Infekční oddělení nemocnic

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Provoz krajské nemocnice, kde provádíme základní i specializovanou lékařskou péči. Nemocnice má 46 oddělení s kapacitou 970 lůžek, z nichž 94 se nachází na oddělení JIP a ARO. Jsme největším zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji.

OTEVŘENO (nonstop)

Klinika infekčních chorob - Fakultní nemocnice Brno

Klinika zabezpečuje léčebně preventivní péči pro dospělé nemocné s přenosnými chorobami s výjimkou tbc a pohlavních chorob. Provádíme preventivní očkování proti vzteklině a péči o alergické nemocné a péči o nemocné s postvakcinačními komplikacemi.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Poskytování ambulantní a ústavní péče nemocným s infekčními chorobami. Nabízíme odborné konzultace a poradenství.

Infekční oddělení

Provozujeme infekční oddělení. Provádíme veškeré výtěry z krku, nosu, konečníku i jiných ložisek či kultivaci moči a krevní odběry z paže.

Klinika infekčních, parazitárních a tropických nemocí

Zaměřujeme se na vyšetřování a léčbu infekčních chorob v celém spektru u dětí i dospělých včetně chorob tropických.

Krajská zdravotní, a.s.

Poskytuje diagnostickou a léčebnou péči v celém rozsahu oboru přenosných nemocí pacientům všeho věku, od novorozenců po dospělé. Na jednotce intenzivní péče hospitalizuje nemocné i s nejzávažnějšími stavy včetně těch, kteří potřebují náhradu životních funkcí …