Mamologické ordinace

TeamPrevent-Santé, s.r.o.

TeamPrevent-Santé, s.r.o.

Jsme jedničkou v poskytování komplexních služeb v oblasti pracovního lékařství, bezpečnosti a ochrany zdraví, prevence požární ochrany a vzdělávání. Specializujeme se na nadstandardní zdravotní péči pro firemní i individuální klienty. Nabízíme preventivní ...

OTEVŘENO (Zavírá v 20:30)

Mamodiagnostické centrum Pardubice, s.r.o.

Mamodiagnostické centrum Pardubice, s.r.o.

Provozujeme akreditované screeningové pracoviště. Provádíme diagnostiku a screening chorob prsu. Hlavním přínosem screeningových testů je zlepšení prognózy onemocnění, možnost méně radikální (zpravidla lacinější) a přitom účinnější léčby.

GynCentrum, spol. s r.o.

GynCentrum, spol. s r.o.

GynCentrum spol. s r.o. je soukromé zdravotnické zařízení, založené v roce 1992, poskytující léčebnou péči v gynekologii, plastické a estetické chirurgii, plastické gynekologii v interně a mammologii. Současně nabízíme preventivní programy v oblasti ...

OTEVŘENO (Zavírá v 19:00)

EUC Klinika České Budějovice s.r.o.

EUC Klinika České Budějovice (dříve Poliklinika Jih, později Medipont) patří k největším nestátním zdravotnickým zařízením ambulantního typu v ČR. Poskytuje zdravotní péči pro spádovou oblast cca 180 000 obyvatel v širokém spektru lékařských odborností. Počet …

Nestátní interní oddělení, s.r.o.

Nestátní pracoviště, které poskytuje zdravotnické služby v těchto lékařských oborech: kardiologie, interna, angiologie, revmatologie, onkologie, adiktologie. Námi poskytované zdravotní služby jsou bezplatné, jsou plně hrazeny z veřejného zdravotního ...

MAMMACENTRUM Olomouc, s.r.o.

MAMMACENTRUM Olomouc, s.r.o.

Nestátní zdravotnické zařízení specializované na komplexní diagnostiku prsů. Jsme jedním z 70 pracovišť v České republice, kterému bylo uděleno Ministerstvem zdravotnictví ČR povolení (tzv. akreditace) k provádění screeningu rakoviny prsu. Screening rakoviny …

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

Poliklinika Budějovická

Poliklinika Budějovická

Poliklinika Budějovická v Praze 4 je největší nestátní ambulantní zařízení v Praze. Díky zastoupení okolo 40 ambulantních specializací s využitím nejmodernějšího přístrojového vybavení poskytujeme komplexní zdravotní péči. Špičkové přístrojové vybavení máme …

Centrum diagnostiky chorob prsu V. Polaka při RDG VFN a 1. LF UK

Provozujeme centrum diagnostiky chorob prsu. Zajišťujeme specializované, akreditované diagnostické a screeningové centrum. Zabýváme se komplexní diagnostikou onemocnění prsu. Nabízíme odběry vzorků tkání pod ultrazvukovou a mamografickou kontrolou i ...

Mamodiagnostická ambulance - Svitavská nemocnice

Provozování mamodiagnostické ambulance. Kromě preventivních vyšetření prsu zajišťujeme i komplexní péči o ženy s příznaky onemocnění, stanovení diagnózy, spolupráce s klinickými lékaři – chirurgem a onkologem při plánování terapie. Zajišťujeme mamografický ...

Mammární poradna - Nemocnice Vyškov

Zabýváme se diagnostikou, léčbou a sledováním onemocnění prsní žlázy. Diagnostikujeme onemocnění prsní žlázy žen i mužů. Provádíme punkční biopsie, připravujeme pacienty k eventuelní operaci včetně poučení o různých možnostech řešení. V pooperačním období ...

Nemocnice Žatec, o.p.s. - Chirurgická ambulance - mammologie

Diagnostika a léčba chorob prsní žlázy v úzké návaznosti na sonografii a mammografii prsů.

OTEVŘENO (Zavírá v 14:30)

SILESIA MEDICAL, s.r.o.

Provozujeme centrum pro nemoci prsu a nabízíme preventivní vyšetření prsu. K dispozici máme mamografický přístroj a ultrazvuk.

RDG centrum, s.r.o.

Provozujeme akreditované screeningové mamodiagnostické centrum. Zajišťujeme diagnostiku a screening chorob prsu.

AGUR, s.r.o.

Provozujeme akreditované mamografické a diagnostické pracoviště. Provádíme mamografii, ultrazvukové vyšetření, duktografii, biopsii a punkci jehlou.

OTEVŘENO (Zavírá v 14:30)

MUDr. Milan Giertl s.r.o.

Provoz chirurgické,cévní,mamologické a plastické chirurgie.

MAMMOCENTRUM KLATOVY, s.r.o.

Provozujeme mamocentrum. Provádíme diagnostickou a screeningovou mamografii a celotělovou sonografii.

OTEVŘENO (Zavírá v 16:00)

MEDICOOP, s.r.o.

Provozujeme mamologickou ambulanci. Provádíme diagnostická mamografická vyšetření, ultrazvukové vyšetření prsů, biopsii prsů a duktografii.

OTEVŘENO (Zavírá v 15:00)

BU PRAGUE No 1, a.s.

Provoz mamocentra specializovaného na diagnostiku zhoubných i nezhoubných onemocnění prsu. Provádění mamografického screeningu.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Provoz mamologické ambulance. Provádíme preventivní vyšetření žen od 45 let a symptomatických žen včetně intervenčních výkonů na prsu.

Mamologická poradna

Provozujeme mamologickou poradnu. Zajišťujeme preventivní vyšetření prsů. Poskytujeme mamografické a ultrazvukové vyšetření.

Mammacentrum Budějovická

Naše Mammacentra se řadí mezi lídry v rámci sítě Specializovaných Akreditovaných center pro provádění prevence nádorů prsu v ČR. V centrech provádíme jednak vyšetření screeningová (neboli preventivní vyšetření prsu) u žen asymptomatických (bez vnějších ...

OTEVŘENO (Zavírá v 15:15)