Ministerstvo obrany

Újezdní úřad Boletice

Újezdní úřad je vojenským orgánem, který plní úkoly při zajišťování obrany státu, při zabezpečování potřeb obyvatel újezdu. Dále plní úkoly při výcviku ozbrojených sil a koordinaci vojenského a hospodářského využití území újezdu.

ZAVŘENO (Otevírá v Po 08:00)