Vysoké učení technické

Přidat / editovat záznam

Atlasfirem.info Instituce a organizace Školy a výchovné instituce Vysoké školy Vysoké učení technické

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR


Vypnout filtrování výsledků pouze pro lokalitu "Moravskoslezský kraj"Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - www.vsb.cz/cs/ - www.facebook.com/vsbtuo ZAVŘENO (Otevírá St 08:00)

Vysoká škola technicko-ekonomického směru nabízí studium na sedmi fakultách se zaměřením na mechatroniku, nanotechnologii, geologii, metalurgii a materiálové inženýrství, bezpečnostní inženýrství, elektrotechniku, informatiku, ekonomiku, stavebnictví a ...

Ostrava - Poruba, 17. listopadu 2172/15 + pobočky (25) - +420 597 321 111, +420 597 325 278

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - www.hgf.vsb.cz/cs/

Fakulta nabízí magisterské, bakalářské a doktorské studium v oblasti hornictví, geologického inženýrství, nerostných surovin, geodézie a kartografie, inženýrské ekologie, aplikované fyziky, ekonomiky a managementu. Zahrnuje institut fyziky, geologického ...

Ostrava - Poruba, 17. listopadu 2172/15 + pobočky (25) - +420 597 325 456

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - www.ekf.vsb.cz/cs

Studium v bakalářských a magisterských studijních oborech a ve vybraných studijních oborech také doktorské studium. Kromě prezenční a kombinované formy studia jsou na fakultě realizovány i kurzy celoživotního vzdělávání a prestižní studium MBA. Realizuje nebo …

Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 2416/33 + pobočky (25) - +420 597 322 171, +420 597 322 241

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - www.fmt.vsb.cz/cs

Fakulta vzdělává v tříletém bakalářském studiu, ve dvouletém navazujícím magisterském studiu a v doktorském studiu v oborech Ekonomiky a řízení průmyslových systémů, Materiálového inženýrství, Metalurgického inženýrství a Procesního inženýrství. Zahrnuje ...

Ostrava - Poruba, 17. listopadu 2172/15 + pobočky (25) - +420 596 991 225, +420 596 991 270

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - www.fast.vsb.cz/cs/

Fakulta poskytuje vzdělání v oblasti průmyslového, pozemního, podzemního, dopravního a geotechnického stavitelství. Zahrnuje studium městského inženýrství, stavebnch hmot, stavební mechaniky, architektury, diagnostiky staveb, teorie konstrukcí, hornického ...

Ostrava - Poruba, Ludvíka Podéště 1875/17 + pobočky (25) - +420 597 321 318

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - www.fs.vsb.cz/cs/

Nabízíme široké spektrum oborů v bakalářském, magisterském a doktorském studijním programu v oblasti strojírenství a strojního inženýrství. Uplatnění v oblasti konstrukce, strojírenské technologie, aplikované mechaniky, automatizace, dopravní techniky, ...

Ostrava - Poruba, 17. listopadu 2172/15 + pobočky (25) - +420 597 323 152

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - www.fbi.vsb.cz/cs

Fakulta nabízí bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy zaměřené na bezpečnost práce a procesů, havarijní plánování, krizová řízení, technickou bezpečnost osob a majetku, techniku požární ochrany a bezpečnosti průmyslu.

Ostrava - Výškovice, Lumírova 630/13 + pobočky (25) - +420 597 321 111, +420 597 322 802

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - vec.vsb.cz

Výzkum a vývoj v oblastech: spalování a zplyňování tuhých paliv (zejména biomasy, fosilních paliv a dřeva a uhlí), analýza rizik, bezpečnost v průmyslu, racionální využívání energie, instalace obnovitelných i tradičních zdrojů energie, zvyšování efektivnosti …

Ostrava - Poruba, 17. listopadu 2172/15 + pobočky (25) - +420 602 712 288, +420 603 565 922

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - www.vsb.cz/9870/cs - www.facebook.com/pg/cit.vsb

Provozujeme a rozvíjíme počítačové centrum poskytující hardware a software podporu vědecko-pedagogickému procesu a zajišťujeme rozvoj a provoz integrovaného informačního systému univerzity. Spravujeme webové stránky.

Ostrava - Poruba, 17. listopadu 2172/15 + pobočky (25) - +420 597 323 173, +420 597 323 177

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - www.vsb.cz/9330/cs/

Výzkumné a vývojové centrum se zaměřuje na dlouhodobý rozvoj prioritních oborů o jejich začlenění do evropského výzkumného prostoru. Rozvoj a výzkum v rámci oborů nanotechnologie, mechatronika, nové materiály a technologie jejich výroby, environmentální ...

Ostrava - Poruba, 17. listopadu 2172/15 + pobočky (25) - +420 597 329 313

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - www.vsb.cz/711/cs

Katedra se zaměřuje na výuku předmětů v oborech filozofie, historie, politologie, právo, psychologie a sociologie. Zahrnuje etiku, filozofickou antropologii, dějiny vědy a techniky ve strojírenství, občanské a obchodní právo a další předměty.

Ostrava - Poruba, 17. listopadu 2172/15 + pobočky (25) - +420 597 321 726

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - www.vsb.cz/712/cs/

Katedra nabízí výuku anglického, německého, ruského, francouzského, španělského a českého jazyka pro studenty fakult a univerzitních studijních programů v rámci bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů. Zahrnuje prezenční, kombinované i …

Ostrava - Poruba, 17. listopadu 2172/15 + pobočky (25) - +420 597 321 707

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - www.vsb.cz/713/cs/

Katedra nabízí výuku tělesné výchovy jako vyučovacího předmětu, řídí a organizuje pohybové aktivity studentů v jejich volném čase a organizuje zimní a letní výcvikové kurzy studentů. Spolupráce a zajištění vrcholové a výkonnostní činnosti. Katedra se také ...

Ostrava - Poruba, 17. listopadu 2172/15 + pobočky (25) - +420 597 323 755

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - www.fs.vsb.cz/310/cs/

Katedra zajišťuje výuku matematiky v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech na pěti fakultách VŠB – TUO a na dalších univerzitních oborech. Zahrnuje výuku matematiky, deskriptivní geometrie, numerických metod, algoritmizace, ...

Ostrava - Poruba, 17. listopadu 2172/15 + pobočky (25) - +420 597 324 152

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - www.vsb.cz/716/cs

Odělení Inženýrské pedagogiky má celoškolskou působnost a je součásti Katedry společenských věd. Jeho pracovníci realizují čtyřsemestrální vzdělávací program „Pedagogické studium pro učitele odborných předmětů“, který je zařazen do programu celoživotního ...

Ostrava - Poruba, 17. listopadu 2172/15 + pobočky (25) - +420 597 323 254, +420 597 323 258

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - cpi.vsb.cz/cs ZAVŘENO (Otevírá St 07:30)

Centrum se orientuje především na projekty financované z operačních programů evropských strukturálních fondů (OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, OP Výzkum a vývoj pro inovace) a programu pro výzkum a inovace Horizont 2020. Podílí se také na podávání ...

Ostrava - Poruba, 17. listopadu 2172/15 + pobočky (25) - +420 597 329 011, +420 731 664 258

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - www.ietech.eu

Činnost institutu je zaměřena na: vytvoření podmínek pro širší využití odpadů, zvýšení účinnosti technologií energetického využití odpadů, zvýšení účinnosti a vývoj nových technologií čištění plynných produktů z termického zpracování odpadu, zvýšení …

Ostrava - Poruba, 17. listopadu 2172/15 + pobočky (25) - +420 738 337 301 , +420 597 327 301

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - www.vsb.cz/info/

Centrum transferu technologií (CTT) organizačně spadá pod Útvar prorektora pro spolupráci s průmyslem. Mezi hlavní činnosti spolupráce CTT a zájemců z podnikatelského sektoru lze například zařadit: Poskytování informací o vědecko-technických ...

Ostrava - Poruba, 17. listopadu 2172/15 + pobočky (25) - +420 739 529 442 , +420 597 325 195

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - www.vsb.cz/9850/cs

Ochrana, odborné zpracování a zpřístupňování archiválií vzniklých z činnosti univerzity. Zahrnuje materiály z oblasti dějin samotné vysokoškolské instituce i z dějin věd a techniky a dokumentuje provázanost dané vysoké školy s průmyslovou praxí.

Ostrava - Slezská Ostrava, Hladnovská 1435/18 (objekt tělocvičny Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava) + pobočky (25) - +420 597 323 470, +420 597 325 772

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava - www.fei.vsb.cz/cs/index.html

Fakulta zajišťuje bakalářské, magisterské i doktorské studium v oblasti elektrotechniky a informatiky. Zahrnuje katedru elektroniky, elektrotechniky, elektroenergetiky, informatiky, kybernetiky, biomedicínského inženýrství, telekomunikační techniky a ...

Ostrava - Poruba, 17. listopadu 2172/15 + pobočky (25) - +420 597 326 001