Školy a výchovné instituce

Mateřská škola Nová Ves, Praha - východ

Provoz mateřské školy pro 52 dětí s jídelnou. K dispozici je zahrada.

Základní škola a Mateřská škola, Libhošť 90

Naše základní škola je neúplnou školou s pěti ročníky prvního stupně. Výuku většiny předmětů organizujeme v běžných třídních kolektivech, výchovy ve sloučených ročnících. Průměrná naplněnost tříd je 18 žáků. Vzdělávací program mateřské školy je zaměřen na ...

Mateřská škola Letenská

Provozujeme mateřskou školu. K dispozici máme prostorné třídy, ložnice, šatny, jídelny, tělocvičnu i klubovnu. Zaměřujeme se na výchovu ke zdravému životnímu stylu a estetickou výchovu. Děti jsou rozděleny podle věku do 3 tříd, v jedné třídě je zapsáno ...

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

MANDALA MONTESSORI z.s.

Vítejte v naší školce Mandala Montessori, která již čtvrtým rokem nabízí kvalitní vzdělávání pro vaše děti a prostor pro setkávání rodičů s dětmi v Montessori pedagogice. Naše první pobočka je v krásném prostředí u Prokopského a Dalejského údolí. Druhá ...

MŠ Valašská Senice

Provozujeme mateřskou školku s kapacitou 30 dětí.

Školička Chytrulky

Jsme Dětská skupina jedinečného zaměření. Vytvořili jsme školku s prostředím tříd dle zásad Marie Montessori v kombinaci s výukou v angličtině. Maximální počet dětí na aktuální den je vždy 12. Bereme děti od 2,5 až do 6 let.

Mateřská škola Kaštánek Návsí

Provoz čtyřtřídní mateřské školy s vlastní kuchyní. Dětem jsou k dispozici hrací a pracovní koutky, interaktivní tabule, herny pro pohybovou aktivitu a odpolední odpočinek.

Mateřská škola Police

Provozujeme jednotřídní mateřskou školu s celkovou kapacitou 25 dětí. V prostorách školky je velká třída s vybudovaným pódiem, pod kterým je umístěn hrací koutek, který skýtá dětem možnost relaxace a klidu.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:15)

Mateřská škola Kostelec u Křížků

Provoz mateřské školy. K dispozici jsou dvě třídy s celkovou kapacitou 48 dětí.

Mateřská škola Valchov,okr. Blansko

Provozujeme mateřskou školu s kapacitou 25 dětí a družinu s celkovou kapacitou 17 dětí. Rozvoj komunikačních dovedností .

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Mateřská škola Třebnouševes

Provozujeme mateřskou školu s kapacitou 25 dětí. Vedeme děti ke zdravému životnímu stylu a ochraně životního prostředí. Snažíme se o individuální přístup ke každému dítěti.

Prague International Academy

Prestižní předškolní výchova s rodinou atmosférou zábavné školky. Naše děti se cítí jako v domácím prostředí a přitom je učí a rozvíjejí zkušení pedagogové. Ať už se jedná o jazykovou výuku s rodilým mluvčím, rozvoj motoriky, sociální učení - vše je formou ...

Mateřská škola KOMETKA, s.r.o.

Provoz soukromé sportovní mateřské školy.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Lví Brána, z.ú.

Škola, školka, kroužky pro děti od 3 do 8 let v rodinném domě se zahradou v blízkosti lesa. Nabízíme mezigenerační propojení, rodinnou atmosféru, svobodný a zodpovědný přístup, k přírodě i k lidem. Pro dospělé pořádáme semináře, tvůrčí dílny.

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, n.o

Vysoká škola s oborem Sociální práce. Absolventi získají titul Bc., Mgr. a jsou připravováni tak, aby vyhověli požadavkům na odbornou způsobilost dle zákona 108/2006 Sb.

Mateřská škola Žehušice

Provozujeme mateřskou školku pro 52 dětí. K dispozici jsou 2 třídy.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:15)

Základní škola Blansko, Nad Čertovkou

Provozujeme základní školu s kapacitou 80 žáků. Specializujeme se na výuku dětí s mentálním postižením a dětí se specifickými vývojovými poruchami chování.

Mateřská škola Rakov, okres Přerov,

Provozujeme mateřskou školku s kapacitou 28 dětí. K dispozici je jídelna, ložnice, umývárna, WC, šatna a rozlehlá zahrada. Veškeré prostory školky jsou bezbariérové.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Yoga Federation of Europe z.s.

Naše firma byla založena s cílem shromáždit členy, kteří pohlížejí na jógu jako na disciplinu vlastního rozvoje a chtějí dosáhnout společné cíle v oblasti jógy. Akreditovaný program výuky pro instruktory jógy (vzdělávací program instruktor jógy) zahrnuje 200 …

Soukromá mateřská škola Na Statku

Soukromá mateřská škola – jedná se o statek s dlouhou historií a duší. Děti mají k dispozici velkou zahradu, velké prostory k hrám a učení. Postupně přibudou zvířátka. Cílem našeho programu je zajistit dětem všestranný rozvoj jejich osobnosti a vše potřebné …

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Mateřská škola Bobrová

Provozujeme mateřskou školku pro 52 dětí. K dispozici jsou dvě třídy, které jsou věkové smíšené. K dispozici je šatna, sociální zařízení, školní zahrada s pískovištěm, průlezky, houpačkou a zahradním domkem.

Základní škola, Voděrady, okres Blansko

Provozujeme malotřídní základní školu, která slučuje všechny ročníky 1. stupně. Nabízíme individuální přístup ke každému dítěti.

Základní škola Na horu

Soukroma škola se vzdělávacím plánem založeným na Montessori pedagogice, projektovém vyučování a respektujícím přístupu. Výuka probíhá ve věkově smíšené třídě. To podporuje vzájemnou spolupráci a učení se. Komunikace stojí na partnerství a respektování se ...

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Minisvět U Krtečka Chýně

Záměrem předškolního vzdělávání je rozvoj osobnosti dítěte po stránce fyzické, psychické, sociální a rozvoj jeho vzdělávacího potenciálu, citovým postojem vůči ostatním lidem, světu kolem nás, člověku a jeho práci, rodině, přírodě, vlastnímu zdraví, historii …

ZŠ HEURÉKA Libochovičky

Provozujeme základní školu pro 20 dětí ve smíšené skupině (1. - 3. třída).

Lifio group s.r.o.

Společnost zřizuje studentské vzdělávací centrum Víš, jak výš, které podporuje a rozvíjí kvalitní studijní dovednosti a učební potenciál žáků a studentů základních a středních škol pomocí nejnovějších světových poznatků v oblasti vzdělávání a učení.

Mateřská škola Mezimostí

Mateřská škola je vyhledávána pro své klidné rodinné prostředí a atmosféru, na které se podílejí všechny pracovnice. MŠ má kapacitu 52 dětí a navštěvují ji i děti ze sousedních obcí.

Mateřská škola Liščata, s.r.o.

Provozujeme soukromou mateřskou školu nabízející hlídání dětí od 1,5 roku s celkovou kapacitou 20 dětí. Program je zaměřen na tělesný i duševní rozvoj.

Vltaváček

Provozujeme dětský klub a hernu. Hlídáme děti s individuálním přístupem již od jejich narození. Nabízíme kreativní a grafomotorické cvičení s dětmi, hry na rozšíření slovní zásoby, rozeznávání barev a matematických schopností. Nabízíme možnost hlídání i ve ...

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Mateřská škola Lukov

Provozujeme mateřskou školu pro 60 dětí s jídelnou. Nabízíme předškolní vzdělávání. Pořádáme zahradní slavnosti, výlety, zájmové kroužky, besídky či tématické dny. Disponujeme vybavenou zahradou.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

SNOPÍK s.r.o.

Provozujeme rodinné centrum, které nabízí soukromé jesle, školku a hlídání pro děti od 15 měsíců do 4 let. Prostory nově zrekonstruovaných prostor v blízkosti hostivařského lesoparku. Možnost využití různých kroužků jako je výtvarná činnost, sportovní hry, ...

OTEVŘENO (Zavírá v 17:30)

Horská škola

Vedení v horách výstupy - přechody - trekking. Vzdělání a kurzy. Ferraty. Sněžnice. První pomoc v outdooru. Lavinové a ledovcové kurzy. Expedice. Alpenverein. Poradenství. Besedy a promítání. Outdoorová půjčovna. Revize OOPP.

MŠ Trhanov

Mateřská škola pro 49 dětí s jídelnou. K dispozici je zahrada s pískovištěm. Pořádání zájezdů do divadel, výstavy a další.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Chabařovice

Mateřská škola pro 120 dětí s jídelnou. K dispozici je zahrada. Nabídka výuky angličtiny a zumba pro předškoláky, výuky na flétnu, klavír a kytaru. Provoz tanečního a pěveckého kroužku.

Střední škola filmová, multimediální a počítačových technologií - Creative Hill College

Provoz střední školy zaměřené na technologický pokrok v oblasti počítačů, audiovize a nových médií. Upřednostňujeme individuální princip výuky, aktivní účast odborné veřejnosti a smluvní zahraniční spolupráci.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Montessori mateřské centrum

Nabízíme montessori pracovny určené pro maminky s dětmi od 1 do 4 let.

ZAVŘENO (Otevírá v Pá 09:00)

MŠ Lány, Školní

Provoz mateřské školy o kapacitě 100 dětí ve věku od 3 do 6 let. Je zde celkem 5 tříd. Denní program je pružný a přizpůsobuje se podle potřeby přáním dětí. Do denního programu jsou začleněny návštěvy umělců, divadel, polodenní vycházky nebo rozličné výlety.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

MŠ Lukovany

Mateřská škola pro 28 dětí s jídelnou. K dispozici je zahrada vybavená herními prvky a pískovištěm.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Zbýšov

Mateřská škola pro 133 dětí s jídelnou. K dispozici je zahrada.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MŠ Vorlina

Provozujeme státní mateřskou školu pro 56 dětí. Nabízíme výuku klasickou i Montessori metodou. Zaměřujeme se na přirozený a individuální rozvoj dítěte.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:30)

Mateřská škola Klubíčko, Lomnice nad Popelkou, okres Semily

Provozujeme mateřskou školu s celkovou kapacitou 96 míst. Disponujeme čtyřmi třídami. Nabízíme nápravu řeči ve speciální logopedické třídě. Zajišťujeme týdenní pobyty na horách, kroužek anglického jazyka, kroužek hry na flétnu a sportovní aktivity dětem.

MŠ Hrob

Provoz mateřské školy s jídelnou pro 69 dětí. Pro děti pořádáme řadu kulturních akcí. K dispozici je zahrada s pískovištěm, různými skluzavkami a prolézačkami.

CENTRUM KRTEČEK

Jsme soukromé mateřské centrum. Zaměřujeme se na všeobecný pohybový rozvoj a individuální přístup. Nabízíme kroužek anglického jazyka, pohybový, výtvarný, prázdninový provoz.

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)