Nefrologické ordinace

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Sdružení zdravotnických zařízení II Brno, příspěvková organizace

Specializovaná zdravotní péče pro děti a dospělé. Zahrnuje oblasti a ambulance: alergologie, neurologie, interna, chirurgie, ortopedie, gynekologie, nefrologie, endokrinologie, ORL, kožní, oční, rehabilitace a fyzikální medicína, logopedie, psychologie, ...

OTEVŘENO (Zavírá v 17:00)

Nefrologická ordinace Brno

Stránky nefrologické ordinace v Brně. Stránky obsahují informace o ordinačních hodinách, informace a rady pro pacienty, informace o umístění a dostupnosti ordinace hromadnou i individuální dopravou. Stránky obsahují i informace o chorobách ledvin.

Brno - Veveří

Poliklinika Parník

Poliklinika byla postavena na konci 80. let za účelem zlepšení dostupnosti lékařských služeb pro obyvatele Prahy 14. Nyní nabízí svým klientům více než 20 lékařských odborností a pro jejich komfort je nabídka rozšířena i o další poskytované doplňkové služby.

Libosano – MUDr. Ivan Klener

Ordinace praktického lékaře pro dospělé, specialista na nemoci ledvin – nefrolog a internista. Ordinace využívá nejnovější technologie určené pro zdravotnická zařízení, např. EKG, POCT přístroje, tlakový Holter, ABI – měření kotníkových tlaků apod.

ZAVŘENO (Otevírá v St 07:00)

Program H plus, s.r.o.

Moderní soukromé zdravotnické zařízení poskytující komplexní ambulantní péči v ojedinělém prostředí se zázemím nejlepších lůžkových pracovišť. Zajišťujeme lékařské služby pro dospělé i pro děti, jednotlivce i rodiny, stejně jako pracovně lékařské služby pro …

OTEVŘENO (Zavírá v 18:00)

Nefrologická ambulance VFN

Provádíme funkční i zobrazovací vyšetření ledvin, vyšetření moče, laboratorní vyšetření. Současně poskytujeme péči pacientům s progredujícím onemocněním ledvin, které vede k postupnému snižování funkce ledvin – tzv. predialýza.

MUDr. Katarína Rajčanová

Provoz interní a nefrologické ambulance. Provádění laboratorních odběrů, EKG a spirometrie. Napojení na Holterův tlakový monitor.

ZAVŘENO (Otevírá v 14:30)

Uherskohradišťská nemocnice, a.s.

Provoz nefrologické ambulance.

ZAVŘENO (Otevírá v St 06:30)

Městská nemocnice v Litoměřicích

Diagnostika a léčba onemocnění ledvin a močových cest.

ZAVŘENO (Otevírá v St 10:00)

PRIVAMED Healthia, s.r.o.

Provozujeme nefrologickou ambulanci. Pečujeme o pacienty chronickým onemocněním a s postupně se zhoršující funkcí ledvin.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Provoz ambulance dětské nefrologie. Zajišťování specializované a komplexní péče o dětské pacienty s onemocněním ledvin. Provádíme biopsie ledvin.

Krajská zdravotní, a.s.

Dětská nefrologická poradna poskytuje akutní péči pro děti a mladistvé do 18 let a péči o novorozence. Je nutné objednání předem, doporučení nutné není.

Nefrologie

Zajištění komplexní péče o dialyzované pacienty. Poskytujeme léčbu pro pacienty s hepatitidou typu B i C.

MUDr. Blanka Kosová

Provoz nefrologické ordinace pro děti a dorost.

Dial - Nefro, s.r.o.

Provozujeme nefrologickou ordinaci a ambulanci. Zabýváme se vyšetřováním a komplexní péčí o nemocné se sníženou funkcí ledvin a o nemocné s vysokým krevním tlakem.

Prague Medical Care Department - Oddělení nukleární medicíny

Provozování nestátního zdravotnického zařízení v oboru nukleární medicíny. Provádění diagnostických vyšetření v oblasti kardiologie, pneumologie, neurologie, endokrinologie, gastroenterologie, nefrologie, urologie, hematologie, skeletu, nádorů a zánětů.

Nefrologie, s.r.o.

Provoz nefrologické ambulance. Zaměřujeme se na poskytování peritoneální dialýzy a hemodialýzy. Možnost ultrazvukové vyšetření břicha včetně speciálního ultrazvukového vyšetření zaměřeného na prokrvení ledvin (dopplerovské vyšetření ledvinných cév).

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)