Státní základní školy

ZŠ Troubelice

Základní škola pro 510 žáků s družinou a jídelnou. Nabídka výtvarné techniky pro děti, sborového zpěvu, keramiky, vúuky anglického jazyka, hry na zobcovou flétnu a hudebních nástrojů a pohybového kroužku pro dívky I. stupně.

ZŠ a MŠ Tršice

Základní škola pro 360 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ a MŠ Třebíč, Bartuškova

Základní škola pro 750 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Výuka je rozšířena v oblasti tělesné výchovy, cizích jazyků a pro žáky s poruchou učení. Škola je zařazena do projektu Zdravá škola.

ZŠ Třebíč, Kapitána Jaroše

Provozujeme základní školu pro 950 žáků s družinou, jídelnou a školním klubem. K dispozici máme relaxační kouty s tenisovými stoly, hřiště, zahradu se skleníkem, altánem a atriem. Součástí školy jsou odborné pracovny pro výuku fyziky, chemie, přírodopisu, ...

ZŠ Třebíč, Týnská

Základní škola pro 845 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Možnost navštěvovat keramický ateliér, kroužky odbíjené, florbalu, sportovního rybolovu a střelby.

ZŠ Kvílice

Provozujeme základní školu pro 180 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme zájmové kroužky, výuku anglického jazyka, sportovní akce, výlety či besedy.

ZŠ Dany a Emila Zátopkových, Třinec

Základní škola pro 750 žáků se specializovanými logopedickými třídami, družinou a jídelnou. Škola podporuje elektronický systém výuky a nabízí možnost navštěvovat kroužky fotbalu a atletiky. Účastní se různých geologických, ekologických a jiných projektů.

ZŠ Tuchlovice

Základní škola pro 300 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Tuchoměřice

Provozujeme základní školu pro 74 žáků s družinou. Pořádáme zájmové kroužky, výuku francouzštiny, divadelní představení, sportovní a kulturní akce.

ZŠ Tuřany

Základní škola pro 70 žáků s družinou a jídelnou. Podporujeme výuku informatiky pro děti z prvního stupně. Vedeme kroužek logopedie, tance nebo anglického jazyka. Účastníme se projektu EU peníze školám.

ZŠ Tymákov

Základní škola pro 80 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Týnec nad Labem

Provozujeme základní školu pro 450 žáků s jídelnou, družinou a klubem. K dispozici máme cvičnou kuchyň, dílny, sportovní halu a knihovnu. Nabízíme floorbalové, taneční a zahrádkářské kroužky. Při výuce používáme počítače, dataprojektory, interaktivní tabule a …

ZŠ Údlice

Provozujeme základní školu pro 270 žáků s družinou. Nabízíme možnost navštěvovat kroužek angličtiny či sportovní a hudební kroužek.

ZŠ T.G. Masaryka, Uherské Hradiště, 1. Máje

Základní škola pro 240 žáků s družinou, jídelnou a speciální logopedickou třídou. Škola se zúčastňuje projektů Arboretum a Comenius. Také vydává školní časopis a vede různé zájmové kroužky.

ZŠ Uherský Brod

Základní škola pro 420 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Žáci jsou od 6. ročníku vyučováni v prvním a druhém jazyce v rozsahu 6+1 hodin týdně. Provozujeme dopravní hřiště.

ZŠ Uherský Brod - Havřice

Základní škola pro 90 žáků s jídelnou a družinou. K dispozici je sportovní areál. Nabízíme kroužky náboženství, angličtiny, dovedných rukou, pohybové hry, dále dramatický, výtvarný, počítačový a vědomostní kroužek.

ZŠ Velké Přítočno, Školní

Základní škola pro 49 žáků s družinou a jídelnou s nabídkou modelářského, turistického, výtvarného a keramického kroužku i kroužku hry na flétnu a internetu.

ZŠ Uničov, Haškova

Základní škola pro 550 žáků s družinou a jídelnou. Provozujeme mateřské centrum a vedeme dětský pěvecký sbor. K dispozici je sportovní, taneční, keramický, internetový a jazykový kroužek. Pořádáme různé kroužky a soutěže a zúčastňujeme se školních projektů. …

ZŠ Uničov, Pionýrů

Základní škola pro 675 žáků se školní jídelnou a družinou nabízí výuku anglického a německého jazyka či počítačový, sportovní i výtvarný kroužek. Pořádáme kurzy plavání, dětské sportovní i kulturní akce, vzdělávací besedy i soutěže. K dispozici je tělocvična, …

ZŠ Ústí nad Labem, Anežky České

Základní škola s kapacitou 720 žáků. K dispozici je jídelna, družina a kroužek dramatický, informatiky, základů znakového jazyka, taneční i sportovní.

Fakultní ZŠ Ústí nad Labem, České mládeže

Základní škola pro 480 žáků s družinou a jídelnou. Nabídka kroužku výtvarného, hry na flétnu, jazykového, výpočetní techniky, keramiky i sportovního.

ZŠ Ústí nad Labem, Hlavní

Základní škola pro 850 žáků s družinou a jídelnou nabízí taneční, výtvarný, matematický, počítačový, jazykový i sportovní kroužek.

ZŠ Ústí nad Labem, Hluboká

Základní škola pro 750 žáků s družinou a jídelnou. Nabídka kroužků stolního tenisu, pohybových her, hry na flétnu, znakové řeči, gymnastiky a počítačů.

ZŠ Ústí nad Labem, Karla IV.

Základní škola pro 490 žáků s družinou a jídelnou. Pro děti jsou připraveny kroužky keramiky, flétny, atletiky, badmintonu a jiných sportovních her.

ZŠ Ústí nad Labem, Neštěmická

Základní škola pro 450 žáků se školní družinou a jídelnou. Specializujeme se na prostorovou výtvarnou výchovu a pracovní činnosti. Nabídka pohybového a textilně-výtvarného kroužku i kroužku práce s počítačem. Pro prvňáčky nabízíme výuku anglického jazyka ...

ZŠ Ústí nad Labem, Palachova

Základní škola pro 600 žáků s družinou, jídelnou a nabídkou kroužků anglického a německého jazyka, stolního tenisu a hudebního či dramatického. Pořádání také výletů a sportovních akcí pro děti.

ZŠ Ústí nad Labem, Rabasova

Základní škola pro 620 žáků s třídami zaměřenými na míčové hry. K dispozici je jídelna, družina, klub a pořádání zájmových kroužků.

ZŠ Ústí nad Labem, Stříbrnická

Základní škola pro 800 žáků s družinou a jídelnou. Pro děti pořádáme olympiády a sportovní i společenské akce.

ZŠ Ústí nad Orlicí, Bratří Čapků

Provozujeme základní školu pro 675 žáků s jídelnou a družinou. Pořádáme zájmové kroužky, výlety či sportovní akce. Nabízíme služby výchovného poradce.

ZŠ Ústí nad Orlicí, Třebovská

Základní škola pro 533 žáků s jídelnou a družinou. Možnost navštívení zájmových kroužků angličtiny, kytary, keramiky, kroužku první pomoci a sportovních kroužků.

ZŠ Velká Skrovnice

Provozujeme základní školu pro 25 žáků. Pro děti je zajištěno stravování a umístění v družině. Pro děti jsou zajištěny sportovní, společenské a kulturní akce.

ZŠ Ústí nad Orlicí, Školní

Provozujeme základní školu pro 80 žáků s družinou. Pořádáme výlety, besedy, sportovní akce i turnaje, různá vystoupení či soutěže.

ZŠ Tuklaty

Základní škola pro 60 žáků s družinou. Výuka angličtiny od první třídy, provoz zájmových kroužků.

ZŠ Valašská Bystřice

Základní škola pro 350 žáků se školní družinou, jídelnou a klubem. Nabízíme sportovní, hudební, výtvarný, šachový, keramický a přírodovědný kroužek.

ZŠ Valašská Polanka

Provozujeme základní školu pro 540 žáků se školní družinou, jídelnou a školním klubem. Účastníme se floorbalových a fotbalových turnajů. Pořádáme exkurze, výlety, lyžařské a plavecké výcviky. Nabízíme tančení, divadelní, šachové, myslivecké a keramické kurzy. …

ZŠ Valašské Meziříčí, Křižná

Základní škola pro 750 žáků s rozšířenou výukou matematiky, jídelnou, družinou, klubem a nabídkou zájmových kroužků.

ZŠ Valašské Meziříčí, Šafaříkova

Základní škola pro 550 žáků se školní družinou, klubem a jídelnou. Součástí školy je tělocvična s lezeckou stěnou, venkovní hřiště a odborné učebny. Nabízíme kroužek keramiky, ručních prací a výtvarné techniky. Zajišťujeme sportovní kroužek se zaměřením na ...

ZŠ Valašské Meziříčí, Žerotínova

Základní škola pro 385 žáků se školní družinou, jídelnou a klubem. Nabízíme kroužek atletiky, umělecké tvorby, zpěvu, matematiky, hry na flétnu, kytaru a bubny.

ZŠ Vápenná

Základní škola pro 270 žáků se školní družinou. Nabídka pracovně výtvarného, keramického, zdravotnického a country kroužku a kroužek florbalu.

ZŠ Vápno

Základní škola pro 50 žáků s družinou a jídelnou. Škola se zaměřuje na výuku anglického jazyka a podporuje kulturní, činnostní a sportovní aktivity. Děti mohou využít kroužky jako jsou výtvarné či ruční práce, počítačový kroužek, vybíjená, florbal či hraní na …

ZŠ Varnsdorf, Edisonova

Základní škola pro 450 žáků s družinou. Organizujeme vánoční besídky, výlety za sportem a kulturou, dny otevřených dveří, cesty do zahraničí, divadelní představení, lyžařské kurzy, školy v přírodě nebo sportovní turnaje. Žáci mají k dispozici elektronickou ...

Interaktivní ZŠ Varnsdorf, Karlova

Provoz 1. stupně základní školy s kapacitou 228 žáků s družinou pro 150 dětí. Nabízíme florbalový, hudebně-pohybový a výtvarný kroužek včetně výuky anglického jazyka, dopravní výchovy, dívčího klubu i výuky na počítači či dalších sportovních aktivit.

ZŠ Varnsdorf, náměstí E. Beneše

Provozujeme základní školu pro 420 žáků. K dispozici je školní družina a klub. Výuka je rozšířena v oblasti matematiky. Pro děti jsou dále pořádány projekty, školní výlety, e-twinning, výuka jazyků a informačních technologií. Dále se konají sportovní i ...

ZŠ Varnsdorf, Seifertova

Základní škola pro 450 žáků s družinou a klubem. Účastníme se projektu EU peníze školám. Vedeme kroužek bowlingu, florbalu, výtvarné výchovy, českého jazyka nebo matematiky.