Psychiatrické léčebny

Anima - terapie, o.s.

Anima - terapie, o.s.

Nabízíme individuální, skupinové a rodinné terapie. Zajišťujeme primární i sekundární prevenci v oblasti drogové závislosti – pro klienty, kteří bojují se závislostí a zároveň jsou ohrožení sociálním vyloučením nabízíme dotovaný program Léčba závislých osob. …

Restart Life s.r.o. - zacitzit.cz

Zabýváme se problémy se závislostí na alkoholu, psychickými poruchami - úzkostmi, depresemi, vyhořením. Terapie je založená na terapeutickém vztahu a účinných kognitivně behaviorálních metodách. Patronem programu je herec Pavel Nový. Garantujeme diskrétnost a …

Psychiatrická léčebna

Provoz psychiatrické léčebny s gerontopsychiatrickým, toxirehabilitačním, psychiatrickým, interním a dětským oddělením.

Psychiatrická léčebna Červený Dvůr

Provoz léčebny zaměřené na střednědobou ústavní léčbu patologického hráčství a závislostí na návykových látkách a alkoholu.

Dětská psychiatrická léčebna Opařany

Provoz zdravotního zařízení pro děti a mladistvé se specializovanou péčí v oblasti psychiatrie jak pro akutní stavy tak i dlouhodobější hospitalizaci.

Dětská psychiatrická léčebna

Odborný léčebný ústav pro děti a mladistvé se specializovanou péčí v oboru dětské psychiatrie a s kapacitou 50 lůžek pro děti od 3 do 18 let věku.

Psychiatrická léčebna Šternberk

Provoz psychiatrické léčebny s nabídkou pracovní terapie, canisterapie, arteterapie, terapie tancem nebo rehabilitace a vodoléčby.

Psychiatrická léčebna v Opavě

Provozujeme odborný léčebný ústav určený pro diagnostiku, léčbu a posouzení duševních chorob, léčení alkoholových a drogových závislostí.

Psychiatrická léčebna v Dobřanech

Zajištění dlouhodobé léčby a léčebné rehabilitace psychicky nemocných pacientů všech věkových kategorií v návaznosti na akutní psychiatrickou léčbu.

Brzy zavírá (v 11:00)

Psychiatrická léčebna

Provoz psychiatrické léčebny. Poskytování psychologické, psychiatrické, sexuologické a protialkoholní pomoci formou hospitalizační i ambulantní.

Psychiatrická léčebna Kosmonosy

Poskytování psychologické, psychiatrické, sexuologické a protialkoholní pomoci formou hospitalizační i ambulantní. Zabýváme se také pracovní terapií.

ESET, Psychoterapeutická a psychosomatická klinika, s.r.o.

Poskytujeme komplexní integrovanou péči o lidi, kteří trpí duševní poruchou či duševním onemocněním.

MUDr. Helena Kršňáková

Poskytování péče o lidi, kteří trpí duševní poruchou či duševním onemocněním.

CNS-CENTRUM TŘINEC, s.r.o.

Poskytování ústavní péče v oblasti psychiatrie, klinické psychologie a ambulantní péče v oblasti psychiatrie a sexuologie.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Národní ústav duševního zdraví

Nabízíme ústavní i ambulantní psychiatrickou léčebnou péči. Specializujeme se na vědeckou a výzkumnou činnost zaměřenou na duševní choroby a na oblast duševního zdraví. Provozujeme centrum neuropsychiatrických studií. Zaměřujeme se na zjišťování, prevenci a …