Anesteziologicko-resuscitační oddělení nemocnic

Nemocnice Frýdlant s.r.o.

Nemocnice Frýdlant byla založena v roce 1902 pod názvem Všeobecná veřejná okresní nemocnice císaře Františka Josefa I. Od počátku měla chirurgická, interní a porodnická lůžka. Fungovala nepřetržitě, později se stala na dlouhou dobu součástí OÚNZ Liberec. V ...

Orlickoústecká nemocnice, a.s. - Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Poskytujeme podávání anestezie na operačních sálech k chirurgickým, gynekologickým, urologickým i ORL operacím a některým typům diagnostických výkonů.

Masarykova městská nemocnice v Jilemnici - Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Poskytujeme anesteziologickou péči pro operační obory nemocnice a resuscitační péči na lůžkovém oddělení.

Vojenská nemocnice Brno

Provoz anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Zajišťujeme péči pacientům v kritickém stavu nebo přípravy nemocných před anestézií.

Nemocnice Rudolfa a Stefanie Benešov - nemocnice Středočeského kraje, a.s.

Poskytujeme specializovanou resuscitační a intenzivní péči kriticky nemocným pacientům bez ohledu na vyvolávající příčinu.

Česko - německá horská nemocnice Krkonoše, s.r.o.

Poskytujeme anesteziologickou péči pro operační obory, resuscitační péči na lůžkovém oddělení pro chirurgické, gynekologické a interní pacienty.

Krajská zdravotní, a.s.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení je rozděleno do tří částí, resuscitační lůžková, anesteziologická část a oddělení urgentní medicíny.

Nemocnice Břeclav

Provoz anesteziologicko-resuscitačního oddělení.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Poskytování anesteziologické, intenzivní, resuscitační a specializované péče o nemocné s chronickými bolestivými stavy.

Nemocnice Boskovice, s.r.o.

Provoz anesteziologicko-resuscitačního oddělení. Poskytuje nepřetržitě anesteziologickou, intenzivní a resuscitační péči.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Provozujeme anesteziologicko-resuscitační oddělení. Provádíme anesteziologick a resuscitační péči a léčbu bolesti.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Provozujeme anesteziologicko-resuscitační oddělení. Poskytujeme péči pacientům se selháním vitálních funkcí po KPR a rozsáhlých operačních výkonech.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Poskytování komplexní anesteziologické, resuscitační a intenzivní péče na pěti lůžcích vybavených ventilační technikou.

Klinika anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny

Poskytujeme anesteziologickou a resuscitační péči nemocným všech věkových skupin. Podporujeme vědeckovýzkumnou činnost kliniky.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Zajišťujeme anesteziologické služby v porodnici. Provádíme celkové i regionální anestezie, v indikovaných případech zajišťujeme dohled u léčebných výkonů.

Klinika dětské anesteziologie a resuscitace

Poskytujeme anesteziologickou, resuscitační a intenzivní péči dětským pacientům. Specializujeme se na novorozeneckou anestezii.

Anesteziologicko - resuscitační oddělení

Podáváme anestezii operovaným pacientům a uspáváme nemocné při náročnějších vyšetřeních zažívacího traktu, poskytujeme pooperační péči.

Anesteziologicko - resuscitační oddělení

Provozujeme anesteziologicko-resuscitační oddělení. Zajišťujeme také léčbu chronické bolesti.

Anesteziologicko-resuscitační oddělení

Podávání celkové a svodné anestézie, léčba akutních bolestivých onemocnění, příjem, diagnostika a léčba život ohrožujících stavů.