Vědecké a výzkumné ústavy

Přidat / editovat záznam

Atlasfirem.info Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavy

Akademie věd

Hvězdárny

Výzkumné a zkušební ústavy

Více výsledků zobrazíte klikem na Celá ČR


Vypnout filtrování výsledků pouze pro lokalitu "Středočeský kraj"ZAPPER CENTRUM KLADNO - www.zappercentrum.cz - www.alternativnimedicina.cz

Poskytujeme služby alternativní a experimentální medicíny. Dodáváme speciální přístroje a přírodní produkty. Nabízíme frekvenční generátory Super Ravo Zapper, měřící přístroje F-SCAN a přístroje pro bezkontaktní likvidaci mikrooganismů RaMaLoop a Plazmový ...

Kladno, Stará 226 + pobočky (8) - +420 606 908 510, +420 777 131 617

AXYS-VARILAB, spol. s r.o. - www.axys.cz

Analýzy organických polutantů, zejména dioxinů, polyaromatických uhlovodíků, PCB a pesticidů v emisích do ovzduší, vody a půdy. Analýza potravin.

Vrané nad Vltavou, Vltavská 13 - +420 257 760 794

RNDr. Jan Šarek, Ph.D. – Betulinines - www.betulinines.cz - www.be2la.cz

Chemická skupina, která se zabývá: prodejem vysoce čistých triterpenoidních substancí, zakázkovými syntézami organických sloučenin, extrakcemi rostlinných materiálů, zahušťováním extraktů a izolací přírodních látek, finální krystalizací R & D ...

Stříbrná Skalice, Sázavská 323 - +420 605 543 117, +420 606 234 503

Výzkumný Ústav Železniční, a.s.Cerhenice - www.cdvuz.cz

Provádění zkoušek, posuzování, výzkum a vývoj v oblasti drážních vozidel a zařízení, jejich součástí a materiálů.

Cerhenice + pobočky (4) - +420 972 253 050

Astronomický ústav AV ČR, v.v.i. - www.asu.cas.cz

Provádíme výzkum v oblasti meziplanetární hmoty a vysokoenergetických objektů.

Ondřejov, Fričova 298 + pobočky (3) - +420 323 649 201

Cayman Pharma s.r.o. - www.caymanpharma.com/Home - www.caymanchem.cz

Společnost představuje spojení několikaletých zkušeností v oblasti prostaglandinových syntéz a biochemie. Jsme zaměřeni na výzkum, technologický vývoj a výrobu farmaceutických a chemických substancí, obzvlášť pak prostaglandinů.

Neratovice, Práce 657 - +420 315 664 381, +420 315 664 465

VYRTYCH, a.s. - vyrtych.dnh.cz

Provádění zkoušek svítidel z hlediska bezpečnosti výrobku a fotometrická měření svítidel.

Židněves 116 + pobočka - +420 326 397 610

VÚK Panenské Břežany, a.s. - www.vuk-pb.cz

Vývoj slitin, technologií výroby a hutních výrobků z neželezných kovů. Provádění chemických analýz.

Panenské Břežany, Hlavní 50 - +420 283 971 894

SELGEN, a.s. - www.selgen.cz

Nabízíme šlechtění obilovin a jiných polních plodin. Pěstujeme hrách, bob, pelušku, hořčici, řepku, ječmen, pšenici, oves a žito.

Sibřina-Stupice 24 + pobočky (5) - +420 281 091 441, +420 281 091 443

Geologický ústav AV ČR, v.v.i. - www.gli.cas.cz

Výzkum složení a vývoje neživé přírody.

Průhonice + pobočky (3) - +420 603 552 013 , +420 272 690 115

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v.v.i. - www.vulhm.cz

Řešení výzkumných úkolů pro lesní hospodářství a zajišťování expertních činností pro státní správu a vlastníky různých kategorií.

Jíloviště, Strnady 136 + pobočky (5) - +420 257 892 222, +420 257 892 223

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. - www.vukoz.cz

Výzkum, vývoj a aplikace metod zachování a tvorby krajiny a péče o ni. Integrace a koordinace zájmů v oblasti ochrany životního prostředí.

Průhonice, Květnové náměstí 391 + pobočky (2) - +420 296 528 111, +420 296 528 205

Botanický ústav AV ČR, v.v.i. - www.ibot.cas.cz

Zabýváme se vědeckým výzkumem vegetace na úrovni organizmů, populací, společenstev či ekosystémů a spravujeme Průhonický park.

Průhonice, Zámek 1 (Zámek) + pobočky (3) - +420 271 015 211, +420 271 015 233

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v.v.i. - www.sujchbo.cz

Měření a sběr dat pro hodnocení účinků jaderných, chemických i biologických látek na člověka a prostředí. Zjišťování objemové aktivity radonu.

Milín-Kamenná 71 + pobočky (5) - +420 318 600 200, +420 318 621 187

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i. - www.iapg.cas.cz

Výzkum v oblasti fyziologie a genetiky živočichů.

Liběchov, Rumburská 89 + pobočky (2) - +420 315 639 532

Archeologický ústav AV ČR, Praha, v.v.i. - www.bylany.com

Základní výzkum pravěkého, středověkého období v Čechách v jeho evropském kontextu. Záchrana a dokumentace ohrožených archeologických památek.

Kutná Hora - Vnitřní město, Hloušecká 609/3 + pobočky (2) - +420 327 511 731

ZKV, s.r.o. - www.zkv.cz

Akreditovaná zkušební laboratoř provádí mechanické a hlukové zkoušky drážních vozidel, lodí, strojů a staveb, pevnostní zkoušky a výpočty konstrukcí.

Kladno - Kročehlavy, Wolkerova 2766 + pobočka - +420 234 221 339, +420 234 221 340

Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. - www.ih.cas.cz

Výzkum proudění newtonských a nenewtonských tekutin a dvou i vícefázových soustav a reologických vlastností tekutých soustav.

Nový Dvůr 31 + pobočky (2) - +420 388 426 801

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - www.vumop.cz

Rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům.

Mělník, Pražská 530/21 + pobočky (5) - +420 315 623 129

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský - www.eagri.cz/public/web/ukzuz/portal

Zabýváme se kontrolou krmiv, půdy a výživy rostlin či živočišné produkce. Disponujeme laboratořemi k provádění chemických analýz.

Čáslav-Filipov 19 + pobočky (28) - +420 737 267 285 , +420 327 311 088

Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i - www3.it.cas.cz

Výzkum v oblastech technické fyziky se zaměřením na mechaniku tuhé a tekuté fáze a jejich interakce.

Nový Knín 280 + pobočky (6) - +420 318 401 127, +420 318 401 128

SQZ, s.r.o. - www.sqz.cz

Nabízíme služby v oblasti zkušebnictví, měření větrání a hygieny práce, systému managementu jakosti a dalších činností v oblasti stavebnictví.

Chotýšany 82 + pobočky (3) - +420 724 611 013, +420 725 716 667

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s. - www.bri.cz

Výzkum a distribuce veterinárních léčiv. Výroba vakcíny proti kokcidióze drůbeže a antiparazitárních premixů pro lovnou zvěř.

Pohoří, Chotouň 90 - +420 241 950 383, +420 261 395 111

RCD, spol. s r.o.

Provádíme výzkumné práce ve zdravotnictví.

Dobřichovice, Americká 632 - +420 603 444 379

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v.v.i. - www.ujf.cas.cz

Teoretický a experimentální výzkum v oblasti jaderné fyziky a v příbuzných vědních oborech.

Husinec, Řež 130 - +420 220 941 147

Hvězdárna ve Vlašimi - www.vas.cz

Provoz hvězdárny. Nabízíme pravidelná pozorování s výkladem pro veřejnost.

Vlašim, Blanická 1095 - +420 721 315 314 , +420 724 187 285

Hvězdárna města Mladá Boleslav - hvezdarna.mb-net.cz

Zajištění přednášek s demonstracemi a prohlídky hvězdárny i jejich přístrojů. Nabídka pozorování vybraných nebeských objektů. Možnost zajištění prohlídek pro školy s přednáškami a výukou.

Mladá Boleslav - Mladá Boleslav II, 17. listopadu 1325 - +420 326 327 623

Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i. - www.iic.cas.cz ZAVŘENO (Otevírá 09:00)

Výzkum přípravy, vlastností a aplikací vybraných anorganických sloučenin.

Husinec, Řež 1001 - +420 220 940 158, +420 266 172 000

R&R NDT - www.regazzo.cz

Provádím nedestruktivní kontroly materiálů a výrobků ultrazvukem. Zjišťuji vady ve svarech, výkovcích, vývalcích nebo odlitcích. Vypracovávám metodiku ultrazvukového zkoušení různých výrobků.

Zeleneč, Čsl. armády 99/17 - +420 281 923 577

Česká vodíková technologická platforma - www.hytep.cz

Podpora vývoje vodíkových technologií a zavádění vodíkového hospodářství v ČR.

Husinec, Řež 130 - +420 266 173 573

VTP ROZTOKY, a.s. - www.vtp-roztoky.cz

Provoz vědeckotechnického parku.

Roztoky, Přílepská 1920 - +420 246 003 500