Školy a výchovné instituce

ZŠ a MŠ Kravsko

Mateřská škola pro 56 dětí s jídelnou.

Kravsko 200 +

ZŠ a MŠ Krumvíř

Základní škola pro 120 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ a MŠ Holubov

Základní škola pro 65 žáků prvního stupně s družinou.

Holubov 40 +

ZŠ a MŠ Křemže

Základní škola pro 350 žáků s jídelnou a družinou.

ZŠ a MŠ Hrušky

Základní škola pro 60 žáků se školní družinou a jídelnou.

Hrušky 69 +

ZŠ Sulíkov

Základní škola pro 60 žáků. Nabídka výtvarného, tanečního, keramického a hudebné - divadelního kroužku a angličtiny pro malé školáky.

ZŠ a MŠ Křetín

Provozujeme základní školu pro 100 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme zájmové kroužky jako angličtina, náboženství, taneční, zpěv a další.

Křetín 142 +

ZŠ a MŠ Křižanovice

Základní škola pro 75 žáků se školní jídelnou.

Křižanovice 31 +

ZŠ a MŠ Rynoltice

Základní škola pro 75 žáků s družinou a jídelnou.

Rynoltice 200 +

ZŠ Křižany - Žibřidice

Základní škola pro 125 žáků s družinou. K dispozici je školní hřiště s umělým povrchem. Pořádání akcí pro rodiče a děti.

ZŠ a MŠ Křtiny

Provozujeme základní školu pro 280 žáků se školní jídelnou a družinou. Nabízíme možnost navštěvovat floorbalové a informatické kroužky.

ZŠ Bukovina, okres Blansko

Základní škola pro 60 žáků s jídelnou a družinou. Nabídka informatiky či rukodělných a sportovních kroužků.

ZŠ a MŠ Ktiš

Základní škola pro 40 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ a MŠ Kunčice nad Labem

Základní škola pro 60 žáků s družinou a jídelnou. Pro výuku některých předmětů využíváme vlastní školní zahradu.

ZŠ a MŠ Kunratice u Cvikova

Základní škola pro 60 žáků se školní družinou a školní jídelnou.

ZŠ a MŠ Kunštát

Základní škola pro 570 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme exkurze, návštěvy dopravního hřiště a knihovny, školní výlety a divadelní představení.

ZŠ Nýrov

Jednotřídní základní škola pro 25 žáků.

ZŠ Sira Nicholase Wintona, Kunžak

Základní škola pro 360 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici jsou kurzy anglického jazyka, pohybové, hudební a dramatické kroužky.

ZŠ Kuřim, Jungmannova

Základní škola pro 500 žáků s družinou a jídelnou. Škola nabízí zaměření na plavání, golf a házenou.

ZŠ a MŠ Moravské Knínice

Provozujeme základní školu pro 55 žáků se školní družinou a jídelnou. Nabízíme vybavenou počítačovou učebnu. Vyučujeme anglický jazyk.

ZŠ a MŠ Rozdrojovice

Provozujeme základní školu pro 45 žáků s družinou a jídelnou. Jsme vybavení učebními pomůckami a didaktickou technikou pro výuku na prvním stupni.

ZŠ Kuřim, Tyršova

Provozujeme základní školu pro 675 žáků s družinou a jídelnou. Zabýváme se výukou informatiky, cizích jazyků a matematiky. Pořádáme výlety a exkurze.

ZŠ a MŠ Kvasiny

Provozujeme 1. stupeň základní školy pro 70 žáků s družinou pro 25 dětí a jídelnou. Poskytujeme pedagogicko-psychologické poradenství.

Kvasiny 142 +

ZŠ a MŠ Dr. Joklíka, Kyjov

Základní škola pro 540 žáků s družinou a jídelnou. Nabídka aktivit, mezi které patří keramika, angličtina, turistický kroužek, logopedický kroužek.

ZŠ a MŠ Sobůlky

Provozujeme základní školu pro 60 žáků se školní družinou a jídelnou. Pořádáme výlety, besedy, karnevaly, ekologické akce či kulturní aktivity.

ZŠ J.A. Komenského, Kyjov

Základní škola pro 800 žáků s družinou, jídelnou a školním klubem.

ZŠ a MŠ Kyjov - Bohuslavice

Provozujeme základní školu pro 60 žáků se školní družinou a jídelnou. Pořádáme výlety, jarmarky, tématické dny či sportovní a jiné soutěže.

ZŠ Kynšperk nad Ohří

Základní škola pro 1080 dětí se školní družinou, jídelnou a školním klubem.

ZŠ a MŠ Kyselka

Základní škola pro 160 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme exkurze, návštěvy galerií, vánoční besídky, besedy s policií, plavecké výcviky a další.

ZŠ a MŠ Lánov

Základní škola pro 230 žáků s družinou a jídelnou.

Masarykova ZŠ, Lanžhot

Základní škola pro 400 žáků s jídelnou, družinou a školním klubem. Součástí objektu je také dětské hřiště, sportovní hřiště a tělocvična.

ZŠ K.V. Raise, Lázně Bělohrad

Základní škola pro 480 žáků s družinou a jídelnou. Organizování školních výletů a jiných společenských či kulturních akcí.

ZŠ a MŠ Lázně Kynžvart

Základní škola pro 250 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je žákovská knihovna s učebnou hudební výchovy a učebna výtvarné výchovy.

ZŠ, ZUŠ a MŠ Ledenice

Provozujeme základní školu pro 230 žáků s jídelnou a školní družinou. K dispozici máme učebnu výpočetní techniky s připojením k internetu.

ZŠ Lednice

Provozujeme základní školu pro 450 žáků s družinou, jídelnou a školním klubem. Nabízíme výuku angličtiny. Pořádáme soutěže, exkurze a koncerty.

ZŠ Lelekovice

Provoz základní školy pro 143 žáků. Dětem je zajištěno stravování a pobyt ve školní družině. Dále je možnost návštěvy kroužků klavíru či náboženství.

ZŠ a MŠ Lenora

Základní škola pro 75 žáků s jídelnou a družinou.

Lenora 86 +

ZŠ Letonice

Základní škola pro 100 žáků s družinou.

ZŠ a MŠ Deštná

Základní škola pro 50 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je knihovna. Pořádání akcí pro děti.

ZŠ Lhenice, Školní

Základní škola pro 420 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ a MŠ Lhota pod Libčany

Základní škola pro 48 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme školy v přírodě, lyžařské kurzy. Vedeme kroužek keramiky, flétny nebo anglického jazyka.

ZŠ a MŠ Libáň

Základní škola pro 435 žáků se školní jídelnou, družinou a klubem. Nabízíme výchovné poradenství. Pořádáme výlety, karnevaly besedy, oslavy a další.

ZŠ a MŠ Libčany

Základní škola pro 360 žáků s družinou a jídelnou. Možnost navštěvovat zájmové a sportovní kroužky a využíz školní knihovnu.

ZŠ Liberec, Aloisina výšina

Základní škola pro 600 žáků se školní družinou a jídelnou. Součástí školy je tělocvična a hřiště. Nabízíme pěvecký, hudební, výtvarný a keramický kroužek.

ZŠ a MŠ Liberec, Barvířská

Provozujeme základní školu pro 400 žáků s družinou. K dispozici jsou tělocvičny, víceúčelové hřiště, dopravní hřiště a specializované učebny.