Karlova univerzita

Přidat / editovat záznam

Atlasfirem.info Instituce a organizace Školy a výchovné instituce Vysoké školy Karlova univerzita


Zobrazit pouze výsledky lokality "Česká republika"Lékařská fakulta v Plzni - www.lfp.cuni.cz

Fakulta zajišťuje výuku všeobecného lékařství a stomatologie. Samostatným směrem je bakalářské studium ošetřovatelství.

Plzeň - Jižní Předměstí, Husova 654/3 + pobočky (24) - +420 377 593 400

Husitská teologická fakulta - www.htf.cuni.cz

Nabídka programů denního studia v oboru sociální pedagogiky, husitské teologie v kombinaci s filozofií, s judaistikou a s religionistikou.

Praha - Krč, Pacovská 350/4 + pobočky (12) - +420 241 732 357, +420 241 733 122

Evangelická teologická fakulta - www.etf.cuni.cz

Nabídka výuky v oblasti teologie, sociální práce a filozofie. K dispozici bakalářské, magisterské i doktorské studijní programy a kurzy celoživotního vzdělávání.

Praha 1 - Nové Město, Černá 646/9 + pobočky (12) - +420 221 988 216

1. lékařská fakulta - www.lf1.cuni.cz

Nabídka studia v oboru zdravotnické techniky, ošetřovatelství, ergoterapie. V rámci celoživotního vzdělávání cyklus přednášek pro praktické lékaře.

Praha - Nové Město, Kateřinská 1660/32 + pobočky (30) - +420 224 961 111

2. lékařská fakulta - www.lf2.cuni.cz

Fakulta zajišťuje výuku magisterského, bakalářského a postgraduálního doktorského studijního programu v oboru lékařství.

Praha - Motol, V úvalu 84/1 + pobočky (25) - +420 224 431 111

Univerzita Karlova v Praze - www.cuni.cz

Univerzita nabízí studium na 17 fakultách humanitního a přírodovědeckého zaměření.

Praha - Staré Město, Ovocný trh 541/3 + pobočky (17) - +420 224 491 313

Filozofická fakulta - www.ff.cuni.cz

Fakulta nabízí studium téměř sedmdesáti humanitních oborů.

Praha - Josefov, náměstí Jana Palacha 1/2 + pobočky (45) - +420 221 619 822

Lékařská fakulta v Hradci Králové - www.lfhk.cuni.cz

Fakulta zajišťuje pregraduální a doktorské studium lékařských oborů.

Hradec Králové, Šimkova 870/13 + pobočky (21) - +420 495 816 111

Matematicko-fyzikální fakulta - www.mff.cuni.cz

Fakulta zajišťuje studium bakalářského a magisterského programu, jehož klíčovými obory jsou fyzika, informatika, matematika.

Praha - Nové Město, Ke Karlovu 2027/3 + pobočky (30) - +420 221 911 111

Právnická fakulta - www.prf.cuni.cz

Fakulta zajišťuje magisterské studijní programy s důrazem na výchovu k dosažení univerzálního a úplného právnického vzdělání.

Praha - Staré Město, náměstí Curieových 901/7 + pobočky (21) - +420 221 005 111

Katolická teologická fakulta - www.ktf.cuni.cz

Nabídka studia v bakalářském, magisterském a doktorském programu teologie, obecné teorie a dějin umění a kultury.

Praha - Dejvice, Thákurova 676/3 + pobočky (8) - +420 220 181 244

Fakulta tělesné výchovy a sportu - www.ftvs.cuni.cz

Fakulta organizuje všechny formy studia tělesné výchovy.

Praha - Veleslavín, José Martího 269/31 + pobočky (17) - +420 220 171 111

Fakulta sociálních věd - www.fsv.cuni.cz

Fakulta zajišťuje magisterské, bakalářské i doktorské studium sociálních věd.

Praha - Staré Město, Smetanovo nábřeží 995/6 + pobočky (20) - +420 222 112 111

3. lékařská fakulta - www.lf3.cuni.cz

Zajišťování studia v oblasti fyzioterapie, veřejného zdravotnictví, zdravotní vědy, ošetřovatelství a všeobecného lékařství s preventivním zaměřením.

Praha - Vinohrady, Ruská 2411/87 + pobočky (22) - +420 267 102 111

Fakulta humanitních studií - www.fhs.cuni.cz

Fakulta zajišťuje bakalářský a magisterské i doktorské studijní programy.

Praha - Jinonice, U kříže 661/8 + pobočky (6) - +420 251 080 212

Pedagogická fakulta - www.pedf.cuni.cz

Pedagogická fakulta realizuje přípravu učitelů v bakalářském a magisterském pregraduálním studiu a v programech celoživotního vzdělávání.

Praha - Nové Město, Magdalény Rettigové 47/4 + pobočky (23) - +420 221 900 111

Středisko vědeckých informací Přírodovědecké fakulty - lib-eth.natur.cuni.cz/BIBLIO

Středisko poskytuje přístup k informacím v tištěné i elektronické podobě a zajišťuje základní knihovnické služby.

Praha - Nové Město, Albertov 2038/6 + pobočky (5) - +420 221 951 591

Katedra biofyziky a fyzikální chemie Farmaceutické fakulty

Katedra zajišťuje výuku biofyziky, matematiky a fyzikální chemie a poskytuje studentům informace o metodikách vědecké práce v přírodovědných oborech.

Hradec Králové, Akademika Heyrovského 1203/8 + pobočky (21) - +420 495 067 210

VOS - Filozofická fakulta UK Praha

Jsme fakultní výbor odborové organizace.

Praha - Josefov, náměstí Jana Palacha 1/2 - +420 221 619 220

Ústav soudního lékařství - www.fnkv.cz/ustav-soudniho-lekarstvi-uvod.php

Ústav provádí vyšetření na přítomnost alkoholu v krvi řidičů pro celou Prahu. Sérologická vyšetření slouží především k identifikaci biologických stop.

Praha - Vinohrady, Šrobárova 1150/50 + pobočky (64) - +420 267 162 505, +420 267 162 623