Státní mateřské školy

Mateřská škola Vrbno pod Pradědem

Mateřská škola Vrbno pod Pradědem

Mateřská škola pro 84 dětí s jídelnou. V rámci realizace ŠVP využíváme ročních období, tradic, společenských událostí, svátků a dalších. Plně respektujeme RVP a je do něj integrována výuka anglického jazyka, logopedická péče, hra na flétnu, práce s PC, ...

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

Mateřská škola Kohoutova 6

Mateřská škola Kohoutova 6

Mateřská škola pro 75 dětí, které jsou rozděleny do třech věkově smíšených tříd – Květinek, Motýlků a Sluníček s jídelnou a prostornou zahradou pro dětské aktivity. Pro děti zajišťujeme také předplavecký výcvik a kroužky keramiky, angličtiny a aerobiku pod ...

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

Tadeáškovy jesličky

Tadeáškovy jesličky

Provozujeme jesle s nabídkou: kočárkové hlídání, hodinové hlídání i celodenní, svoz i rozvoz samozřejmostí. Personál je složený pouze ze zdravotnického personálu. Dochází k nám dentální hygienistka, fyzioterapeutka a další. Víkendy a svátky možno po domluvě.

Mateřská škola Lužec nad Vltavou

Mateřská škola v Lužci nad Vltavou, předškolní zařízení pro 80 dětí. Organizace dne v MŠ, vzdělávání, fotogalerie, školní jídelna, kontakty.

Lužec nad Vltavou
Anglická  školička  Step-by-Step

Anglická školička Step-by-Step

Jazykové kurzy pro děti a teenagery vyučujeme novou metodou Playschool. Jazykové kurzy pro děti a teenagery v odpoledních hodinách, soukromé lekce i zkoušky, překlady a tlumočení, výuka v příjemné a rodinné atmosféře v centru města.

Brzy otevírá (v 08:00)

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Speciální základní škola a Mateřská škola Kladno

Škola sdružuje základní školu, základní školu speciální, mateřskou školu, školní družinu, školní stravovnu a výdejnu. Žáky naší školy jsou děti se souběžným postižením více vadami – lehká, středně těžká a těžká mentální retardace spojená s tělesnou, zrakovou, …

Základní škola a Mateřská škola, Brno, Staňkova 14, příspěvková organizace

Základní škola pro 250 žáků a mateřská škola pro 100 dětí s družinou a jídelnou. Možnost sportovního vyžití pro žáky.

Základní škola a Mateřská škola, Česká Lípa, Jižní 1903, příspěvková organizace

V naší škole usilujeme o to, aby žáci v průběhu devítileté školní docházky získali kvalitní základy moderního všeobecného vzdělání a mohli dále pokračovat ve svém vzdělávání, dorozumívat se s lidmi a uplatnit se v životě. Škola má vlastní jídelnu, školní ...

Mateřská škola PALETKA

Celá MŠ je dvoupodlažní, má čtyři prostorné, nedělené třídy s příslušenstvím, školní kuchyni, prádelnu a velkou zahradu. Naším cílem je vytvářet vstřícné a estetické prostředí, které má vliv na pohodu všech, kterých se týká. Na základě citových prožitků ...

Základní škola a Mateřská škola, Hejnice, okres Liberec, příspěvková organizace

Součástí areálu mateřské školy je i rozlehlý park. Je umístěna ve dvou přízemních budovách. V současné době ji navštěvuje 52 dětí. V předškolním vzdělávání se specializuje především na kulturní a sportovní vyžití dětí.

ZŠ a MŠ Chotyně

Mateřská škola pro 46 dětí s jídelnou.

Chotyně 129 +

SŠ, ZŠ a MŠ Kraslice

Mateřská škola pro 45 dětí s jídelnou. Pro děti nabízíme řadu zájmových kroužků a pořádáme různé sportovní a kulturní akce.

ZŠ a MŠ Přepychy

Mateřská škola pro 30 dětí s jídelnou.

Přepychy 167 +

ZŠ a MŠ Vernéřovice

Mateřská škola pro 21 dětí s jídelnou.

Mateřská škola Brno, Hněvkovského 62, příspěvková organizace

MŠ pracuje dle ŠVP PV „Radost pomáhá otevřít srdce“, v souladu s RVP PV. Je orientovaná na osobnostní model výchovy a je prioritně zaměřena na sportovní aktivity. Metodické centrum pro předškolní vzdělávání – ŠKOLKA HROU.

MŠ Úsilné

Naše MŠ se nachází v malebné vesničce Úsilné, přímo na její krásně upravené návsi. MŠ je přizpůsobena potřebám dětí předškolního věku a svým vybavením rozvíjí u dětí kladné estetické cítění. Všechny máme na děti přiměřené nároky, mluvíme s nimi, jsme ...

Úsilné 43 +

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

ZŠ a MŠ Mimoň, Letná

Základní škola pro 700 žáků s družinou a jídelnou. Mateřská škola pro 104 dětí s jídelnou.

Mateřská škola Brno, Tučkova 36, příspěvková organizace

Najdete u nás dvě třídy – Zajíčky a Veverky, obě třídy jsou věkově smíšené. Do jedné třídy zařazujeme společně sourozence, dalším kritériem jsou kamarádi – pokud to dovolují kapacitní podmínky. K budově mateřské školy přiléhá částečně zastíněná zahrada, ...

OTEVŘENO (Zavírá v 16:15)

MŠ Košťálov

Mateřská škola pro 64 dětí s jídelnou. Naším dlouhodobým záměrem je rozvíjet osobnost samostatného, zdravě sebevědomého, tvůrčího jedince cestou přirozeného působení, podpora tělesného rozvoje a zdraví dítěte, jeho osobní spokojenost. S dětmi se věnujeme ...

MŠ Lovosice, Sady Pionýrů

Pětitřídní mateřská škola pro 118 dětí s jídelnou a vlastní zahradou. Nabídka hry na kytaru, elektrické klávesy a zobcovou flétnu.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ U dvou sluníček, Brněnec

Provozujeme mateřskou školu pro 45 dětí s jídelnou. K dispozici máme dvě zahrady se stromy, pískovištěm, domkem a lavičkami ze dřeva. Zaměřujeme se na systematické získávání, vyhodnocování a praktické využívání poznatků z výchovné činnosti. Rozvíjíme jejich …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Mateřská škola Mcely

Dlouhodobým posláním naší mateřské školy je dovést každého z dětí k maximálnímu rozvoji fyzické, psychické a sociální samostatnosti, naučit je základním schopnostem a dovednostem důležitým pro celý další život. Snažíme se i o integraci dětí s přiznanými ...

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MATEŘSKÁ ŠKOLA BOROVÁ

Ve školce jsou 2 třídy – berušky (mladší děti, 3–4let) a broučci (starší děti, 5–6 let). Jednotlivá oddělení mají potřebná vybavení, která plně slouží k bezpečnému pobytu dětí (třída, herna, umývárna, WC, šatna, kuchyňka). Ve vedlejší budově je kuchyně a ...

Mateřská škola Dolní Čermná, okres Ústí nad Orlicí

Mateřská škola pro 50 dětí s jídelnou.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Mateřská škola Staré Hradiště, okres Pardubice

Klademe důraz na individuální přístup ke každému dítěti, respektování osobnostních rysů a vývojového tempa každého jedince. Kapacita je 74 dětí. Ve školce probíhají kroužky angličiny, dětská jóga, též v letošním roce probíhá kroužek keramiky. Pravidelně ...

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

Mateřská škola Chomýž

Záměrem mateřské školy je dovést dítě na konci svého předškolního období k tomu, aby v rozsahu svých osobních předpokladů získalo věku přirozenou fyzickou, psychickou a sociální samostatnost a základy kompetencí důležitých pro jeho další rozvoj a učení, pro …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:15)

MŠ Benátky

Provozujeme mateřskou školu s vlastní jídelnou až pro 20 dětí ve věku od 3 do 6 let. Pořádáme plavecký výcvik, výlety, besídky či různé exkurze. Zaměřujeme se na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku či ...

OTEVŘENO (Zavírá v 15:30)

Foxíkova školka - SmartFox Preschool & Nursery

Akreditovaná česko-anglická mateřská škola s jeslemi se zaměřením na rozvoj pohybu fungující od roku 2010. Naším cílem je vytvořit rodinné, bezpečné a podnětné prostředí, ve kterém se cítí děti, rodiče i učitelé spokojeně. Součástí programu je i Bio ...

Mateřská škola Sloup

Provoz státní jednotřídní mateřské školy o kapacitě 30 dětí ve věku od 3 do 6 let. K dispozici je zahrada. Pořádáme dětské akce.

Mateřská škola Nová Ves, Praha - východ

Provoz mateřské školy pro 52 dětí s jídelnou. K dispozici je zahrada.

MŠ Vorlina

Provozujeme státní mateřskou školu pro 56 dětí. Nabízíme výuku klasickou i Montessori metodou. Zaměřujeme se na přirozený a individuální rozvoj dítěte.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

MŠ Šikulka, Vyškov

Provozujeme mateřskou školu pro 62 s jídelnou. Pro děti pořádáme řadu kulturních akcí.

MŠ Vyškov, Jarní

Provozujeme mateřskou školu pro 75 dětí s jídelnou. Pro děti pořádáme řadu kulturních akcí.

MŠ Vyškov, Puškinova

Provozujeme mateřskou školu pro 70 dětí s jídelnou. Pro děti pořádáme řadu kulturních akcí.

MŠ Opatovice, Vyškov

Provozujeme mateřskou školu pro 40 dětí s jídelnou. Pro děti pořádáme řadu kulturních akcí.

MŠ Rychtářov, Vyškov

Provozujeme státní mateřskou školu pro 28 s jídelnou. Pro děti pořádáme řadu kulturních akcí.

MŠ Druztová

Provozujeme mateřskou školu pro 40 dětí s jídelnou.

MŠ Třebíč, Okružní

Provozujeme mateřskou školu pro 100 děti ve věku od 3 do 7 let. K dispozici je rozlehlá zahrada, dvě pískoviště či dřevěné prolézačky. Pořádáme kulturní a společenské akce pro děti.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Němčice nad Hanou

Státní mateřská škola pro 100 dětí s vlastní jídelnou. Nabízíme plavecký výcvik. Poskytujeme logopedickou poradnu. Provozujeme pěvecký sbor Zpěváček. V rámci výuky navštěvujeme divadelní představení, pořádáme výlety do přírody a exkurze.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

Mateřská škola Ptice

Provoz státní jednotřídní mateřské školy rodinného typu o kapacitě 28 dětí s výdejnou jídel. Pořádáme dětské akce a výlety.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

Mateřská škola Čelákovice, Rumunská 1477, okres Praha-východ

Jsme 8 třídní mateřská škola s kapacitou 200 dětí. V naší školce nabízíme kroužky anglického jazyka, jógy, tvořivé hry, aerobic, cvičení na overballech, výtvarný kroužek - Nápadníček. Cílem výchovně vzdělávacího působení je dítě odpovědné za své chování a ...

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Mateřská škola Janová

Jsme jednotřídní mateřská škola s kapacitou 20-ti dětí ve věku zpravidla od 2,5 do 6 let. Nedílnou součástí MŠ je zatravněná zahrada s hracími prvky a hřiště. K dispozici je jídelna.

MŠ Montessori Jablonec nad Nisou

Mateřská škola pro 60 dětí s jídelnou aplikující metodu Marie Montessori. Školka se účastní projektu Šance pro vaše dítě a projektu "MŇAM".

MŠ Olomouc, Wolkerova

Provozujeme mateřskou školku pro celkem 160 dětí. K dispozici máme vlastní jídelnu. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje převážně na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických a sociálních návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé ...

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

MŠ 1 Vendryně

Provozujeme mateřskou školu pro 90 dětí. Disponujeme vlastní jídelnou. Zaměřujeme se na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických a sociálních návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí či schopnost komunikovat s ostatními. ...

MŠ Střítež

Provozujeme mateřskou školku pro celkem 20 dětí. K dispozici máme vlastní jídelnu. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje převážně na adaptaci na cizí prostředí, osvojení hygienických a sociálních návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí …

MŠ Rychlov

Mateřská škola pro 35 dětí s jídelnou. Vedeme kurzy plavání a logopedie. Individuálně se věnujeme dětem se specifickými vzdělávacími potřebami. Organizujeme sportovní pohybové hry, soutěže, oslavy svátků a narozenin.