Vědecké a výzkumné ústavy

Český egyptologický ústav Filozofické fakulty

Ústav realizuje archeologické výzkumy pohřebišť a zajišťuje publikační a pedagogickou činnost.

Hvězdárna Veselí nad Moravou

Provoz hvězdárny nabízející vzdělávací, kulturní a informační služby z oblasti astronomie. Možnost přednášek pro školní skupiny.

Hvězdárna v Úpici

Zajišťujeme pozorování astronomických jevů přímo nebo prostřednictvím zobrazovací a projekční techniky pro veřejnost.

Hvězdárna prof. Františka Nušla

Provozujeme hvězdárnu. Pořádáme představení a poskytujeme informace o objektech hvězdného vesmíru.

Štefánikova hvězdárna

Jsme kulturním a odborným zařízením zaměřeným především na popularizaci astronomie a příbuzných přírodních věd. Pořádáme představení.

Hvězdárna Boskovice

Provozování hvězdárny pořádající astronomické přednášky. Možnost domluvit si pozorování oblohy pro skupiny pěti až dvaceti osob.

Hvězdárna Jičín

Nabízíme provoz amatérské hvězdárny. Možnost využít astronomického kroužku pro děti ze základních škol. Hvězdárna je vybavena zrcadlovým dalekohledem o průměru primárního zrcadla 50 cm a ohniskové vzdálenosti 250 cm.

FOTON, s.r.o.

Vývoj a výroba technických zařízení pro vývojové laboratoře vysokých škol a náročné výrobní provozy.

Česká společnost pro analytickou cytologii, o.s.

Posláním společnosti je podporovat rozvoj cytometrie, zprostředkovávat výměnu zkušeností mezi členy a se světovou cytometrickou komunitou.

Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.

Vedeme výzkum v oblastech organické chemie, biochemie a disciplínách z lékařského a životního prostředí. Podílíme se na vzdělávání na universitní úrovni.

Ústav biologie obratlovců AV ČR

Výzkum obratlovců na úrovních populace a společenstva.

Psychologický ústav AV ČR, v.v.i.

Zajištění výzkumu v oblasti psychologie osobnosti, zdraví a kognitivní psychologie.

Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.

Výzkum v oblasti dějin umění, především českého výtvarného umění od časného středověku do současnosti.

Hvězdárna a radioklub lázeňského města Karlovy Vary, o.p.s.

Pořádáme astronomická pozorování pro veřejnost a programy pro školy. Zajišťujeme letní tábory pro děti a mládež od 8 do 15 let. Nabízíme exkurze.

Testing Lab, s.r.o.

Provádění magnetických, penetračních a termovizních zkoušek a zkoušek těsnosti.

QUINTA-ANALYTICA, s.r.o.

Provádění studií a analýz požadované národními úřady na kontrolu léčiv před uvedením nového produktu na trh.

Inženýrská akademie České republiky, o.s.

Rozvoj možností využití potenciálu naší inženýrské veřejnosti. Zaměření na průmysl.

Státní zkušebna zemědělských, potravinářských a lesnických strojů

Nabízíme zkoušení a certifikaci výrobků, strojů a zařízení pro zemědělství. Jsme akreditovaná laboratoř a certifikační orgán.

Česká pedologická společnost

Pořádání vědeckých seminářů a konferencí pro uživatele výsledků i širší veřejnost.

SIMGEO, s.r.o.

Provádění výzkumu procesů v oblasti inženýrské geologie, hydrogeologie a geochemie.

ResTrial, s.r.o.

Poskytování pracovišť pro provádění klinických hodnocení medicínských oborů a souvisejících služeb.

VÚJE Česká republika, s.r.o.

Příprava a realizace prací při zprovozňování jaderných elektráren, řešení úloh z oblasti provozu jaderných a klasických elektráren a tepláren.

ZKV, s.r.o.

Akreditovaná zkušební laboratoř provádí mechanické a hlukové zkoušky drážních vozidel, lodí, strojů a staveb, pevnostní zkoušky a výpočty konstrukcí.

Institut pro behaviorální a ekonomická studia

Provádění výzkumu v behaviorálních a ekonomických vědách spojených s popularizační a edukační činností.

Vojenský výzkumný ústav, s. p.

Výzkum a vývoj zejména v oblasti techniky, výzbroje, výstroje a logistického zabezpečení pozemního vojska.

Ústav geoniky AV ČR, v.v.i.

Zaměřujeme se na výzkum materiálů a procesů zemské kůry a jejich vlivy na okolní prostředí. Zabýváme se strukturou antropogenních sedimentů.

Referenční laboratoře přírodních léčivých zdrojů

Organizace se zabývá zkoumáním minerálních vod, plynů, rašelin a slatin. Provádí jejich analýzy, posuzování a kontrolu vlastností.

Vítkovice - výzkum a vývoj - technické aplikace, a.s.

Provádění výzkumně vývojové činnosti zaměřené především na aplikaci nových poznatků v oblasti průmyslové výroby hutních produktů.

Ústav pro vyšetřování potravin, spol. s r.o.

Provoz ústavu pro vyšetřování potravin. Pracoviště provádějící laboratorní vyšetření a analýzy zdravotní nezávadnosti surovin a potravin.

Ústav pro výzkum a využití paliv, středisko využití plynů, s.r.o.

Činnost ústavu je zaměřena na průmyslová plynová zařízení, optimalizaci spalování plynu a servisní prohlídky či poradenství.

Institute of Applied Biotechnologies, a.s.

Výzkum a vývoj v oblasti molekulárních biotechnologií, genomiky a diagnostiky.

Ing. Jiří Kutil, CSc.

Vykonávání státní správy v oblasti puncovnictví a zkoušení drahých kovů a provádění puncovních kontrol zboží zhotoveného z drahých kovů.

Labrys, o.p.s.

Provádíme archeologické a antropologické výzkumy. Zajišťujeme péči o archeologické kulturní dědictví.

BETONCONSULT, s.r.o.

Provozování zkušební laboratoře stavebních hmot. Provádění diagnostiky staveb, návrhů sanací, znaleckých posudků. Nabídka kvalifikačních kurzů.

Vojenský technický ústav, s.p.

Provoz vojenského technického ústavu. Podpora bezpečnostního a obranného vývoje, výzkumu a zkušebnictví. Výroba a inovace funkčních vzorů a prototypů.

MVDr. Jitka Holovská

Zabývám se poradenskou a konzultační činností v oblasti hygieny potravinářských objektů a auditorstvím potravinářských provozů.

Hvězdárna Zájezek

Provozujeme hvězdárnu, která je vybavená zrcadlovým dalekohledem o průměru 25 cm. Pozorovat můžete galaxie, hvězdokupy, mlhoviny a sluneční skvrny.

FORM TS Brno, s.r.o.

Nabízíme zkoušení tvářecích strojů a ověřování bezpečnostních parametrů. Zajišťujeme posuzování shody výrobků, inspekční činnosti.

Národní ústav pro vzdělávání

Školské poradenské zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Prague Clinical Services, s.r.o.

Provádíme klinický výzkum a biostatistiku. Spravujeme klinická data. Zajišťujeme a kontrolujeme jakost léčiv.

TOP Waterlndustry Technologies, s.r.o.

Provozujeme výzkumný ústav kosmických kompozitních nanotechnologií, biotechnologií, mikrobiologie a molekulární biochemie.