Anesteziologicko-resuscitační ordinace

EUC Klinika Zlín a.s.

EUC Klinika Zlín (dříve Nemocnice Atlas) je zdravotnické zařízení, které poskytuje jak lůžkovou, tak ambulantní péči. Klinika provozuje dvě lůžková oddělení (chirurgické a gynekologické), nabízí péči praktických lékařů a mnoha ambulantních specialistů. Přímo …

ALMEDEA s.r.o.

Hyperbarická oxygenoterapie je metoda léčby, která má zásadní význam: při léčbě otravy oxidem uhelnatým, vzduchové embolii, dekompresní nemoci potápěčů, při plynaté sněti, celkové sepsi, a dále jako podpůrná léčba u mnoha dalších onemocnění. ...

Oddělení léčby bolesti - Fakultní nemocnice Brno

Zabýváme se léčbou chronické bolesti a provozujeme ambulanci paliativní medicíny. Vydáváme odborné publikace a články a pořádáme vzdělávací akce.

Ambulance bolesti - Pardubická nemocnice

Zajišťování péče o pacienty s chronickou bolestí a se selháváním životních funkcí.

ZAVŘENO (Otevírá v Út 08:30)

Ambulance léčby bolesti - Poliklinika Nemocnice Vyškov

Provoz ambulance léčby bolesti. Soustřeďujeme se na pacienty trpící chronickou, neutišitelnou bolestí onkologického i neonkologického charakteru.

Nemocnice Žatec, o.p.s. - ARO - nelůžkové oddělení

Poskytujeme celkové anestezie pro chirurgické, gynekologické, ortopedické i urologické operace.

MUDr. Jiří Manoušek

Ordinace specialisty na anesteziologii a resuscitaci.

MUDr. Petr Šimáček

Provoz anesteziologické a resuscitační ordinace.

MUDr. Bohuslav Hudec

Ordinace odborného lékaře anesteziologie.

MUDr. Jaromír Aleš

Provozování anesteziologické a resuscitační ordinace.

MUDr. Alena Vlasáková

Provozování ordinace odborného lékaře anestezie a léčby bolesti.

Městská nemocnice Duchcov

Nemocnice s rodinným prostředím poskytuje celé spektrum zdravotní péče pro občany nejen Duchcova, ale i klientům z okolních měst a to zcela bez hranic. Zahrnuje oddělení: chirurgie, interna, následná ošetřovatelská ...

MUDr. Pavel Svoboda

Provozování anesteziologické a resuscitační ordinace.

MUDr. Jan Skotálek

Provoz ordinace anesteziologicko-resuscitačního oddělení.

MUDr. Milan Rataj

Provozujeme ambulanci léčby bolesti a anesteziologicko-resuscitační ordinaci.

MUDr. Ivo Skála

Provoz ordinace anesteziologie a resuscitace.

MUDr. Leonard Smrček

Provozujeme ordinaci odborného lékaře anesteziologie a resuscitace.

MUDr. Svatopluk Velkoborský

Pracoviště odborného lékaře anestezie a resuscitace.

MUDr. Martin Dimov

Poskytování anesteziologicko-resuscitačních lékařských služeb.