Chirurgická oddělení nemocnic

ANSA Sanatorium s.r.o.

ANSA Sanatorium s.r.o.

Privátní chirurgická klinika – založená jako jednodenní chirurgie. Naše klinika je schopna řešit nejrůznější spektrum situací od akutních úrazů přes léčbu chronických obtíží a plánovanou operační léčbu až k výkonům plastické a estetické ...

Plastická estetická chirurgie – MUDr. Tomáš Kydlíček

Plastická estetická chirurgie – MUDr. Tomáš Kydlíček

Nabízíme služby plastické chirurgie se širokým spektrem plastických operací. Každému klientovi poskytujeme osobní a profesionální přístup. Veškerý personál je vysoce kvalifikovaný a zkušený. Provádíme například: kosmetické operace očních víček, boltců, …

Nemocnice Turnov

Provoz nemocnice, kde provádíme základní i specializovanou lékařskou péči.

Nemocnice Frýdlant s.r.o.

Nemocnice Frýdlant byla založena v roce 1902 pod názvem Všeobecná veřejná okresní nemocnice císaře Františka Josefa I. Od počátku měla chirurgická, interní a porodnická lůžka. Fungovala nepřetržitě, později se stala na dlouhou dobu součástí OÚNZ Liberec. V ...

I. chirurgická klinika hrudní, břišní a úrazové chirurgie VFN a 1. LF UK

Provozujeme chirurgickou kliniku. Zabýváme se gastroenterochirurgií, koloproktochirurgií a hepatopankreatobiliární. Zajišťujeme hrubní a úrazovou chirurgií, endokrinochirurgií a onkochirurgií. Nabízíme i stáže pro studenty v oboru lékařství.

Chirurgická klinika - Fakultní nemocnice Brno

Zajišťujeme základní i vysoce specializovanou chirurgickou péči. Specializujeme se na onkochirurgii trávícího traktu. Poskytujeme diagnostickou a terapeutickou péči v oboru všeobecné chirurgie a v dalších chirurgických specializací.

Lužická nemocnice a poliklinika, a s.

Nemocnice s poliklinikou. Provoz nemocnice tvoří pět lůžkových oddělení – oddělení chirurgické, interní, gynekologicko-porodnické, dětské a tzv. ošetřovatelská lůžka. V budově se nalézá: Všeobecná chirurgická ambulance Chirurgická ambulance – ...

Nemocnice Žatec, o.p.s. - Chirurgické oddělení

Provádíme lékařské úkony v oblasti všeobecné chirurgie a traumatologie, laparoskopické i arthroskopické operace a endoskopie GITu.

MEPHACENTRUM, a.s. - Chirurgická ambulance

Zajišťujeme ošetření a vyšetření všech chirurgických pacientů.

Vojenská nemocnice Brno

Provoz chirurgického oddělení. Specializujeme se na běžnou chirurgickou problematiku jako jsou operace slepého střeva, křečových žil a kýl.

Podhorská nemocnice, a.s.

Zabýváme se operativou vhodnou pro krátkodobou chirurgii prováděnou na úrovni okresní nemocnice.

Nemocnice Milosrdných bratří

Poskytujeme zdravotní služby z oblasti všeobecné chirurgie včetně laparoskopického operování.

Krajská zdravotní, a.s.

Chirurgické oddělení poskytuje specializovanou a v některých oblastech superspecializovanou péči v oblasti chirurgie štítné žlázy, chirurgie prsu, celé abdominální chirugie, celou šíři laparoskopické chirurgie, vše s důrazem na onkologickou problematiku a ...

Ivana Pospíšilová

Nabídka služeb v oblasti estetické chirurgie. Specializace na permanentní make-up.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Poskytování péče v oblasti všeobecné chirurgie. Zabezpečujeme péči o chirurgická onemocnění celé zažívací trubice či mléčné žlázy pro muže i ženy.

Nemocnice Boskovice, s.r.o.

Provoz chirurgického oddělení. Nabízí komplexní péči v oboru všeobecné chirurgie, traumatologie a urologie.

Chirurgické oddělení

Provozujeme chirurgické oddělení. Zabýváme se operační léčbou onemocnění břicha včetně náhlých příhod břišních a léčením cévních onemocnění.

Chirurgické oddělení

Oddělení zabezpečuje komplexní chirurgickou péči od dvou let věku. Provádějí se zde cévní rekonstrukční výkony na periferních tepnách.

Ortopedicko-traumatologická klinika

Provoz lůžkového oddělení ortopedicko-traumatologické kliniky. Hlavní činnosti tvoří chirurgie velkých kloubů včetně endoprotetiky.

Chirurgické oddělení

Provádíme koloproktologii, laparoscopickou operativu včetně náhlých příhod břišních, řešení varixů dolních končetin a artroskopické výkony.