Státní úřady a instituce

Přidat / editovat záznam

Atlasfirem.info Instituce a organizace Státní úřady a instituce

Celní správa

Finanční úřady

Hygienické stanice

Inspekce

Katastrální úřady

Ministerstva

Obecní úřady, samospráva

Policie

Soudy

Správa přírodních zdrojů

Úřady práce

Veterinární správa

Věznice

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR


Vypnout filtrování výsledků pouze pro lokalitu "Vysočina"Věznice Světlá nad Sázavou

Věznice pro ženy odsouzené k výkonu trestu odnětí svobody především v kategoriích ostraha, dozor a mladiství. Součástí je i oddělení pro výkon vazby.

Světlá nad Sázavou, Rozkoš 990 + pobočky (38) - +420 569 471 512

Krajské vojenské velitelství Jihlava - www.kvv-jihlava.army.cz/ ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Jako velitelství tohoto kraje se zaměřujeme na vykonávání státní správy na území kraje Vysočina. Velitelství je příslušné pro fyzické a právnické osoby, které mají trvalý pobyt na tomto území. Zabýváme se i řešením žádosti státních občanů ČR o dobrovolné ...

Jihlava, Vrchlického 2077/14 + pobočky (13) - +420 973 454 200

Ministerstvo obrany - 22. základna letectva Náměšť nad Oslavou - www.lznamest.army.cz

Jednotka zabezpečuje ochranu vzdušného prostoru ČR.

Náměšť nad Oslavou + pobočky (23) - +420 973 438 207

Odbor cizinecké policie kraj Vysočina - www.policie.cz

Odbor se zabývá pobytem cizinců na území České republiky a problematikou s tím spojenou.

Jihlava, Vrchlického 2627/46 + pobočky (160) - +420 974 261 829

Státní úřad pro jadernou bezpečnost - www.sujb.cz

Vykonávání státní správy a dozoru při využívání jaderné energie i ionizujícího záření v oblasti radiační ochrany.

Dukovany + pobočky (10) - +420 562 402 905, +420 568 866 414

Česká inspekce životního prostředí - www.cizp.cz

Zajišťujeme dozor nad respektováním zákonných norem v oblasti životního prostředí. Zabýváme se problematikou ekologické újmy a její prevencí.

Havlíčkův Brod, Bělohradská 3304 + pobočky (13) - +420 731 405 166 , +420 569 496 111

Česká školní inspekce - www.csicr.cz

Vykonávání veřejnosprávní kontroly v předškolních a školských zařízeních, ve střediscích a pracovištích praktického vyučování.

Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1, Dolní 2274/3 + pobočky (37) - +420 566 622 330

Katastrální pracoviště Pelhřimov - www.cuzk.cz

Poskytujeme služby v oblasti správy katastru nemovitostí prostřednictvím územně příslušného katastrálního pracoviště.

Pelhřimov, U Stínadel 1316 + pobočky (113) - +420 565 301 751

OSSZ Havlíčkův Brod - www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/vysocina/ossz-havlickuv-brod.htm

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Havlíčkův Brod, Sídliště Pražská 2893 - +420 569 465 300

OSSZ Jihlava - www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/vysocina/ossz-jihlava.htm

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Jihlava, Wolkerova 4448/37 - +420 567 142 111

OSSZ Pelhřimov - www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/vysocina/ossz-pelhrimov.htm

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Pelhřimov, Pražská 2462 - +420 566 800 111

OSSZ Žďár nad Sázavou - www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/vysocina/ossz-zdar-nad-sazavou.htm

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1, Husova 1665/7 - +420 566 691 111

Energetický regulační úřad - www.eru.cz

Ochrana zájmů spotřebitelů, podpora hospodářské soutěže v energetických odvětvích.

Jihlava, Masarykovo náměstí 91/5 + pobočka - +420 564 578 666

Český statistický úřad - www.jihlava.czso.cz

Získávání, zpracování a poskytování informací o hospodářských, společenských a ekologických jevech.

Jihlava, Ke Skalce 1881/30 + pobočky (13) - +420 567 109 060

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - www.eagri.cz/public/web/ukzuz/portal

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Havlíčkův Brod, Konečná 1930 + pobočky (28) - +420 737 267 334 , +420 569 430 432

Okresní státní zastupitelství Jihlava - portal.justice.cz/soud/soud.aspx

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Jihlava, třída Legionářů 1470/9 + pobočky (15) - +420 567 573 666

Okresní státní zastupitelství Pelhřimov - portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Pelhřimov, třída Legií 876 + pobočky (8) - +420 565 323 196

Okresní státní zastupitelství Havlíčkův Brod - portal.justice.cz/justice2/soud/soud.aspx

Instituce realizuje právo státu na stíhání osob, které se měly dopustit trestných činů.

Havlíčkův Brod, Štáflova 2003 + pobočky (11) - +420 569 471 161

Česká plemenářská inspekce - www.cpinsp.cz

Kontrolujeme dodržování povinností stanovených v zákoně o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat.

Třebíč - Horka-Domky, Sv. Čecha 239/1 + pobočky (12) - +420 777 921 165 , +420 568 841 017

Správa Chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy - www.zdarskevrchy.ochranaprirody.cz

Zajišťujeme výkon státní správy v ochraně přírody a krajiny. Sledujeme stavy, změny a vývojové trendy vybraných biotopů a populací ohrožených druhů.

Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1, Brněnská 2279/39 + pobočky (38) - +420 566 653 111, +420 566 653 116

Probační a mediační služba - www.pmscr.cz

Zprostředkování účinného a společensky prospěšného řešení konfliktů spojených s trestnou činností.

Pelhřimov, Masarykovo náměstí 30 + pobočky (75) - +420 565 323 415, +420 734 362 966

Krajský soud v Brně - portal.justice.cz/soud/soud.aspx

Rozhodování o řádných opravných prostředcích proti rozhodnutím okresních soudů a v nejzávažnějších trestních činech. Řešení sporů v obchodních věcech.

Jihlava, třída Legionářů 5277/9a + pobočky (3) - +420 567 563 311, +420 567 563 312

Nejvyšší kontrolní úřad

Kontrolujeme a posuzujeme hospodaření se státním majetkem i s finančními prostředky vybíranými na základě zákona.

Jihlava, Tolstého 1914/15 + pobočky (9) - +420 233 045 780

OSSZ Třebíč - www.cssz.cz/cz/kontakty/krajska-a-okresni-pracoviste/vysocina/ossz-trebic.htm

Organizace spravuje činnosti v oblastech povinného sociálního zabezpečení a lékařské posudkové služby.

Třebíč - Vnitřní Město, Karlovo nám. 106/57 - +420 568 830 111

Úřad práce České republiky - www.portal.mpsv.cz

Specializujeme se na zajišťování pracovních míst. Vedeme evidenci uchazečů o práci. Zajišťujeme státní sociální podporu a pomoc v hmotné nouzi.

Bystřice nad Pernštejnem, Tyršova 408 + pobočky (456) - +420 950 177 211

Regionální rada regionu soudržnosti Jihovýchod - www.jihovychod.cz

Úřad se zabývá činnostmi spojenými s řízením programu, konzultací a sběrem projektů, jejich hodnocením, realizací a kontrolou prostředků z EU.

Jihlava, Žižkova 1872/89 + pobočka - +420 724 559 438 , +420 532 193 601

Krajská veterinární správa pro kraj Vysočina - www.svscr.cz

Instituce dbá na zdraví zvířat, na zdravotní nezávadnost potravin a na ochranu státu před možným zavlečením nebezpečných nákaz nebo jejich nositelů.

Jihlava - Horní Kosov, Rantířovská 94/22 + pobočky (31) - +420 567 570 240

Celní úřad pro Kraj Vysočina - www.celnisprava.cz/cz/celni-urad-pro-kraj-vysocina/Stranky/default.aspx

Instituce je bezpečnostním sborem a její činnost zapadá do systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie.

Střítež 5 + pobočky (16) - +420 567 109 403

Finanční úřad pro Kraj Vysočina - www.financnisprava.cz ZAVŘENO (Otevírá Po 08:00)

Úřad vykonává správu daní, odvodů, záloh na tyto příjmy, spravuje dotace, ukládá pokuty, vybírá a vymáhá odvody, poplatky, úhrady, pokuty a penále.

Jihlava, Tolstého 1455/2 + pobočky (16) - +420 567 559 111

Státní pozemkový úřad - www.spucr.cz

Zaměřujeme se na rozhodování o pozemkových úpravách a organizaci jejich provádění, zajišťování vytyčení pozemků a vyhotovení geometrických plánů.

Jihlava, Fritzova 4260/4 + pobočky (83) - +420 567 109 911, +420 567 578 962

Státní veterinární ústav Jihlava - www.svujihlava.cz

Kontrola zdraví zvířat a zdravotní nezávadnosti potravin, surovin živočišného a rostlinného původu, vody a krmiv.

Jihlava - Horní Kosov, Rantířovská 93/20 - +420 606 712 745 , +420 567 143 111

Okresní soud v Pelhřimově - portal.justice.cz/soud/soud.aspx ZAVŘENO (Otevírá Po 07:15)

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Pelhřimov, třída Legií 876 - +420 565 303 611

Okresní soud v Havlíčkově Brodě - portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Havlíčkův Brod, Husova 2895 - +420 569 493 111

Okresní soud v Třebíči - portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx OTEVŘENO (nonstop)

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i trestních věcí v prvním stupni.

Třebíč, Bráfova tř. 502/57 - +420 568 606 211

Okresní soud ve Žďáru nad Sázavou - portal.justice.cz/Justice2/soud/soud.aspx ZAVŘENO (Otevírá Po 07:30)

Okresní soudy jsou zásadně věcně příslušné pro řízení ve většině občanskoprávních i v trestních věcí v prvním stupni.

Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 1, Strojírenská 2210/28 - +420 566 682 611

Zdravotní ústav se sídlem v Jihlavě ZAVŘENO (Otevírá Po 07:00)

Provádění laboratorních rozborů vod, odpadů, zemin, potravin. Měření hluku včetně studií, prachu, osvětlení. Nabídka zdravotnických služeb a očkování.

Jihlava, Vrchlického 2497/57 - +420 603 421 258 , +420 567 574 701