Postgraduální studium

BOHEMIA INSTITUT

BOHEMIA INSTITUT

JAZYKOVÉ skupinové, individuální a firemní kurzy všech typů a intenzivní POMATURITNÍ STUDIUM, jazyková škola (angličtina, němčina, francouzština, španělština, italština atd.). Kurzy DĚTSKÉ A JUNIORSKÉ, licence výuky angličtiny pro malé děti Teddy Eddie, ...

INSTALATÉR RYCHLE Ostrava Havarijní služba

INSTALATÉR RYCHLE Ostrava Havarijní služba

Instalatérské práce a Havarijní pohotovost voda topení Rychle vás objednáme. Hlavní činností je havarijní služba Ostrava a malé opravy výměny. Objednání do pár dnů a havárie bez čekání ten den. Instalatérství Ostrava rychle 775 202 771. Nikdo z ...

OTEVŘENO (nonstop)

Business Institut EDU a.s.

Business Institut EDU a.s.

Prestižní vzdělávací programy MBA, BBA, DBA a LLM. Díky dlouhodobým zkušenostem lektorů nabízí škola koncept studia promítající teoretické problémy přímo do praxe. Cílem je poskytovat kvalitní vzdělání s ohledem na časovou flexibilitu studenta a získání ...

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

European School of Business & Management

European School of Business & Management (ve zkratce ESBM) je mezinárodní škola nabízející prestižní studium MBA, DBA a LLM postavené na britské platformě. Studium probíhá v češtině, v délce 1 roku, online formou v kombinaci s interaktivními workshopy. ...

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Akreditované studium BBA & MBA on-line | CIBE.cz

Akreditované studium BBA & MBA on-line | CIBE.cz

Naše vzdělávací instituce CIBE nabízí prestižní studium vzdělávacích programů BBA a MBA, díky kterému si rozšíříte své dosavadní znalosti a dovednosti. Studium probíhá on-line a v češtině.

Praha 8 - Libeň

Institut postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví

Moderní vzdělávací institucí poskytující vzdělávání všem odborným pracovníkům ve zdravotnictví i v jiných resortech.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Česká asociace MBA škol

Česká asociace MBA škol

Hlavním posláním asociace je v souladu s jejími stanovami zajišťovat, udržovat a dále rozvíjet vysokou úroveň studia MBA v České republice.

Institut pro průmyslový a finanční management – studium MBA

Institut pro průmyslový a finanční management (IPFM) je mezinárodní Business School, která od roku 1998 v rámci postgraduálních studií obecného managementu propojuje vědu a průmysl a vzdělává zkušené vedoucí pracovníky. Program MBA na IPFM umožňuje ...

Yoga Federation of Europe z.s.

Naše firma byla založena s cílem shromáždit členy, kteří pohlížejí na jógu jako na disciplinu vlastního rozvoje a chtějí dosáhnout společné cíle v oblasti jógy. Akreditovaný program výuky pro instruktory jógy (vzdělávací program instruktor jógy) zahrnuje 200 …

Národní centrum vzdělávání a tělovýchovy o.p.s.

Poskytujeme pedagogickou a metodickou činnost, zejména činnost přednáškovou a seminární pro fyzické a právnické osoby, organizační složky státu, ale i v jiných oblastech veřejného života. Provozujeme a podporujeme sportovní a tělovýchovné činnosti i činnosti …

Centrum ekonomických studií

Zabezpečování výuky certifikace a celoživotního vzdělávání účetních v rámci programu OPPV. Pořádání seminářů, rekvalifikací a jiných profesních akcí. Poskytování služeb zájemcům v oblasti specializačního vzdělávání. Nabízíme poradenství hendikepovaným ...

Cambridge Business School s.r.o.

Cambridge Business School s.r.o.

Jsme profesionální vzdělávací organizace se specializací na profesně vzdělávací programy MBA, BBA, LLM a DBA zaměřené na rozšíření manažerských dovedností. Studium v délce 1 roku je zajišťováno prvotřídními lektory na vysoce odborné úrovni, kteří vynikají ...

Středisko ibero-amerických studií Filozofické fakulty - Univerzita Karlova

Zajišťujeme kurzy pro pregraduální a postgraduální studium, zejména v oborech historie, etnologie a hispanistiky. Zabýváme se výzkumnou činností se zaměřením na vztahy české společnosti a hispánského světa.

Francouzsko-český institut řízení při VŠE

Nabídka postgraduálního frankofonního studia podnikového managementu. Možnost získání diplomu MASTER Management et Administration des Entreprises. Zaměřujeme se také na kurzy v oblasti výuky francouzštiny a manažerského vzdělávání. Podporujeme ekonomickou ...

Centrum celoživotního vzdělávání Fakulty ekonomické Západočeské univerzity v Plzni

Centrum zajišťuje a organizuje studijní programy celoživotního vzdělávání v kombinované i prezenční formě.

Veterinární a farmaceutická univerzita Brno - Institut celoživotního vzdělávání

Zajištění kurzů celoživotního vzdělávání veterinářů a vzdělávání v oblasti využití výpočetní techniky. Nabídka programů celoživotního vzdělávání. Poskytování kvalifikačního kurzu pro pracovníky Státní veterinární správy a pro vysokoškolské pracovníky ...

Mgr. Ing. Jan Čapek

Nabízím firemní kurzy manažerských, trenérských, obchodních a komunikačních dovedností, kurzy pro rodiče, žáky a pedagogy.

Institut vzdělávání vězeňské služby

Zajišťování profesní teoretické a praktické přípravy příslušníků a občanských pracovníků vězeňské služby. Správa dokumentace.

Edu partners, s.r.o.

Společnost je primárně zaměřena na komplexní poskytování služeb v oblasti vzdělávání školám a firmám.

IDEA - IQ, a.s.

Poskytujeme manažerské vzdělání BBA, MBA, DBA a LLM. Vzdělávací programy jsou validovány ve Velké Británii.

CMC Graduate School of Business, o.p.s.

Nabízíme víkendové studium MBA. Poskytujeme manažerské kurzy, vzdělávání pro manažery, vzdělávací programy.

Národní ústav pro vzdělávání

Naším cílem je vytvářet koncepci a strategii odborného vzdělávání a podílet se na jejich uskutečňování.

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a.s.

VŠMIEP poskytuje prakticky zaměřené, vysokoškolské, bakalářské (Bc.) studium v oborech Aplikovaná informatika, Manažerská ekonomika, Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě. Všechny obory poskytují unikátní kombinaci 3 oblastí manažerského vzdělání - ...

Ing. Mgr. Jiří Svoboda

Nabídka kurzů počítačového vzdělávání, rétoriky a umění veřejného vystupování, tvorby www stránek a programování uživatelských aplikací.

Centrum vzdělanosti Libereckého kraje - příspěvková organizace

Nabídka celoživotního vzdělávání a podpora těch, kteří se na celoživotním vzdělávání podílejí.

Vysoké učení technické v Brně

Vysoké učení technické v Brně

Unikátní forma studia na Fakultě podnikatelské zahrnuje: mezinárodní a MBA studium na prestižní české univerzitě VUT v Brně, mezinárodní studijní program v prvém roce a dokončení MBA studia v roce druhém, společné studium s posluchači z ČR, Číny a ...

Ing. Jiří Herman

Nabídka celoživotního postkvalifikačního vzdělávaní zaměstnanců v zařízeních zdravotnické a sociální péče.

Centrum andragogiky, s.r.o.

Nabídka komplexních služeb v oblasti vzdělávání a rozvoje dospělých.

Societas Rudolphina

Provoz sdružení zaměřujícího se na zvyšování vzdělanosti a zlepšování komunikace mezi akademickou a podnikatelskou sférou v České republice.

Vzdělávací centrum Turnov, o.p.s.

Nabízíme všechny formy celoživotního vzdělávání. Poskytujeme jazykové, počítačové, odborné a zájmové kurzy pro veřejnost i firmy a rekvalifikace.

ConTrain - consulting & training, o.p.s.

Nabídka konzultačních a vzdělávacích služeb v oblasti celoživotního a odborného vzdělávání. Vzdělávací moduly pro vrcholovou i střední manažerskou úroveň.

Consolidated Group Care, s.r.o.

Nabídka celoživotního vzdělávání pro pracovníky v sociální oblasti.

KTP společnost pro kvalifikaci na trhu práce

Zabýváme se celoživotním vzděláváním. Specializujeme se na metodiku vzdělávacích produktů a invazi ve vzdělávání.

Mgr. Jaroslav Jenček

Nabídka dalšího profesního vzdělávání pedagogům hudební výchovy.

Národní akademie Jana Husa, o.p.s.

Nabídka celoživotního všeobecného či odborného vzdělávání občanů. Pořádání rekvalifikačních a specializovaných kurzů.

Institut průmyslově právní výchovy

Nabízíme dvouleté dálkové studium oboru Ochrana průmyslového vlastnictví. Organizujeme doškolovací semináře a kurzy.

Menttory

Nabídka manažerského vzdělávání, kurzů osobního růstu, obchodních dovedností, koučování a poradenství. Zaměřujeme se také na selfmarketing a delegování.

Česká akademie dermatovenerologie, o.p.s.

Nabídka postgraduálního a kontinuálního vzdělávání a vědeckovýzkumné činnosti v oblasti dermatovenerologie.

Educius

Podpora rozvoje znalostí a osvětová činnost v oblasti odborného vzdělávání, odborných konferencí a seminářů i vzdělanosti v oblasti managementu.

NIVz

Poskytujeme manažerské vzdělání BBA, MBA, DBA a LLM. Vzdělávací programy jsou validovány ve Velké Británii.

Interactive Corporate, s.r.o.

Nabízíme online studium MBA a přípravné kurzy pro získaní mezinárodních kvalifikací.

MORAVIAN BUSINESS SCHOOL, a.s.

Poskytování MBA studia a LLM studia. Spolupráce s anglickou univerzitou Liverpool John Moores University a hospodářskými komorami.

DECAMON, s.r.o.

Pořádáme vzdělávání dospělých, odborná školení a kurzy. Nabízíme odborné poradenství, zpracování odborných podkladů, MBA a LLM poradenství.

Baribal o.s

Realizace projektů neformálního vzdělávání. Pořádání představení loutkového divadla, tanečních seminářů a vystoupení. Provoz tvořivých dílen.

Cognitum, s.r.o.

Nabízíme celoživotní vzdělávání a rekvalifikace. Pořádáme zakázkové kurzy a firemní školení zaměstnanců. Spolupracujeme s úřady práce.

Bludiště

Nabídka zážitkové pedagogiky. Zajištění vzdělávání pedagogických pracovníků, akcí pro školní třídy, rodiny s dětmi a projektů pro veřejnost.

Správní institut, s.r.o.

Správní institut, s.r.o.

Vysokoškolské vzdělávání - bakalářské a magisterské studijní programy. Obory Ekonomika-řízení lidských zdrojů, Management cestovního ruchu a hotelových služeb, Sociologie veřejné správy. Postgraduální studium v oblasti veřejné správy s možností získání titulu …