Základní školy • Česká republika a okolí

Tupperware Mijadera

Tupperware Mijadera

Jsme distributory výrobků značky Tupperware. Již více než 60 let navrhuje společnost Tupperware moderní výrobky nejvyšší kvality, které lidem pomáhají zjednodušit život. Inovace je klíčem k úspěchu společnosti a dopomohla také k vytvoření statusu prestižní …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí

Základní škola speciální a praktická škola Diakonie ČCE Vrchlabí

Posláním školy je vzdělávání a výchova žáků s mentálním a kombinovaným postižením více vadami a autismem. Cesta v naší škole nabízí kvalitu života a rovnováhu všech příležitostí všem našim žákům. Naši školu dohromady tvoří: přípravný stupeň, základní …

Základní škola a střední škola waldorfská

Základní škola a střední škola waldorfská

Škola pracuje jako desetiletá základní škola a dvouletá střední škola pro děti s různým druhem a stupněm znevýhodnění. První stupeň ZŠ je rozložen o jeden ročník, aby menší děti lépe zvládaly učivo. Na základě principů a zásad waldorfské pedagogiky pracuje s …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)

Základní škola Zdechovice

Základní škola Zdechovice je málotřídní škola. Ročníky jsou spojovány v trojtřídním systému podle aktuálního počtu žáků a podle jednotlivých vyučovacích předmětů. Součástí je družina a jídelna, kapacita je 50 žáků. Škola poskytuje vzdělání žákům I. stupně …

BASIS INTERNATIONAL SCHOOL PRAGUE

BASIS INTERNATIONAL SCHOOL PRAGUE

As a school that utilizes the world-famous BASIS Charter School Curriculum, we are the first school with grades 0–13 that opened in Europe in September 2021. OUR MISSION: to raise the standards of education for our students to the highest international …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o.

Táborské soukromé gymnázium a Základní škola, s.r.o.

Soukromé gymnázium funguje jako čtyřleté i víceleté gymnázium. V současnosti jej navštěvuje kolem 200 studentů gymnázia, kteří své studium mohou zaměřit jazykově nebo přírodovědně. Studenti se ve škole věnují 2 jazykům povinně a kromě angličtiny a němčiny …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

JAZYKY CZ s.r.o.

Jsme jazyková škola v Pardubicích s dlouholetou tradicí. Poskytujeme jazykové firemní/individuální kurzy v mnoha světových jazycích – angličtina, němčina, španělština, italština, ruština atd.

Základní škola Mozaika, o.p.s. Rychnov nad Kněžnou

Provozujeme soukromou základní školu pro 145 žáků podporující spolupráci, tvořivost a individuální přístup k dětem. K dispozici je družina a klub. Pracujeme v programu Začít spolu. Poskytujeme dětem základní vzdělání s ohledem na jejich individuální …

Brno International School s.r.o.

Brno International School s.r.o.

Cílem International School of Brno – mezinárodní anglické školy je poskytovat předškolní, základní a středoškolské vzdělání v anglickém jazyce pro děti z celého světa. ISB je členem Rady mezinárodních škol, vyučuje dle mezinárodně uznávaného vzdělávacího …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:30)

Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola, o.p.s.

Montessori školy Andílek - mateřská škola a základní škola, o.p.s.

IMSP je mezinárodní škola, která nabízí autentické vzdělání podle principů Montessori pedagogiky. Rozvíjíme jedinečný potenciál každého dítěte, a tím žákům umožňujeme osvojit si vynikající studijní dovednosti a stát se sebevědomými, účastnými a aktivními …

Centrum Život hrou

Centrum Život hrou

Pro předškolní děti nabízíme kurzy angličtiny a montessori včetně podpory vzdělávání formou her. Zajímavá spolupráce pro MŠ, mateřská a rodičovská centra i pro lektory angličtiny – metoda Joyful English. Součástí je e-shop – vzdělávací hračky, originální …

Základní škola a gymnázium Square

Základní škola a gymnázium Square

Jsme Square. Místo pro nejdůležitější lidi na světě. Základní škola: Česko-anglická základní škola s akreditací MŠMT a jedinečným vzdělávacím programem. Výuka je vedena především prostřednictvím prožitků, osobních zkušeností a spolupráce mezi …

APOSS Liberec

Zajišťujeme poskytování služeb sociální pomoci a podpory, jejichž cílem je zajištění podmínek pro důstojný a aktivní život osob se zdravotním postižením.

Soukromá základní škola Acorn's & John's school s.r.o.

Soukromá základní škola – školní program pro základní vzdělávání. Malotřídní program s prvky integrace.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 06:30)

Základní škola Trmice

Základní škola Trmice

Základní škola s kapacitou 350 žáků, s přípravnou třídou, školní družinou (pro 50 žáků) a jídelnou (kapacita 200 jídel). K areálu školy patří také zahrada, která nabízí prostor pro různé školní i mimoškolní aktivity. Škola klade důraz na partnerské vztahy a …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

Škola v přírodě Sklárna, s.r.o.

Škola v přírodě Sklárna, s.r.o.

Zajišťujeme celoročně pobyty škol v přírodě, stravování z vlastní kuchyně a po celý den je zajištěn pitný režim. Nabízíme velkou ubytovací kapacitu, tělocvičnu, hřiště, travnaté plochy, velké ohniště, ozvučený prostor, školu. Můžete přijet na celodenní …

Střední škola živnostenská a Základní škola, Planá

Učební obory vhodné pro absolventy ZŠ: ošetřovatel, operátor skladování, plastikář, cukrář, provozní služby – pokojská. Učební obory vhodné pro absolventy ZŠ i speciálních ZŠ: kuchařské práce, pečovatelské služby, zednické práce,  …

ZŠ Seč

Základní škola pro 270 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ a Praktická škola Chotěboř

Provoz základní praktické a speciální školy s navazujícím jednoletým studiem. Součástí je jídelna, internát a školní družina. Nabídka kroužků.

ZŠ Chotěboř, Smetanova

Provozujeme základní škola pro 840 žáků s družinou a klubem.

ZŠ Bojanov

Základní škola pro 225 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Třemošnice

Provoz základní školy s kapacitou 560 žáků s družinou pro 125 dětí. Nabízíme nepovinný předmět římsko-katolického náboženství či přírodovědný, výtvarný, keramický, dramatický, dopravní, sportovní a mediální kroužek včetně výuky anglického jazyka. Pořádáme …

ZŠ Prachovice

Základní škola pro 300 žáků s družinou a jídelnou. Dětem jsou k dispozici zájmové kroužky jako je keramika, přírodovědný a počítačový kroužek. Možnost poskytování výchovného poradenství.

ZŠ Skuhrov

Základní škola pro 50 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Ronov nad Doubravou

Základní škola pro 300 žáků s družinou a jídelnou. Na škole je veden kroužek mažoretek.

ZŠ Trhová Kamenice

Provoz základní školy pro 300 žáků. K dispozici je školní jídelna a družina. Pro děti je dále zajištěn kroužek šachů, keramiky, zpěvu či kytary. Dále je možnost návštěvy do školní knihovny, přírodopisného kroužku a pohybových her. Během roku se pořádaní …

Zvláštní škola Heřmanův Městec

Provozujeme základní školu praktickou a speciální pro 68 žáků s družinou pro 12 dětí. K dispozici je dílenská učebna, učebna výpočetní techniky či zahrada s košem na streetball. Pořádáme výstavy, výlety a plavecký i předplavecký výcvik. Poskytujeme …

ZŠ Nasavrky

Základní škola pro 400 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Havlíčkův Brod, Nuselská

Základní škola pro 550 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Individuální péče o děti s poruchami učení.

ZŠ a MŠ Wolkerova

Provozujeme lezecké stěny v areálu školy. Poskytujeme kurz základního lezení na umělé stěně.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 17:00)

ZŠ Havlíčkův Brod, Konečná

Základní škola pro 300 žáků se školní družinou, jídelnou a školním klubem.

ZŠ a Praktická škola Havlíčkův Brod, U Trojice

Základní a praktická škola pro 99 žáků s družinou nabízí dramatický, turistický, výtvarný, zdravotní, sportovní, počítačový i taneční kroužek.

ZŠ Havlíčkův Brod, Štáflova

Základní škola pro 500 žáků s klubem, družinou a jídelnou. Vedeme školní sportovní klub, knihovnu a klub zumby. Vydáváme školní časopis Štaflík. Zúčastňujeme se různých vzdělávacích projektů. Poskytujeme poradenství při volbě povolání.

ZŠ Havlíčkův Brod, V Sadech

Základní škola pro 800 žáků se školní družinou, klubem a jídelnou. Organizujeme lyžařský i plavecký výcvik, ozdravné pobyty alergických tříd a dopravní výchovu. Zajišťujeme rozšířenou výuku kopané od 6. do 9. třídy. Nabízíme kroužky dovedné ruce, výtvarné …

ZŠ Krucemburk

Provozujeme základní školu pro 300 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme možnost navštěvovat jazykové, výtvarné, sportovní či taneční kroužky.

ZŠ Slatiňany

Provozujeme základní školu s celkovou kapacitou 600 míst. Součástí školy je školní jídelna.

ZŠ Vrdy

Základní škola pro 450 žáků s družinou a jídelnou. Pro žáky pořádáme zájmové kroužky, plavecký a lyžařský výcvik, protidrogové a environmentální semináře, školní sportovní soutěže a jiné. Ve školní družině, která má kapacitu 50 dětí, jsou žákům umožněny …

ZŠ Chrudim, Dr. Václava Peška

Základní škola pro 850 žáků s družinou a jídelnou. Účastníme se projektů EU peníze školám a Zdravá škola. Pořádáme sportovní akce.

ZŠ Chrudim, U Stadionu

Základní škola se sportovními třídami pro 700 žáků s družinou a jídelnou. Vedeme atletický, sportovní, dopravní nebo dyslektický kroužek. Pořádáme výlety za sportem a kulturou, zahraniční poznávací zájezdy, besedy, drakiády, besídky, školy v přírodě nebo …

ZAVŘENO (Otevírá v Po 07:00)

ZŠ a MŠ Potěhy

Základní škola pro 300 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici jsou učebny, odborné pracovny, tělocvična a fotbalové hřiště.

Speciální ZŠ Chrudim

Jsme speciální a praktická základní škola pro 175 žáků. Provozujeme školní družinu. Žákům nabízíme aktivační centrum. Projekt je zaměřený na zájmové vzdělávání žáků se středně těžkým a těžkým mentálním postižením a autismem. Poskytujeme 14 kroužků. Součástí …

ZŠ Chrudim, Dr. Jana Malíka

Základní škola pro 500 žáků s jídelnou a družinou. Žáci mohou navštěvovat keramický, dramatický a výtvarný kroužek, hru na zobcovou flétnu a žonglování. Dále se mohou věnovat sportovním a míčovým hrám.

ZŠ Přibyslav, Bechyňovo náměstí

Provozujeme základní školu pro 650 žáků s družinou, jídelnou a klubem.

ZŠ Miřetice

Základní škola pro 140 žáků s družinou.

ZŠ Světlá nad Sázavou, Komenského

Základní škola s celkovou kapacitou 450 žáků. Součástí školy je školní družina a klub. Zajištění dětských kroužků, mezi které patří společenské hry, volejbal, anglický jazyk, rugby, dopravní kroužek a další. Možnost využití služeb výchovného poradce.

ZŠ Světlá nad Sázavou, Lánecká

Základní škola pro 650 žáků s družinou, jídelnou a klubem. Nabídka zájmových kroužků. Škola se účastní projektu Adopce na dálku.