Hematologické ordinace

TeamPrevent-Santé, s.r.o.

TeamPrevent-Santé, s.r.o.

Jsme jedničkou v poskytování komplexních služeb v oblasti pracovního lékařství, bezpečnosti a ochrany zdraví, prevence požární ochrany a vzdělávání. Specializujeme se na nadstandardní zdravotní péči pro firemní i individuální klienty. Nabízíme preventivní ...

ZAVŘENO (Otevírá v St 06:30)

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Provoz krajské nemocnice, kde provádíme základní i specializovanou lékařskou péči. Nemocnice má 46 oddělení s kapacitou 970 lůžek, z nichž 94 se nachází na oddělení JIP a ARO. Jsme největším zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji.

OTEVŘENO (nonstop)

synlab czech s.r.o.

Ambulance pneumologie, alergologie a klinické imunologie. Ambulance hematologie. Ambulance interní a nefrologická. Ambulance praktického a závodního lékaře. Hepatologická a postinfekční poradna​. Odběrové pracoviště.

CITYLAB spol. s.r.o.

Společnost je českým nestátním laboratorním zdravotnickým zařízením a je zaměřena na poskytování širokého spektra zdravotnických služeb. Jedná se jednak o činnost léčebně preventivní, která zahrnuje lékařské ambulantní služby, odběry vzorků a svoz vzorků do …

ZAVŘENO (Otevírá v St 06:00)

I. interní klinika - klinika hematologie VFN a 1. LF UK

Zajišťujeme komplexní diagnostickou a léčebnou péči v celém rozsahu vnitřního lékařství, a vysoce specializovanou péči v oborech hematologie a hematoonkologie.

Oddělení dětské hematologie - Fakultní nemocnice Brno

Zabýváme se diagnostikou a léčbou všech krevních chorob s výjimkou dispenzarizace a léčby onemocnění onkohematologických. Vedeme nadační fond. Organizujeme tábory pro děti s poruchou hemostázy.

Lužická nemocnice a poliklinika, a s.

Nemocnice s poliklinikou. Provoz nemocnice tvoří pět lůžkových oddělení – oddělení chirurgické, interní, gynekologicko-porodnické, dětské a tzv. ošetřovatelská lůžka. V budově se nalézá: Kardiologická ...

Krajská zdravotní, a.s.

Hlavní náplní je odběr krve na výrobu krevních přípravků, odběr krevní plazmy pro výrobu krevních derivátů, imunohematologická a serologická vyšetření, příprava autotransfúzí, vyšetřování dárců kostní dřeně.

Městská nemocnice Hustopeče

Provoz oddělení klinické biochemie a hematologie.

ZAVŘENO (Otevírá v St 07:00)

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Poskytujeme komplexní péči nemocným s krevními chorobami a hormonálními poruchami. Provozuje hematologickou a endokrinologickou ambulanci.

Nemocnice Boskovice, s.r.o.

Provoz hematologické ambulance. Ambulance poskytuje první linii specializovaného kontaktu s pacientem, dispenzarizaci, doléčování nemocných.

Ambulance klinické hematologie a transfuze

Poskytování diagnostické a léčebné péče pro nemocné krevními chorobami. Provádění konsiliární služby v oboru hematologie a transfuzní lékařství.

MUDr. Josef Janča

Provoz interní a hematologické ambulance.