Církevní základní školy

Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí

Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí

Posláním školy je vzdělávání a výchova žáků s mentálním a kombinovaným postižením více vadami a autismem. Cesta v naší škole nabízí kvalitu života a rovnováhu všech příležitostí všem našim žákům. Naši školu dohromady tvoří: přípravný stupeň, základní …

ZŠ sv. Voršily, Praha 1

Základní církevní škola pro 540 žáků s rozšířeným vyučováním jazyků. K dispozici je 18 tříd 1. až 9. ročníku. Součástí školy je školní družina a klub.

Cyrilometodějská církevní ZŠ Brno

Provozujeme církevní základní školu pro 575 žáků s družinou, jídelnou a klubem.

Církevní ZŠ Borohrádek

Církevní základní škola pro 75 žáků s družinou. Žáci mohou navštěvovat keramický, výtvarný, relaxační, počítačový, hudební a dramatický kroužek.

Katolická ZŠ majora Rudolfa Háska

Základní katolická škola s kapacitou 170 žáků s družinou a jídelnou nabízí kroužek flétny, kytary, sborového zpěvu, keramiky i sportovních her.

Veselá škola - církevní ZŠ a ZUŠ Praha

Provozujeme církevní základní školu pro 210 žáků se školní jídelnou, klubem a družinou.

Církevní ZŠ Orbis-Pictus, spol. s r.o.

Základní škola rodinného typu pro 135 žáků s maximálně 15 žáky ve třídě a s rozšířenou výukou anglického jazyka, výtvarné a dramatické výchovy.

ZŠ Sion J. A. Komenského, Hradec Králové

Provozujeme základní školu pro 360 žáků. Součástí objektu je školní družina a jídelna.

Církevní ZŠ logopedická Don Bosco a MŠ logopedická

Speciální základní škola logopedická pro 150 žáků s družinou, jídelnou a školním klubem.

Křesťanská ZŠ a MŠ J. A. Komenského

Křesťanská základní škola s kapacitou 225 žáků, školní jídelnou, družinou a školním klubem.

MŠ a ZŠ speciální Diakonie ČCE Praha 5

Speciální církevní základní škola pro 25 žáků s družinou a jídelnou. Provozujeme sociálně terapeutické dílny a denní i týdenní stacionáře.

Brána, ZŠ a MŠ

Základní škola pro 52 žáků zaměřená na estetickou výuku se školní jídelnou a družinou.

Základní škola a mateřská škola Heřmánek

Základní škola a mateřská škola Heřmánek

Křesťanská škola otevírá 1.-5. a přípravnou třídu. Rodinná atmosféra a malý počet žáků ve třídě (12 dětí), rozšířená výuka anglického jazyka, dramatická výchova, moderní a zajímavé pomůcky, možnost administrace domácího vzdělávání.

Křesťanská ZŠ Jihlava

Křesťanská základní škola pro 360 žáků s družinou a klubem. Od 3.třídy je pro děti povinný anglický jazyk, od 6.třídy pak jazyk německý.

ZŠ svaté Zdislavy Kopřivnice

Církevní základní škola pro 250 žáků s jídelnou, družinou a školním klubem. Adoptujeme děti na dálku. Vedeme kroužek keramiky, zpěvu, sportovních dovedností, florbalu, anglického jazyka, psaní na PC nebo karate. Organizujeme besídky, semináře, školy v ...

Církevní ZŠ Kroměříž

Provozujeme církevní základní školu pro 170 žáků s družinou. Nabízíme možnost navštěvovat horolezecký, modelářský, sportovní, dyslektický, keramický a misijní kroužek či hudební, dramatický a jazykový kroužek.

Základní škola sv. Voršily Olomouc

Provozujeme základní školu pro 245 žáků s využíváním prvků alternativního vyučování. Křesťanská výchova je povinná ve všech ročnících. Součástí je družina, školní klub a jídelna. Nabízíme také zájmové kroužky jako keramika, angličtina, Kresba a malba, ...

ZŠ Salvátor Valašské Meziříčí

Církevní základní škola pro 180 žáků s družinou pro 30 dětí a klubem. Možnost navštěvování zájmových kroužků. Pořádáme dětské akce, výlety i soutěže. Vydáváme školní časopis. Poskytujeme výchovné poradenství.

Katolická ZŠ Uherský Brod

Provozujeme základní devítiletou katolickou školu pro 450 žáků se školní družinou, klubem a jídelnou.

Křesťanská ZŠ Nativity

Křesťanská základní škola pro 100 žáků s jídelnou a klubem. Nabízíme zájmové kroužky fotbalu, florbalu, plavání, včelařství, lukostřelby, šermu a stolního tenisu. Poskytujeme výchovné poradenství. Disponujeme počítačovou učebnou a interaktivními tabulemi. ...