Státní základní školy

ZŠ Brno, Horní

Základní škola pro 500 žáků s jídelnou a školní družinou. Součástí je výuka angličtiny, ruštiny, divadelní, sportovní, přírodovědný, výtvarný kroužek.

ZŠ a MŠ Brno, Horníkova

Základní škola pro 680 žáků s rozšířenou výukou jazyků, výtvarné výchovy a sportovním zaměřením. K dispozici je družina a jídelna.

ZŠ Brno, Hroznová

Základní škola pro 470 žáků se školní družinou, jídelnou a klubem. Vedení keramického, jazykového, dramatického, sportovního dalších zájmových kroužků.

ZŠ Brno, Hudcova

Provozujeme základní školu pro 530 žáků s družinou a jídelnou. Nabízíme zájmové kroužky jako keramika a atletika. Připravujeme vystoupení.

ZŠ a MŠ Brno, Husova

Základní škola pro 580 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ a MŠ Brno, Chalabalova

Provozujeme základní školu pro 650 žáků s jídelnou a družinou. Pořádáme výlety, exkurze a lyžařské kurzy. Navštěvujeme divadelní představení.

ZŠ a MŠ Brno, Jana Broskvy

Základní škola pro 540 žáků s jídelnou a družinou. Vedeme kroužek sborového zpěvu, břišních tanců, kresby a malby nebo německého a anglického jazyka.

ZŠ Brno, Janouškova

Provozujeme základní školu pro 800 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme výlety, lyžařské výcviky, exkurze a zájezdy. Navštěvujeme divadla.

ZŠ Masarykova Brno, Kamenačky

Provozujeme základní školu pro 400 žáků s družinou, klubem a jídelnou.

ZŠ Brno, Kneslova

Základní škola pro 450 žáků se školní družinou a jídelnou. Nabízíme jazykové, výukové, sportovní, umělecké a počítačové kroužky.

ZŠ Brno, Košinova

Základní škola pro 350 dětí s jídelnou a družinou. Ve škole jsou třídy pro děti se specifickými poruchami učení.

ZŠ a MŠ Brno, Kotlářská

Provozujeme základní školu s rozšířenou výukou hudební výuky pro 800 žáků s jídelnou a školní družinou.

ZŠ Brno, Krásného

Provozujeme základní školu pro 500 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Nabízíme možnost navštěvovat sportovní, jazykové i umělecké kroužky.

ZŠ a MŠ Brno, Křenová

Základní škola pro 300 žáků s družinou a jídelnou.

ZŠ Brno, Otevřená

Základní škola pro 211 žáků s jídelnou, školskou radou, družinou a s bezbariérovým přístupem. Nabízíme výuku náboženství a angličtiny.

Tyršova ZŠ, Brno

Provozujeme základní školu pro 360 žáků se zaměřením na matematiku a informatiku. K dispozici je jídelna, družina a knihovna.

ZŠ Brno, Laštůvkova

Základní škola pro 1000 žáků s jídelnou a družinou. Vedení kroužku keramiky, míčových her, výtvarné výchovy, tvoření, karate a dalších.

ZŠ a MŠ Brno, Lidická

Provozujeme státní základní školu pro 136 žáků s družinou a jídelnou. Zabýváme se výukou anglického jazyka. Nabízíme informatický kroužek.

ZŠ a MŠ Brno, Merhautova

Základní škola pro 1020 žáků s družinou a jídelnou. Na výběr je sportovní, keramický a čtenářský kroužek.

ZŠ Brno, Měšťanská 21

Provozujeme základní školu pro 600 žáků s jídelnou a družinou. Nabízíme dramatické, turistické, recitační, sportovní a jazykové kroužky.

ZŠ a MŠ Brno, Milénova

Základní škola pavilónového typu pro 720 žáků s vlastním vyhřívaným bazénem, jídelnou a družinou.

ZŠ Brno, Pavlovská

Základní škola pro 500 žáků s družinou a jídelnou. Žáci mají možnost navštěvovat divadelní klub a účastnit se plaveckých kurzů a sportovních turnajů.

ZŠ Přemyslovo náměstí, Brno

Provozujeme základní školu pro 400 žáků s družinou. Pořádáme zájmové kroužky, tématické dny, karnevaly, výlety, vystoupení či sportovní a jiné soutěže.

ZŠ Brno, Slovanské náměstí

Základní škola s kapacitou 840 žáků s družinou pro 280 dětí a jídelnou. Nabízíme keramický, výtvarný, tělovýchovný, estetický a taneční kroužek.

ZŠ a MŠ Brno, Staňkova

Základní škola pro 420 žáků s družinou a jídelnou. Výuka českého jazyka pro děti ze států Evropské unie i pro cizince z třetích zemí.

ZŠ a MŠ Brno, náměstí 28. října

Základní škola pro 450 žáků se školní družinou, jídelnou a školním klubem.

ZŠ Brno, Tuháčkova

Základní škola pro 630 žáků se školní jídelnou a družinou. Součástí školy je tělocvična a sportovní areál. Nabízíme jazykový, sportovní a pěvecký kroužek.

ZŠ a MŠ Brno, Vedlejší

Provozujeme základní školu pro 810 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici jsou taneční, sportovní, výtvarné, divadelní a jazykové kroužky.

ZŠ a MŠ Brno, Zeiberlichova

Provozujeme základní školu pro 150 žáků. K dispozici je jídelna a družina. Zajišťujeme počítačový, výtvarný i pěvecký kroužek či aerobik.

Masarykova ZŠ a MŠ Brno, Zemědělská

Provozujeme základní školu pro 700 žáků s družinou a jídelnou. Pořádáme soutěže, školy v přírodě, lyžařské výcvikové kurzy a adaptační pobyty.

ZŠ Broumov, Kladská

Základní škola pro 120 žáků se speciálním přípravným stupněm, jídelnou a družinou.

Masarykova ZŠ, Broumov

Provozujeme základní školu pro 710 žáků se školní družinou.

ZŠ a MŠ Brumovice

Základní škola pro 80 žáků s jídelnou a družinou.

ZŠ Břeclav, Komenského

Základní škola pro 560 žáků se školní družinou a jídelnou. Součástí školy je školní dvůr, tělocvična, hřiště a sportovní areál s umělým povrchem.

ZŠ a MŠ Břeclav, Kpt. Nálepky

Základní škola pro 300 žáků se školní jídelnou a družinou. Nabízíme kroužek sportovních her, kondičního cvičení, informatiky a finanční gramotnosti.

ZŠ a MŠ Břeclav, Kupkova

Základní škola pro 1200 žáků s jídelnou, družinou a klubem. K dispozici jsou učebny výpočetní techniky, chemie a přírodopisu. Nabízíme zájmové kroužky.

ZŠ Břeclav, Na Valtické

Základní škola pro 642 žáků s jídelnou a školní družinou. Organizování soutěží pro děti. Pořádání výletů.

ZŠ Břeclav, Slovácká

Základní škola pro 720 žáků s družinou, klubem a jídelnou. Nabízíme sportovní, výtvarné, informační, jazykové a hudební kroužky.

ZŠ a MŠ Březí

Základní škola pro 230 žáků s družinou a jídelnou. K dispozici je interaktivní tabule a zájmové kroužky.

ZŠ Březová

Základní škola pro 350 žáků s družinou, jídelnou a tělocvičnou pořádá besedy, plavecké výcviky a výstavy dětských prací. Provozujeme kroužky.

ZŠ a MŠ Břežany

Základní škola s kapacitou 230 žáků s družinou pro 30 dětí. Vydáváme školní noviny. Pořádáme a zúčastňujeme se sportovních soutěží.

Břežany 174 +

ZŠ a MŠ Mouřínov

Základní škola pro 40 žáků s jídelnou. Pořádáme plavecké kurzy, výlety, vycházky, zahájení školního roku, karnevaly, divadelní představení a další.

Mouřínov 145 +

ZŠ Bučovice, Školní

Provozujeme základní školu pro 420 žáků se školní jídelnou.