtvarné výchovy.

MŠ speciální, ZŠ praktická a speciální Praha 9, Litvínovská

Mateřská škola pro 76 žáků se somatickými a logopedickými vadami. Věnujeme se dětem se sníženou imunitou, s psychickými i výchovnými problémy.

MŠ, ZŠ a Praktická škola, Trutnov

Speciální mateřská škola pro 26 dětí s jídelnou. Vedeme dvě speciální třídy. Účastníme terapií, divadelních představení, koncertů nebo výstav.

Jedličkův ústav, MŠ, ZŠ a Střední škola

Provoz speciální mateřské školy pro děti s poruchami řeči a tělesným handicapem s kapacitou 30 dětí.

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s.r.o.

Mateřská škola pro 22 dětí s různým stupněm mentálního deficitu. Součástí je výdejna.

Střední škola a Mateřská škola Aloyse Klara

Provoz speciální mateřské školy. Přijímáme děti se speciálními potřebami v oblasti zraku, vad řeči, kombinovaných vad a vzácných metabolických poruch.

MŠ Písnička, Krupka

Provozujeme mateřskou školu pro 100 dětí zaměřenou na integraci dětí s postižením. K dispozici je jídelna, zahrada se vzrostlými stromy, jehličnany, s keři a hracími prvky. Pořádáme výlety, exkurze, besídky a podobně. Nabízíme plavecké kurzy. Zabýváme se ...

ZAVŘENO (Otevírá Út 06:00)

MŠ speciální, Ústí nad Labem

MŠ speciální, Ústí nad Labem

Speciální mateřská škola pro 51 dětí s jídelnou. Školka se věnuje péči o zdravotně znevýhodněné děti. Vhodné pro děti s dermorespiračním syndromem, astmatem, atopickým ekzémem, juvenilní artritidou, chronickým onemocněním ledvin a srdce a s dalšími vadami či …

ZAVŘENO (Otevírá Út 06:00)

Speciální MŠ Sluníčko, Praha 5

Provozujeme šestitřídní mateřskou školu pro 74 dětí od 3 do 8 let se zdravotním postižením a všestranné pedagogické centrum. Součástí je i jídelna. Nabízíme hippoterapii, ozdravné pobyty, výtvarný a hudební kroužek, pohybové hry či keramiku.

MŠ Krnov, Karla Čapka

Provozujeme mateřskou školu pro 120 dětí s jídelnou. Zaměřujeme se především na logopedickou péči. Nabízíme taneční, hudební a keramický kroužek. Zabýváme se výukou hry na flétnu a jízdy na lyžích. Pořádáme výlety, besídky, exkurze a podobně.

MŠ Chrudim 3, Svatopluka Čecha

Provozujeme mateřskou školu s celkovou kapacitou 135 míst. K dispozici je školní jídelna. Součástí školy jsou speciální třídy pro zdravotně oslabené a postižené děti. Pro děti zajišťujeme canisterapii, muzikoterapii, výuku plavání a anglického jazyka. Možnost …

ZAVŘENO (Otevírá Út 06:30)

Mateřská škola Olomouc, Blanická

Provozujeme mateřskou školu s jídelnou pro 15 dětí s mentálním postižením, poruchami komunikace a chování či poruchami sociability. Pořádáme zájmové kroužky, výlety, tématické dny či sportovní a jiné soutěže.

ZAVŘENO (Otevírá Út 06:30)

Dětský domov a Mateřská škola speciální Beroun

Speciální mateřská škola pro 18 dětí, dětský domov a speciální pedagogické centrum poskytují péči, výchovu a vzdělání klientům se zdravotním postižením.

MŠ speciální Kladno, Moskevská

Provozujeme speciální dvoutřídní mateřskou školu pro 30 dětí s očními vadami - strabismus či amblyopie. Součástí je jídelna. Provádíme pleoptická i ortoptická cvičení. Vyučujeme plavání a anglický jazyk. Nabízíme výtvarné i keramické dílny. Pořádáme školy v …

MŠ speciální Žatec, Studentská

Provozujeme speciální bezbariérovou mateřskou školu pro děti s více vadami s kapacitou 50 dětí a jídelnou. Provádíme canisterapii a hipoterapii. K dispozici je zahrada s dřevěnými herními prvky, kolotočem, houpačkami, skluzavkou, pískovištěm a tabulí na ...

MŠ Žatec, Bratří Čapků

Mateřská škola pro 195 dětí se speciálními třídami pro zdravotně postižené s jídelnou. Součástí je keramický, pěvecký i taneční kroužek.

ZAVŘENO (Otevírá Út 06:00)

Mateřská škola se zdravotnickou péčí, s.r.o.

Provoz soukromé mateřské školy pro 84 dětí s možností začlenit alergické, oslabené či nemocné děti do vzdělávacího procesu. Ve školce je k dispozici jídelna s nabídkou dopoledních a odpoledních svačin včetně oběda. Pořádáme besídky či výlety do přírody i za …

MŠ Milíčův dům, Praha 3

Mateřská škola pro 68 dětí s jídelnou. Zajištění péče pro děti vyžadující speciální přístup. Součástí je výtvarný, keramický i jazykový kroužek. Zařazujeme každodenní pobyt v tělocvičně nebo na terase. Pořádáme divadelní představení, masopust, besídky, ...

ZAVŘENO (Otevírá Út 07:00)

MŠ logopedická Ostrava

Mateřská škola pro 60 dětí zaměřená na péči o děti s vadami řeči a integraci dětí s kombinovanými vadami a autismem. K dispozici je školní jídelna. Poskytujeme individuální logopedickou péči, relaxační cvičení s prvky jógy a overbally, rozvíjení grafomotoriky …

ZAVŘENO (Otevírá Út 06:00)

MŠ Klíček, Karviná - Hranice

Logopedická mateřská škola pro 70 dětí se školní jídelnou. Mateřská škola poskytuje dětem velké prostory pro hry, různé činnosti i odpočinek. Každá třída má svou šatnu, sociální zařízení a speciálně pedagogickou pracovnu pro individuální práci. Mateřská škola …

ZAVŘENO (Otevírá Út 06:00)

MŠ speciální Slaný

Mateřská škola pro 35 dětí s vadami řeči a kombinovaným postižením. Poskytujeme denní logopedickou péči. Součástí školy je zahrada.

ZAVŘENO (Otevírá Út 06:30)

MŠ speciální Mladá Boleslav, Šmilovského

Speciální mateřská škola pro 52 dětí s jídelnou. Školka je zřízena pro děti s různými hadicapy ve věku od tří do sedmi let. Nabízíme logopedickou péči, speciální cvičení a individuální výchovu. Spolupracujeme s odborníky. Zajišťujeme výlety, plavání či ...

Mateřská škola Klubíčko Tlumačov, s.r.o.

Provoz soukromé mateřské školy. Výchova a vzdělávání dětí s kombinovaným postižením, autismem, vadami řeči a dalšími handicapy.

ZAVŘENO (Otevírá Út 07:00)

MŠ speciální Příbram, Hradební

Mateřská škola pro 36 dětí. Předškolní vzdělávání dětí s mentálním postižením, s vadami řeči, se smyslovými vadami, s tělesným postižením a autismem.

ZAVŘENO (Otevírá Út 06:30)

MŠ speciální, Demosthenes, o.p.s.

Speciální mateřská škola pro 36 dětí. Nabídka specifických pedagogických činností zaměřených na rozvoj osobnosti a podporu vzdělávání lidí se zdravotním postižením za účelem vhodné integrace. Poskytujeme diagnostiku a terapii.

MŠ Eliška, Opava

Mateřská škola pro 72 dětí s jídelnou. Zajištění předškolního vzdělávání se zaměřením na zrakové postižení a na vady řeči. Provádění logopedické a pleoptické péče včetně muzikoterapie, hipoterapie, hydroterapie či canisterapie. Nabízíme pro děti saunování v …

MŠ speciální, Louny

Provozujeme speciální mateřskou školu se čtyřmi třídami s kapacitou 56 dětí s více vadami. K dispozici je školní jídelna či kneippova rehabilitační místnost. Provádíme fyzioterapie, logopedii a míčkovou facilitaci. Nabízíme kurzy plavání, keramický kroužek či …

MŠ speciální Ústí nad Labem, Štefánikova

Provozujeme speciální mateřskou školu pro 37 dětí s kuchyní a jídelnou. Disponujeme zahradou s altánkem a nábytkem, dvěma pískovišti, domečkem, skluzavkou, houpačkou a trampolínou. Zaměřujeme se na zrakové postižené či hyperaktivní děti. K režimu dne patří ...

Montessori Zlín s.r.o.

Základní škola a mateřská škola Motýlek. Mateřská školka rozvíjí inteligenci dětí a uspokojuje jejich touhu po objevování pomocí pomůcek Montessori. Zahrnuje školičku (pro děti 18 měsíců až 3 roky). Zajišťujeme kroužek anglického jazyka, folklorní ...

Sunny Canadian International School - Mateřská škola

Provozujeme anglickou školku pro děti od 2 do 6 let, základní školu a školní družinu s nabídkou zájmových kroužků. Vyučujeme formou hry. Nabízíme česko-anglický vzdělávací program. Pořádáme tématické výlety. Vyznačujeme se širokou nabídkou mimoškolních ...

ZAVŘENO (Otevírá Út 08:00)