Školy a výchovné instituce

Dětská lesní školka - Ostrov přírody, z.s.

Lesní mateřská školka - je určená dětem, které milují volnost v přírodě, rády běhají, skáčou, šplhají, dloubají, bloumají, prozkoumávají, tvoří. Být s radostnými dětmi venku za každého počasí. Kromě luk, polí a lesů máme i vytápěný srub.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

MŠ Třebíč, Okružní

Provozujeme mateřskou školu pro 100 děti ve věku od 3 do 7 let. K dispozici je rozlehlá zahrada, dvě pískoviště či dřevěné prolézačky. Pořádáme kulturní a společenské akce pro děti.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:00)

MŠ Osíčko

Provoz mateřské školy pro 30 dětí. K dispozici je jídelna.

Mateřská škola Postřelmov

Provozujeme mateřskou školu s kapacitou 120 dětí. K dispozici je zahrada se 4 pískovišti, průlezkami, skluzavkami a jinými hracími prvky. V zahradě je vybudováno hřiště v přírodním stylu pro ekologickou výchovu dětí.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:15)

Mateřská škola Domeček

Jsme soukromá mateřská školka, která leží v příjemném a klidném prostředí rodinného komplexu v centru města.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:30)

Alena Seberová

Poskytujeme všestranný rozvoj zaměřený na individuální a přirozené potřeby dětí.

MŠ Svémyslice

Provoz mateřské školy pro 24 dětí. K dispozici je třída s bezbariérovým přístupem a velká travnatá zahrada s herními prvky.

Brzy zavírá (v 17:00)

Mateřská škola Kulíšek s.r.o.

U nás klademe důraz na přátelskou atmosféru, příjemné, podnětné a usměvavé prostředí. Nabízíme dětem klidné, rodinné prostředí v rodinném domě se zahradou. Klademe si za cíl vytvořit dětem prostředí, kde by bylo šťastné a zajistit jim tak harmonický, ...

Základní škola Ježek bez klece

V ZŠ stavíme na třech základních principech, kterými jsou svoboda, respekt a zodpovědnost. Pomáháme dětem neztratit se v životě, udržet si úžasnou jedinečnost, podporujeme je v tom, pro co hoří. Jsme tu pro všechny, kteří nevyhledávají vnější motivaci a ...

MŠ Dřínov

Provozujeme mateřskou školu pro děti od 3 do 6 let.

Gymnázium Hostivice

Provozujeme gymnázium s jídelnou. Hlavním cílem je rozvíjet a prohlubovat vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty získané v základním vzdělávání důležité pro osobní rozvoj jedince a poskytovat žákům obsahově širší všeobecné vzdělání nebo odborné …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

MŠ Černuc

Provozujeme mateřskou školku. Pro děti pořádáme řadu kulturních a vzdělávacích akcí. Vedeme kurzy pohybové přípravy dětí.

Vysoká škola Humanitas - Fakulta společenských studií

Poskytujeme studium ve studijních programech akreditovaných v zahraničí. Zajišťujeme výuku oborů psychologie, předškolní pedagogika, pedagogika volnočasových aktivit, žurnalistika a aristologie.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 08:00)

ScioŠkola Brno - základní škola

Škola, která připravuje děti na život v budoucím světě. Chceme, aby děti, které projdou naší školou, žily dobré a spokojené životy a aby byly aktivními tvůrci budoucího světa. Tuto školu založila společnost Scio v čele s Ondřejem Štefflem, zakladatelem ...

ZŠ Praha 10, V Rybníčkách

Provozujeme základní školu pro 500 žáků se školní družinou. Nabízíme PC kroužek. Zabýváme se tvorbou školního časopisu. Vyučujeme anglický jazyk.

ZŠ Benešov, Dukelská

Základní škola pro 900 žáků se školní družinou a klubem. Pro děti se pořádá turistický a cyklistický kurz a poskytuje se logopedická péče. Pro žáky je k dispozici školní jídelna.

ZŠ Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

Základní škola pro 134 žáků s družinou a speciálně pedagogickým centrem. Výuka je zaměřena na vzdělávání dětí s mentálním postižením.

ZŠ Světlá nad Sázavou, Komenského

Základní škola s celkovou kapacitou 450 žáků. Součástí školy je školní družina a klub. Zajištění dětských kroužků, mezi které patří společenské hry, volejbal, anglický jazyk, rugby, dopravní kroužek a další. Možnost využití služeb výchovného poradce.

Základní škola, Žatec, Jižní 2777, okres Louny

Základní škola pro 918 žáků s družinou a jídelnou. Součástí areálu školy jsou dvě tělocvičny, plavecká učebna, školní jídelna s plánovací kapacitou 600 strávníků denně, zubní ambulance a služební byt pro školníka. Škola má k dispozici celkem 43 učeben, z toho …

MŠ Vědomice

Mateřská škola pro 25 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:00)

Montessori Beroun Mateřská škola, s.r.o.

Provozujeme soukromou školku s rozšířenou výukou angličtiny. Zajišťujeme všestrannou péči dětem realizací vzdělávacích programů podporujících zdravý tělesný, sociální a psychický vývoj dítěte. Vedeme pohybový kroužek, kroužek vaření, keramiky a kroužek ...

Brzy zavírá (v 17:00)

Lesní školka Berounka

Provoz lesní mateřské školky. Zajišťujeme výuku v přírodě, která nabízí nekonečně mnoho podnětů.

1. ScioŠkola Praha

Provozujeme základní školu s družinou a školní jídelnou. Škola staví na nejnovějších poznatcích v oblasti vzdělávání a kognitivních věd, sbírá zkušenosti z inovativních škol ve světě i doma a nechává se inspirovat nápady jiných.

ZŠ, Slavkov u Brna

Provozujeme základní školu, která je určena pro děti se zdravotním postižením, které nestačí tempu vyučování běžných základních škol.

MŠ Dřevěnka

Provozujeme mateřskou školku pro 50 osob ve věku 3 až 6 let.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:30)

Dětský domov Hrotovice

Dětský domov je školským zařízením pro výkon ústavní výchovy dětí a mládeže. Zajišťuje výchovnou, vzdělávací, sociální a materiální péči dětem, které ze závažných důvodů nemohou vyrůstat ve vlastní rodině, nemohou být osvojeny nebo umístěny do jiné formy ...

Mateřská škola Pchery

Provoz mateřské školy.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:30)

Škola Vela

Jsme škola objevů, která pomáhá každému dítěti v jeho rozvoji, poskytuje mu všeobecný přehled a zdravé sebevědomí.

ZŠ HEURÉKA Brno

Provozujeme základní školu. kombinujeme nejlepší praxi ze světových škol s aktuálními poznatky z psychologie a novými metodami ve vzdělání.

Ústav sv. Jana Nepomuka Neumanna Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety

Vysoká škola poskytující vzdělání v oborech ošetřovatelství, sociální práce, urgentní zdravotní péče, laboratorní vyšetřovací metody ve zdravotnictví a veřejné zdravotnictví.

Miniškolka Vlaštovičky

Provozujeme mateřskou školku. Ve Vlaštovičkách klademe důraz na komunikaci a spolupráci s rodiči. Chceme s rodiči sdílet program v miniškolce a také jim umožnit, aby si básničky a písničky mohli s dětmi říkat a zpívat i doma.

Základní škola Klíček, o.p.s.

Soukromá základní škola pro 150 žáků s družinou nabízí cyklokroužek, divadelní, folklórní, hudební, keramický, sportovní i historický kroužek. Naleznete zde akvaristicko-teraristický koutek, který slouží ke vzdělávacím účelům, učí žáky pečovat a zodpovídat za …

ZŠ Porubská 832

Základní škola pro 630 žáků se sportovními třídami s rozšířenou výukou atletiky. K dispozici je školní družina a jídelna.

MŠ Koldín

Provozujeme mateřskou školku pro celkem 45 dětí. K dispozici máme jídelnu i zahradu. Kvalifikovaný personál se u dětí zaměřuje převážně na adaptaci, osvojení hygienických návyků, rozvíjíme samostatnost, motoriku, zdravé sebevědomí či schopnost komunikovat s …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:15)

MŠ Kytička Milevsko

Mateřská škola pro 120 dětí se školní jídelnou. K dispozici je jazykový, pracovně výtvarný, hudebně pohybový a literárně dramatický kroužek. Provozujeme 3 třídy, do nichž jsou děti zařazeny na základě věku. Rozvíjíme dítě v oblasti psychické, fyzické i ...

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:30)

Mateřská škola Mírov, okres Šumperk,příspěvková organizace

Mateřská škola pro 30 dětí s jídelnou.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:15)

MŠ Okříšky

Provozujeme mateřskou školu pro 90 dětí s jídelnou. Nabízíme kroužek hry na flétnu, angličtinu, jógu, logopedický a dramatický kroužek.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:30)

MŠ Pod Horkou, Chlumec

Dvoutřídní mateřská škola pro 65 dětí s jídelnou a zahradou. Vedeme kroužek keramiky a pohybových činností. Organizujeme sportovní akce, oslavy nebo naučné výlety do přírody a za kulturou.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:00)