Školy a výchovné instituce

15. ZŠ Plzeň

Základní škola s rozšířenou výukou pro 1260 žáků s družinou a jídelnou. Součástí je divadelní, keramický, jazykový i sportovní kroužek. Škola má k dispozici informační centrum, žákovskou knihovnu spojenou s čítárnou a audiovizuální projekcí. Výuka tělesné ...

14. ZŠ Plzeň

Základní škola pro 650 žáků s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů s družinou a jídelnou.

1. ZŠ Plzeň

Provozujeme základní školu pro 1170 žáků. K dispozici je školní družina a jídelna. Pro děti jsou pořádány sportovní akce, divadla, besídky a jiné činnosti. Žáci jsou rozděleni do 1. a 2. stupně a je pro ně zajištěn odpovídající vzdělávací program. Na škole se …

ZŠ Plzeň, Národní

Provozujeme základní školu pro 134 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme možnost navštěvovat kroužek angličtiny, výuku hry na kytaru či kroužek sborového zpěvu, počítačový a keramický kroužek.

ZŠ Poběžovice

Základní škola pro 500 žáků s družinou, klubem a jídelnou.

ZŠ Otokara Březiny Počátky

Provozujeme státní základní školu pro 550 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici máme tělocvičnu, vybavené učebny a venkovní hřiště. Pořádáme různé výlety, exkurze, besídky a podobně. Navštěvujeme divadelní představení a koncerty.

ZŠ T. G. Masaryka, Podbořany

Základní škola pro 480 žáků s družinou a domem dětí a mládeže. Pořádání zájmových kroužků.

Základní škola Václava Havla, Poděbrady

Základní škola pro 1000 žáků s družinou a jídelnou. Nabídka zájmových kroužků a účinkování v pěveckém sboru. Pořádání různých akcí a besed.

ZŠ T.G. Masaryka Poděbrady

Provozujeme základní školu pro 930 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Nabízíme sportovní, pohybové, výtvarné, keramické a informatické kroužky. Zabýváme se výukou německého a anglického jazyka. Účastníme se soutěží a olympiád. Pořádáme výlety, exkurze a ...

ZŠ Polešovice

Základní škola pro 366 žáků s jídelnou, družinou a klubem. Vedeme také školní knihovnu.

ZŠ Široký Důl

Základní škola pro 50 žáků s družinou.

ZŠ Pomezí

Základní škola pro 200 žáků s družinou. Pořádáme projekty, dopravní soutěže, divadelní představení, prázdninové zájezdy a sbírku PET lahví. Zúčastňujeme se projektu Globe a dalších. K dispozici je školní časopis.

ZŠ Postoloprty

Základní škola pro 910 žáků se školní jídelnou, družinou a školním klubem. Vedeme plaveckou školu. Organizujeme lyžařské výcviky, školní olympiády nebo školy v přírodě.

ZŠ Postřelmov

Základní škola pro 500 žáků s jídelnou, družinou a klubem. V rámci výuky navštěvujeme divadelní i filmová představení. Účastníme se vědomostních i sportovních soutěží. Pořádáme pobyty v přírodě.

ZŠ Praha 2, Sázavská

Základní škola pro 700 žáků s běžnými a sportovními třídami se zaměřením na plavání či gymnastiku doplněná družinou, přípravnou třídou a jídelnou. Možnost výuky anglického jazyka od 1. třídy. K dispozici jsou služby školní psycholožky.

ZŠ Prachovice

Základní škola pro 300 žáků s družinou a jídelnou. Dětem jsou k dispozici zájmové kroužky jako je keramika, přírodovědný a počítačový kroužek. Možnost poskytování výchovného poradenství.

ZŠ Praskolesy

Základní škola pro 50 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici jsou zájmové kroužky, ekologická výchova či angličtina od 1.ročníku. Žáci mohou navštěvovat dopravní, přírodovědný a rukodělný kroužek a výuku hudby.

ZŠ Proboštov

Provozujeme základní školu pro 360 žáků se školní jídelnou a družinou. Pořádáme zájmové kroužky, matematické hry, kurzy vaření, různá vystoupení, besedy, dny dětí a sportovní akce.

ZŠ Proseč

Základní škola pro 560 žáků s jídelnou a družinou. Podporujeme děti v zájmových činnostech a pořádáme různé vzdělávací kroužky. Vydáváme školní časopis Šotek a spolupracujeme na mezinárodních projektech. V areálu školy naleznete také knihovnu.

ZŠ Prostějov, Dr. Horáka

Provozujeme základní školu pro 800 žáků s družinou, jídelnou a bazénem. Nabízíme možnost navštěvovat keramické, sportovní, jazykové, taneční či výtvarné kroužky.

ZŠ Prostějov, Edvarda Valenty

Základní škola pro 575 žáků s jídelnou a školní družinou. Žáci mohou navštěvovat Klub přátel školy.

ZŠ Prostějov, Majakovského

Provozujeme základní školu pro 330 žáků s družinou. Pořádáme výlety, zájmové kroužky či sportovní soutěže a akce. Vydáváme školní časopis.

ZŠ Průhonice

Provozujeme základní školu pro 360 žáků s družinou a jídelnou. V prostorách školy se nachází tělocvična. Pořádáme výlety a soutěže.

ZŠ Břehy

Základní škola pro 75 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Přelouč, Smetanova

Základní škola pro 680 žáků se školní družinou. Ve volném čase možnost využití kroužku angličtiny, keramiky, programování, florbalu, paličkování a další.

ZŠ Semín

Základní škola pro 50 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je školní knihovna, zahrada s prolézačkami a pískovištěm, hřiště, počítačová učebna.

ZŠ Přerov, Boženy Němcové

Základní škola se školní družinou. K dispozici je přípravná třída pro děti s odkladem školní docházky a poradenské pracoviště - psycholog, speciálního pedagog, výchovný poradce a sociální pedagog. Škola se zaměřuje na aktivní metody učení, koordinaci pedagogů …

ZŠ Přerov, Svisle

Provozujeme státní základní školu pro 750 žáků s družinou. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce. Vedeme logopedický kroužek, kroužek angličtiny, vaření, stolního …

ZŠ Přerov, Trávník

Základní škola vzdělává přibližně 700 žáků s rozšířenou výukou matematiky. K dispozici je školní družina, moderní víceúčelové sportovní hřiště, žákovská knihovna, tělocvičny, počítačové učebny a školní klub. Škola se podílí na ekologických projektech a ...

ZŠ Přerov, U tenisu

Základní škola pro 690 žáků s třídami pro žáky se specifickými poruchami učení. Součástí je i školní družina. Nabídka kroužku vaření, sborového zpěvu, míčových her, jógy, sportovně turistického, tanečního, juda, aranžování, gymnastiky, výtvarky, výuky na ...

ZŠ Přerov, Za mlýnem

Základní škola pro 750 žáků s družinou a s možností navštěvovat sportovní, počítačový, přírodovědný i jazykový kroužek, kroužek pěstitelů bonsaí a dětský klub Deštník.

ZŠ Bochoř

Provozujeme základní školu pro 60 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Npor. Loma Příbor

Základní škola pro 600 žáků s družinou a jídelnou. Škola poskytuje výchovné poradenství a spolupracuje se speciálními poradenskými zařízeními a organizacemi. Žáci se mohou účastnit vzdělávacích projektů.

ZŠ, Příbram, 28. října

Provozujeme základní školu s rozšířenou výukou hudební a výtvarné výchovy pro 800 žáků, s jídelnou a školní družinou. Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce pro žáky i jejich rodiče. Organizujeme přednášky, besedy, exkurze a další naučné akce v rámci …

ZŠ Příbram, Školní

Provoz základní školy s kapacitou 1000 žáků s družinou pro 450 dětí. K dispozici je sportovně-relaxační areál a tělocvična. Nabízíme keramický, malířský, sportovní, žurnalistický, hudební, pěvecký a dramatický kroužek včetně výuky hry na flétnu, basketbalu, …

ZŠ Přibyslav, Bechyňovo náměstí

Provozujeme základní školu pro 650 žáků s družinou, jídelnou a klubem.

ZŠ Přimda

Základní škola pro 320 žáků s družinou a jídelnou. Vedeme výtvarný kroužek, kroužek pohybových a sportovních her, keramiky, sborového zpěvu, vaření, hry na kytaru a tanečně-sportovní kroužek. Nabízíme lekce anglického a německého jazyka a lyžování. ...

ZŠ speciální Psáry

Pomocná škola pro 20 žáků zajišťující speciální výuku.

ZŠ T. G. Masaryka Pyšely

Základní škola pro 250 žáků s družinou a jídelnou. Provozujeme pěvecký, jazykový a sportovní kroužek. Pořádáme dny otevřených dveří, kurzy zdravovědy, setkání prvňáčků s hasiči, besedy, přednášky o exotických plazech, lyžařské kurzy a besídky. Zaměřujeme se …

ZŠ Radiměř

Základní škola pro 150 žáků s družinou a jídelnou. Škola disponuje učebnou dílenských prací, výpočetní techniky, tělocvičnou a arboretem a školní minizoo.

ZŠ Netín

Základní škola pro 36 žáků s družinou.

ZŠ Rajnochovice

Základní škola pro 200 žáků s družinou a jídelnou.

1. ZŠ Rakovník

Základní škola pro 580 žáků s družinou. Škola je partnerem projektu Super-Nature. Škola pořádá pro žáky kulturní a sportovní akce.

3. ZŠ Rakovník

Provozujeme základní školu pro 1000 žáků. K dispozici je družina, jídelna, knihovna a klub. Pro děti je zajištěna výuka a sportovní i kulturní činnost. V zimním období probíhá bruslení a v létě tábory.

ZŠ Ratiboř

Základní škola pro 122 žáků s družinou. Součástí školy je zahrada a součástí školní družiny je žákovská knihovna, kde mají k dispozici řadu dětských knih a encyklopedií.