Vědecké a výzkumné ústavy

Přidat / editovat záznam

Atlasfirem.info Instituce a organizace Vědecké a výzkumné ústavy

Akademie věd

Hvězdárny

Výzkumné a zkušební ústavy


Zobrazit pouze výsledky lokality "Česká republika"VTP Brno, a.s. - www.titc-vtp.cz OTEVŘENO (Zavírá 16:30)

TITC Technology Innovation Transfer Chamber je vědeckotechnický park a podnikatelský inkubátor lokalizovaný v kampusu VUT v Brně, primárně určený pro technologicky orientované společnosti s inovativním potenciálem, vědecko-výzkumné organizace, klastry nebo ...

Brno - Medlánky, Purkyňova 648/125 - +420 730 872 604

Akademie věd ČR - www.cas.cz

Provádění národních i mezinárodních výzkumných programů, podpora spolupráce s aplikační sférou a rozvoj vzdělanosti a kultury.

Praha - Staré Město, Národní 1009/3 + pobočka - +420 221 403 111

Ústav pro českou literaturu AV ČR, v.v.i. - www.ucl.cas.cz

Provoz ústavu zaměřeného na teorii a dějiny české literatury od nejstaršího období do současnosti.

Praha - Nové Město, Na Florenci 1420/3 + pobočky (2) - +420 234 612 111

Hvězdárna MonteBoo

Provoz astronomické hvězdárny.

Brno - Veveří, Kraví hora 522/2 + pobočky (10) - +420 541 321 287

Ústav experimentální botaniky AV ČR, v.v.i. - www.ueb.cas.cz

Výzkum a vývoj v oblasti rostlinné genetiky, fyziologie a biotechnologie.

Praha - Dejvice, Na Karlovce 2152/1A + pobočky (7) - +420 224 310 108, +420 225 106 445

C.R.O. PLACEMENT, s.r.o. - www.croplacement.cz

Provádění klinických studií léčiv a léčivých přípravků.

Praha - Zbraslav, Zbraslavské náměstí 455 + pobočky (2) - +420 257 921 203

Sklářský ústav Hradec Králové, s.r.o. - www.skl-ustav.cz

Provádění chemických a fyzikálních zkoušek skla, silikátů, keramiky a porcelánu. Výroba a prodej skla a porcelánu.

Hradec Králové, Škroupova 957/4 - +420 495 215 610

Masarykova univerzita - Mezinárodní politologický ústav - www.iips.cz

Nezávislé vědecké pracoviště zaměřující se na studium problematiky politického, sociálního, ekonomického a právního vývoje společnosti.

Brno - Brno-město, Joštova 218/10 - +420 549 498 438

Cayman Pharma s.r.o. - www.caymanpharma.com/Home - www.caymanchem.cz

Společnost představuje spojení několikaletých zkušeností v oblasti prostaglandinových syntéz a biochemie. Jsme zaměřeni na výzkum, technologický vývoj a výrobu farmaceutických a chemických substancí, obzvlášť pak prostaglandinů.

Neratovice, Práce 657 - +420 315 664 381, +420 315 664 465

ELI LILLY ČR, s.r.o. - www.lilly.cz OTEVŘENO (Zavírá 17:00)

Lilly je inovativní farmaceutická společnost zaměřená na výzkum a vývoj nových léků. Prodej farmaceutických výrobků. Propagace léčiv.

Praha - Karlín, Pobřežní 394/12 - +420 234 664 111

VALEO AUTOKLIMATIZACE, k.s. - www.valeorakovnik.cz OTEVŘENO (Zavírá 16:00)

Provoz výzkumného a vývojového střediska pro vývoj kontrolních panelů a klimatizací pro osobní automobily.

Praha - Hloubětín, Poděbradská 88/55 + pobočky (3) - +420 225 355 111

Středisko společných činností AV ČR, v.v.i. - www.ssc.cas.cz

Samostatný právní subjekt neziskového charakteru, jehož cílem je zajišťování infrastruktury výzkumu a vývoje a poskytování podpůrných činností zejména Akademii věd ČR a jejím pracovištím. Jedná se především o aktivity v těchto oblastech: informační ...

Praha 1 - Staré Město, Národní 1009/3 + pobočky (13) - +420 221 403 111

Horský, s.r.o. - www.horsky.cz

Provádíme diagnostiky staveb a stanovení možnosti použití různých hmot. Vyvíjíme stavební chemie včetně rozvádění aplikačního servisu při sanaci.

Praha - Hloubětín, Klánovická 286/12 + pobočka - +420 603 540 691 , +420 281 860 623

Český komitét pro vědecké řízení - www.ckvr.cz

Nabízíme služby v oblasti vědeckého řízení v praxi i teorii. Zabýváme se rozvojem osobnosti, řízením lidských zdrojů, investičním poradenstvím. V současné době se komitét věnuje problematice mezigeneračního předávání zkušeností a pravomocí v oblasti řízení, …

Praha 1 - Staré Město, Novotného lávka 200/5 - +420 221 082 279

Strojírenský zkušební ústav, s.p. - www.szutest.cz Brzy zavírá (15:00)

SZÚ je autorizovanou osobou 202 a notifikovanou osobou 1015 Evropského společenství pro posuzování shody dle příslušné evropské legislativy. Kromě posuzování shody poskytuje odborné služby akreditované zkušební laboratoře, certifikačního orgánu pro ...

Jablonec nad Nisou, Tovární 89/5 + pobočka - +420 483 348 111

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v.v.i. - www.czechglobe.cz

Činnost Ústavu výzkumu globální změny – CzechGlobe je zaměřena na problematiku ekologických věd, konkrétně na problém Globální změny (GZ), která svou podstatou a možnými důsledky přesahuje základní tématické segmenty: atmosféra – ekosystém – socio-ekonomický …

Brno - Staré Brno, Bělidla 986/4a - +420 511 192 221

VYRTYCH, a.s. - vyrtych.dnh.cz

Provádění zkoušek svítidel z hlediska bezpečnosti výrobku a fotometrická měření svítidel.

Židněves 116 + pobočka - +420 326 397 610

Společnost experimentální archeologie - www.zivaarcheologie.cz

Podpora a vytváření prostředí pro realizaci archeologických experimentů.

Všestary-Rozběřice 44 + pobočky (2) - +420 602 936 946, +420 721 885 541

UJP PRAHA, a.s. - www.ujp.cz

Výroba zdravotnické techniky pro radioterapii. Provádění materiálových zkoušek kovů.

Praha - Zbraslav, Nad Kamínkou 1345 - +420 227 180 111

UNIPETROL RPA,s.r.o.- POLYMER INSTITUTE BRNO, odštěpný závod - www.polymer.cz

Provádíme syntézu polymerů, vyvíjíme katalyzátory. Vyrábíme malotonážní barevné koncentráty, koncentráty aditiv a kompozitních materiálů.

Brno - Zábrdovice, Tkalcovská 36/2 - +420 517 814 111

ALFATEST, s.r.o. - www.alfatest.cz

Provádíme nedestruktivní zkoušení materiálu, polotovarů a částí zařízení pro jadernou energetiku.

Brno - Slatina, Tuřanka 1222/115 - +420 548 187 201

SQZ, s.r.o. - sqz.cz/

Nabízíme služby v oblasti zkušebnictví, měření větrání a hygieny práce, systému managementu jakosti a dalších činností v oblasti stavebnictví. Provádíme hluková komunální měření a studie hluku.

Praha, Rohanský ostrov 1 + pobočky (3) - +420 724 278 026

Zkušebnictví, a.s. - www.zku.cz

Zkoušení silnoproudých elektrických zařízení.

Praha - Běchovice, Podnikatelská 547 - +420 281 012 370, +420 281 012 371

SVÚM, a.s. - www.svum.cz

Služby výzkumné a akreditované zkušební organizace pro zkoušky pevnosti, únavy, metalografii, tečení, korozi. Zkušební organizace svařování. Vyrábíme protikorozní povlaky, kluznou folii METALOPLAST, výrobky z PTFE a teflonu, permanentní magnety.

Praha - Běchovice, Podnikatelská 565 - +420 222 726 559

Výzkumný ústav meliorací a ochrany půdy, v.v.i. - www.vumop.cz

Rozvoj vědního poznání v oborech komplexních meliorací, půdoznalství a informatiky vztahující se k těmto oborům.

Praha - Zbraslav, Žabovřeská 250 + pobočky (5) - +420 257 027 111

Textilní zkušební ústav, s.p. - www.tzu.cz

Stanovení fyzikálních a chemických parametrů veškerých textilních materiálů. Povinná i nepovinná certifikace textilních a oděvních výrobků.

Brno - Staré Brno, Václavská 237/6 - +420 543 426 711

Zkušebna VUOS, s.r.o. - www.zkusebnavuos.cz

Provádíme zkoušky mechanických vlastností obráběcích, měřicích a jiných výrobních i nevýrobních strojů. Zabýváme se rozborem tuhosti a měřením vibrací.

Praha - Nové Město, Horská 2040/3 + pobočka - +420 222 520 046

Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o. - www.vumo.cz

Výzkum, vývoj a zkušebnictví v oblasti cementu, vápna, sádry, malt a materiálového a energetického využití odpadů. Připravujeme marketingové, technické a ekonomické studie. Navrhujeme řešení v oblastech ekologie, legislativy a normalizace.

Praha - Radotín, Na Cikánce 614/2 - +420 257 911 800

Česká společnost pro nedestruktivní testování - www.cndt.cz

Podpora nedestruktivního testování a defektoskopie. Praktikování magneticko-práškové a ultrazvukové metody testování, vířivých proudů.

Brno - Královo Pole, Technická 2896/2 - +420 541 143 229, +420 541 143 231

Marian Rybář - www.grantstat.cz/

Analýza a zpracování statistických dat pro granty a výzkum z oblasti lékařství a biologie.

Praha 4, A. Staška 64 - +420 602 807 474, +420 777 624 456

Česká akademie zemědělských věd - www.cazv.cz

Formování strategie a stanovování priorit zemědělského výzkumu, tvorba a vyhodnocování zemědělských programů. Vydávání odborných časopisů.

Praha - Nové Město, Těšnov 65/17 - +420 222 320 582

Geologický ústav AV ČR, v.v.i. - www.gli.cas.cz

Výzkum složení a vývoje neživé přírody.

Praha - Lysolaje, Rozvojová 269 + pobočky (3) - +420 233 087 211

ZKL - Výzkum a vývoj, a.s. - www.zkl.cz

Výzkum, vývoj a výroba ložisek.

Brno - Líšeň, Jedovnická 2346/8 - +420 544 135 170

ENERGOVÝZKUM, spol. s r.o.

Nabídka služeb se specializací na měřicí a diagnostické systémy.

Brno - Královo Pole, Božetěchova 194/17 - +420 541 214 660

Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v.v.i. - www.irsm.cas.cz

Provozujeme ústav provádějící výzkum zaměřený na problémy vzájemné interakce přírodních dějů a lidské činnosti.

Praha - Libeň, V Holešovičkách 94/41 + pobočka - +420 266 009 111, +420 266 009 318

Výzkumný a zkušební letecký ústav, a.s. - www.vzlu.cz

Jsme národní centrum pro výzkum, vývoj a zkušebnictví v letectví a kosmonautice. Hlavní obory: aerodynamika, pevnost konstrukcí, akreditované zkušebnictví, letecké motory, průmyslové ventilátory, kompozitní konstrukce, aktivity v oblasti space.

Praha - Letňany, Beranových 130 + pobočka - +420 225 115 111, +420 225 115 331

VÚK Panenské Břežany, a.s. - www.vuk-pb.cz

Vývoj slitin, technologií výroby a hutních výrobků z neželezných kovů. Provádění chemických analýz.

Panenské Břežany, Hlavní 50 - +420 283 971 894

Výzkumný ústav stavebních hmot, a.s. - www.vustah.cz

Nabídka služeb v oblasti výzkumu, vývoje, inovace, výroby a poradenství v oboru stavebních hmot.

Brno - Komárov, Hněvkovského 30/65 - +420 543 529 200

Ústav územního rozvoje - www.uur.cz

Nabídka metodických, konzultačních a publikačních služeb v oblasti územního plánování a regionální a bytové politiky.

Brno - Brno-město, Jakubské náměstí 644/3 + pobočka - +420 542 423 111

LUNARIA, spol. s r.o. - www.lunaria.cz

Testování, výzkum a vývoj nových farmaceutických produktů.

Brno - Zábrdovice, Příkop 843/4 + pobočka - +420 545 176 125

Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy, s.r.o. - www.vsuo.cz

Ústav se věnuje výzkumu ovocných plodin, které se pěstují na území České republiky jako tržní kultury.

Holovousy 1 + pobočka - +420 493 692 821, +420 493 692 831

Výzkumný ústav pícninářský, spol. s r.o. - www.vupt.cz

Výzkum, vývoj, poskytování poradenství a konzultační činnosti v oblasti zemědělství, životního prostředí a potravinářství.

Troubsko, Zahradní 400/1 - +420 547 138 800, +420 731 840 178

IMET, s.r.o. - www.imet.cz

Zkoušení, atestace a kontrola obalů a malých kontejnerů určených k přepravě nebezpečných věcí.

Praha - Sedlec, Kamýcká 234 - +420 220 922 085, +420 220 921 676

Výzkumný a vývojový ústav dřevařský, Praha, s.p. - www.vvud.cz

Zajišťujeme certifikaci a zkoušení stavebních výrobků dřevozpracujícího průmyslu na českém i evropském trhu. Zabýváme se znaleckou činností.

Praha - Nové Město, Na Florenci 1685/7 (3. patro) - +420 221 773 711, +420 221 773 718

SELGEN, a.s. - www.selgen.cz

Nabízíme šlechtění obilovin a jiných polních plodin. Pěstujeme hrách, bob, pelušku, hořčici, řepku, ječmen, pšenici, oves a žito.

Sibřina-Stupice 24 + pobočky (5) - +420 281 091 441, +420 281 091 443

TESTIMA, spol. s r.o. - www.testima.eu

Zajištění nedestruktivního zkoušení a kontroly materiálů a zařízení.

Praha - Horní Počernice, Křovinovo náměstí 8/10 - +420 602 249 998 , +420 281 922 523

Institut pro testování a certifikaci, a.s. - www.itczlin.cz

Provoz laboratoře na zkoušení elektrických zařízení a elektronických výrobků, hodnocení elektrické bezpečnosti, EMS a kalibrace měřidel.

Uherské Hradiště - Mařatice, Sokolovská 573 (areál Mesit) + pobočky (8) - +420 572 522 108, +420 572 522 191

Státní ústav pro kontrolu léčiv - www.sukl.cz

Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Léčiva - klinické hodnocení léčiv, hraniční přípravky, registrace léčiv, dozor nad výrobou léčiv, distribuce léků Státní agentura pro …

Praha 10, Šrobárova 48 + pobočky (8) - +420 272 185 111

Puncovní úřad - www.puncovniurad.cz

Vykonávání státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů a provádění puncovních kontrol zboží zhotoveného z drahých kovů.

Praha - Staré Město, Kozí 748/4 + pobočky (9) - +420 225 982 111, +420 225 982 201

Česká parazitologická společnost - www.parazitologie.cz

Provádění parazitologických výzkumů na univerzitách, v hygienické službě a v humánně a veterinárně zaměřených diagnostických laboratořích.

Praha - Nové Město, Viničná 1594/7 - +420 221 951 819

Strana:  «« | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | »»