Nefrologická oddělení nemocnic

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Provoz krajské nemocnice, kde provádíme základní i specializovanou lékařskou péči. Nemocnice má 46 oddělení s kapacitou 970 lůžek, z nichž 94 se nachází na oddělení JIP a ARO. Jsme největším zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji.

OTEVŘENO (nonstop)

Klinika nefrologie VFN a 1. LF UK

Provozujeme kliniku nefrologie. Zabýváme se zejména diagnostikou a terapii glomerulopatií, včetně systémových chorob postihujících ledviny, dědičným nemocem ledvin a sekundární hypertenzi. Nabízíme hemodialýzu i další očišťovací metody, peritoneální dialýzu a …

Krajská zdravotní, a.s.

Nefrologicko-dialyzační oddělení léčí akutní a chronické stavy pomocí metod očišťování krve při selhání ledvin nejrůznější etiologie. Oddělení provádí akutní hemodialýzu, chronickou hemodialýzu, hemodiafiltraci, peritoneální dialýzu, je nelůžkové oddělení.

KUDU, s.r.o.

Poskytujeme hemodiafiltraci, peritoneální dialýzu a akutní dialýzu.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Poskytujeme léčbu pacientům se selháním ledvin metodami mimotělního očišťování krve. Zajišťujeme akutní i permanentní dialyzační katetry.

Hemodialyzační oddělení

Provozujeme hemodialyzační oddělení. Poskytujeme léčbu nezvratného selhání ledvin metodami hemodialýzi a peritoneální dialýzy.

Hemodialyzační středisko

Provoz hemodialyzačního střediska vybavené přístrojem firmy Fresenius 5008 S. Provádění hemodialýzy akutní a chronické a hemodiafiltrace.