Interní oddělění nemocnic

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s.

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s.

Nestátní organizace pracující jako obecně prospěšná společnost na celém území České republiky. Patří mezi nejefektivněji pracující registry světa, jako čtvrtý na světě se stal nositelem prestižní akreditace Světové asociace dárců dřeně – WMDA. Nábor ...

Krajská nemocnice Liberec, a.s.

Provoz krajské nemocnice, kde provádíme základní i specializovanou lékařskou péči. Nemocnice má 46 oddělení s kapacitou 970 lůžek, z nichž 94 se nachází na oddělení JIP a ARO. Jsme největším zdravotnickým zařízením v Libereckém kraji.

OTEVŘENO (nonstop)

MEDICON a.s.

Poliklinika je známá především jako centrum pro prevenci, diagnostiku a léčbu zhoubných i nezhoubných onemocnění prsu. Tuto péči zde zajišťují dvě spolupracující oddělení Mammacentrum Zelený pruh a Onkocentrum Zelený pruh. Na poliklinice dále působí široká ...

Plicní ambulance - Hornická nemocnice s poliklinikou

Provoz plicní ambulance zaměřeného na léčbu TBC a respiračních nemocí. Provádíme spirometrické vyšetření plic, bronchodilatační testy a očkování proti tuberkulóze. Léčba kašle, dušnosti, astma, CHOPN či nádorů. Provoz poradny pro odvykání kouření.

l. klinika tuberkulózy a respiračních nemocí VFN a 1. LF UK

Provozujeme kliniku tuberkulózy a respiračních nemocí. Zabýváme se pneumologií, intersticiálními plicními procesy, sarkoidózou, astmatem, pneumoonkologií, tuberkulózou a funkční diagnostikou. Zaměřujeme se na diagnostiku a léčbu plicní rakoviny a ...

Interní oddělení I. - Nemocnice Vyškov

Provozujeme interní oddělení. Oddělení rozdělené na tři části disponuje 64 lůžky. Poskytuje komplexní lůžkovou a ambulantní péči o pacienty s interními chorobami v nepřetržitém provozu. Závažná akutní onemocnění a kritické stavy jsou léčeny na jednotce ...

Nemocnice Nový Jičín a.s.

Provoz nemocničního zařízení. Poskytování lůžkové i ambulantní lékařské péče. Součástí nemocnice je komplexní onkologické centrum. Zajišťujeme provoz chirurgického, onkologického, anestezilogicko-resuscitačního, interního, kožního, neurologického, ...

Lužická nemocnice a poliklinika, a s.

Nemocnice s poliklinikou. Provoz nemocnice tvoří pět lůžkových oddělení – oddělení chirurgické, interní, gynekologicko-porodnické, dětské a tzv. ošetřovatelská lůžka. V budově se nalézá: Kardiologická ...

Nemocnice Žatec, o.p.s. - Interní oddělení

Zajišťujeme péči o pacienty s vnitřními chorobami, provádíme echokardiografická, ergometrická a spirometrická vyšetření.

Orlickoústecká nemocnice, a.s. - Interní oddělení

Poskytujeme komplexní léčebnou a ošetřovatelskou péči nemocným s akutními interními nemocemi a s chronickými interními onemocněními.

Vojenská nemocnice Brno

Interní oddělení zajišťuje akutní léčebnou péči v oboru vnitřního lékařství pro vojáky z povolání a jejich rodinné příslušníky, dále pro vojenské veterány a pro civilní obyvatele Brna IV a části Brno-Sever.

Nemocnice Kyjov

Cytostatická, hormonální a imunomodulační léčba a dlouhodobé sledování onkologicky nemocných pacientů po ukončení léčby.

CLINICUM a.s.

Léčebná a diagnostická péče nemocných s různými interními chorobami. Diagnostika a dispenzární péče, vyšetření EKG, předoperační vyšetření, vyšetření pro posudkové účely či před lázeňskou léčbou. K dispozici 2 ordinace.

Nemocnice Milosrdných bratří

Poskytujeme péči v celém rozsahu vnitřního lékařství.

Krajská zdravotní, a.s.

Interní oddělení poskytuje léčebně-diagnostickou, preventivní a konziliární činnost ve všech základních oborech interního lékařství. Zároveň zajišťuje pro pacienty následnou ošetřovatelskou péči. Interní oddělení je rozděleno na část lůžkovou a část ...

KUDU, s.r.o.

Poskytujeme hemodiafiltraci, peritoneální dialýzu a akutní dialýzu.

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Poskytování péče o nemocné s kardiovaskulárními chorobami. Nabízíme kompletní spektrum moderních diagnostických i léčebných katetrizačních výkonů.

Nemocnice Boskovice, s.r.o.

Provoz interního oddělení. Poskytuje komplexní lůžkovou péči v rozsahu celého vnitřního lékařství se zaměřením na choroby kardiovaskulární.