Lékařské výzkumné ústavy

Institut biostatistiky a analýz, s.r.o.

Společnost se zaměřuje především na oblast řízení projektů klinického výzkumu, kompletní služby v oblasti market access a analýzu dat.

EUC Laboratoře s.r.o.

Poskytujeme laboratorní služby pro lékaře i veřejnost. Využijte služeb našich odběrových míst po celé ČR. Vyšetření v oborech klinické biochemie, hematologie a transfuzního lékařství, klinické imunologie a lékařské mikrobiologie, včetně specializovaných ...

Cayman Pharma s.r.o.

Společnost představuje spojení několikaletých zkušeností v oblasti prostaglandinových syntéz a biochemie. Jsme zaměřeni na výzkum, technologický vývoj a výrobu farmaceutických a chemických substancí, obzvlášť pak prostaglandinů.

OPTIMAPHARM s.r.o.

Zabýváme se vývojem a výzkumem v oblasti lékařských věd.

CHILTERN INTERNATIONAL, s.r.o.

Působíme v oblasti výzkumu a vývoje medicíny a biologie. Zaměřujeme se dýchací a oční ústrojí, dermatologii, vakcíny proti infekcím nebo onkologii. Úspěšnost výzkumných projektů je dána také na finančním zázemí firmy. Proto hledáme sponzory i pomocné síly, ...

Univerzita Karlova, Lékařská fakulta v Plzni, Biomedicínské centrum

Biomedicínské centrum lékařské fakulty je zaměřeno na výzkum a vývoj v oblasti nahrazování a regenerace orgánů.

Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

Zabýváme se vědeckým výzkumem fyziologických a patofyziologických procesů u živočichů a člověka. Zaměřujeme se na oblast kardiovaskulární fyziologie a v oblasti studia molekulární a buněčné mechanismy fyziologických funkcí. Naším cílem je prohlubovat ...

C.R.O. PLACEMENT, s.r.o.

Provádění klinických studií léčiv a léčivých přípravků.

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Lilly je inovativní farmaceutická společnost zaměřená na výzkum a vývoj nových léků. Prodej farmaceutických výrobků. Propagace léčiv.

ZAVŘENO (Otevírá v St 08:00)

LUNARIA, spol. s r.o.

Testování, výzkum a vývoj nových farmaceutických produktů.

Státní ústav pro kontrolu léčiv

Zajišťování státního dozoru nad vlastnostmi léčiv a zdravotnických prostředků, které jsou používány v humánní medicíně. Léčiva - klinické hodnocení léčiv, hraniční přípravky, registrace léčiv, dozor nad výrobou léčiv, distribuce léků Státní agentura pro …

Společnost pro biologickou psychiatrii

Zajištění vědeckých setkání, seminářů a zasedání expertních skupin za účasti pracovníků v oboru biologické psychiatrie a příbuzných vědeckých oborů.

QUINTA-ANALYTICA, s.r.o.

Provádění studií a analýz požadované národními úřady na kontrolu léčiv před uvedením nového produktu na trh.

ResTrial, s.r.o.

Poskytování pracovišť pro provádění klinických hodnocení medicínských oborů a souvisejících služeb.

4 RESEARCH, s.r.o.

Zabýváme se klinickým výzkumem v oblasti psychiatrie, onkologie a kardiovaskulárních onemocnění.

Výzkumný ústav balneologický, v. v. i.

Provozujeme výzkumný ústav. Provádíme výzkum v oblastech medicíny, terapie, techniky, ekonomiky a informatiky. Zaměřujeme se na oblast balneologie.

BIOPHARM, Výzkumný ústav biofarmacie a veterinárních léčiv, a.s.

Výzkum a distribuce veterinárních léčiv. Výroba vakcíny proti kokcidióze drůbeže a antiparazitárních premixů pro lovnou zvěř.

RCD, spol. s r.o.

Provádíme výzkumné práce ve zdravotnictví.

ROCHE s.r.o.

Společnost Roche je největší biotechnologická společnost na světě se skutečně specializovanými léčivými přípravky pro oblasti onkologie, imunologie, infekčních onemocnění, oftalmologie a onemocnění centrálního nervového systému. Společnost je také světovou …

Venerologie

Venerologie je lékařská disciplína, která se zabývá studiem a léčbou pohlavně přenosných nemocí. Naleznete zde ucelený přehled pohlavně přenosných nemocí, včetně jejich původců a příznaků, spolu s popisem vhodné diagnostiky a možnostmi současné léčby. Jsou ...